Nieuws

Contactgegevens wijkraden en bewonerscommissies--

18 juni 2015

U kunt de contactgegevens van wijkraden en  bewonerscommissies vinden via de homepage onder de kop ‘Over HP6’.

Zie https://www.hp6.nu/over-hp6/

Verslag ledenvergadering 19 mei 2015--

10 juni 2015

Op 19 mei vond er weer een algemene ledenvergadering plaats. Alle bewonersraden, bewonerscommissies en Bewonerscommissie’s waren hiervoor uitgenodigd.

De volgende onderwerpen kwamen op deze bijeenkomst aan de orde:
– jaarverslag 2014
– begroting 2015
– activiteitenplan 2015
– verkiezing bestuursleden

Het verslag van deze bijeenkomst, inclusief het jaarverslag en activiteitenplan, kunt u hieronder terugvinden.

Verslag ledenvergadering 19 mei 2015
Jaarverslag 2014
Activiteitenplan