Nieuws

Maak voor 1 juli bezwaar tegen de huurverhoging--

25 juni 2017

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan op twee manieren. U stuurt uw verhuurder een brief met de reden(en) van uw bezwaar. Of u stuurt géén brief, maar maakt bezwaar door de oude huurprijs te blijven betalen.

Hoe werkt bezwaar maken?
Schriftelijk bezwaar maken kan tot en met 30 juni. Uw bezwaarschrift moet vóór 1 juli in de brievenbus of mailbox van uw verhuurder belanden. De oude huurprijs blijven betalen kan tot het moment dat de huur van juli betaald moet zijn. Bij de meeste verhuurders is dat ook 1 juli. Als u per automatische incasso betaalt, zult u uw incasso-opdracht moeten intrekken, anders wordt het verhoogde bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Na het intrekken van de incasso-opdracht moet u er natuurlijk wel aan denken de huur op een andere manier te betalen, bijvoorbeeld via een periodieke overschrijving.

Controleer of uw bezwaar kans maakt
Voor u bezwaar maakt, raden we u aan om te controleren of uw bezwaar kans op succes heeft. Met de digitale check Controleer de Huurverhoging (externe link) kunt u nagaan of het huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke vereisten voldoet. Als u met succes bezwaar kunt maken, toont het programma een bezwaarbrief die u kunt opsturen aan uw verhuurder. Het gaat hier om huurwoningen in de gereguleerde sector.

Huurderslijn
Vragen over de jaarlijkse huurverhoging? Leden van de Woonbond kunnen daarvoor terecht bij de Huurderslijn.

(bron: www.woonbond.nl)

Verhuurder moet administratiekosten terugbetalen--

Verhuurders brengen vaak onterecht hoge ‘administratiekosten’ in rekening bij huurders. Dit leidt geregeld tot rechtszaken waardoor de jurisprudentie tegen deze praktijk steeds sterker wordt.

Een tiental huurders van Stichting Woonzorg voerde onlangs met succes een procedure bij de kantonrechter.

Twee euro administratiekosten

Stichting Woonzorg hanteerde een tarief van €75,- voor administratiekosten. De Amsterdamse bewonersondersteuners van WOON hebben tevergeefs meerdere pogingen ondernomen om Woonzorg de administratiekosten terug te laten betalen. Uiteindelijk zijn de huurders naar de rechter gestapt. Die oordeelde dat bijna alle in rekening gebrachte administratiekosten terug moesten worden betaald. Naast de kosten van het naamplaatje (€14,50), werd slechts een bedrag van €2,- aan administratiekosten redelijk bevonden.

Uitspraak Hoge Raad

In april 2012 sprak de Hoge Raad zich al uit over de hoogte van door de verhuurder of beheerder in rekening gebrachte administratie- of contractskosten bij het begin van de huur. Het arrest van de Hoge Raad stelt dat contractkosten of administratiekosten een zogeheten ‘niet redelijk voordeel’ voor de verhuurder zijn als de werkzaamheden alleen of vooral in het belang zijn van de verhuurder, zoals het bezichtigen van de woning, het verstrekken van een huurcontract, het maken van een opnamestaat en dergelijke. Daar mogen de huurder dus geen kosten voor in rekening worden gebracht. Met andere woorden, eventuele administratiekosten voor de huurder zijn alleen mogelijk voor werkzaamheden die uitsluitend in het belang van de huurder zijn. Hierbij valt te denken aan het genoemde naamplaatje en bijvoorbeeld schriftelijke informatie over de werking van installaties in het huis en andere voorzieningen.

(bron: www.woonbond.nl)

Veel koolmonoxidemelders onveilig--

21 juni 2017

Ruim de helft van de koolmonoxidemelders (CO-melders) voldoet niet aan de veiligheidseisen. Dat blijkt uit een onderzoek van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Van 8 van de 29 onderzochte melders treedt het alarm niet in werking als er sprake is van koolmonoxide en 6 melders geven geen storingssignaal als de sensor defect is. Koolmonoxide heeft grote gezondheidsrisico’s. Jaarlijks sterven 10 tot 15 mensen als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging.

Elf melders worden teruggehaald.

Onderstaande elf melders mogen helemaal niet meer verkocht worden en de fabrikant moet ze terughalen bij de consument:
ABUS COWM300
Blaupunkt CO-S1
Brennenstuhl BCN 1221
ELRO RM335
König SAS-CA200
Koolmonoxidemelder ONE PW-916
Koolmonoxidemelder Safe PW-918
Pentagon EAP21H
Pentagon JLP-01
Smartwares RM336
CO-Stop van Elbes

Zes andere per direct uit de handel.

Zes andere CO-melders moeten per direct uit de handel, maar kopers kunnen ze nog wel gebruiken. Het gaat om de volgende melders:
AngelEye CO-AE-9B-BNL
Po.No: 4500175703
Cordes CC-4000
Firehawk CO7B
First Alert CO-FA-9D-BNL
Protector CO-300F

Meer info op www.nvwa.nl of via 0900-0388.

Consumentengids.

In oktober 2016 stond in de Consumentengids een test naar CO-melders. Ook daar werden veel gebreken gesignaleerd.
(Bron: www.woonbond.nl)

Weer minder sociale huurwoningen--

11 juni 2017

De vraag naar sociale huurwoningen is de laatste jaren hard gestegen. De doelgroep voor sociale huur nam tussen 2009 en 2015 met maar liefst 351.000 huishoudens toe. Dat terwijl het aantal sociale huurwoningen juist afnam met een kwart miljoen woningen. In een op 6 juni 2017 gepubliceerd rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat men er vanuit dat er tot 2025 nog eens tussen de 65.000 en 315.000 sociale huurwoningen zullen verdwijnen.

Grote problemen met betaalbaarheid huren.

De huurprijzen stegen de afgelopen jaren fors; in de periode 2011-2016 zelfs met 21,9%. Alhoewel de huurstijging vanaf 2015 afnam, bleef de stijging hoger dan inflatie. De huurstijging bedroeg in 2016 gemiddeld nog 1,9%, nog steeds meer dan de inflatie en de inkomensontwikkeling van huurders. De gemiddelde kale huurprijs voor een sociale huurwoning lag in 2016 al op €524-.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat helaas niet in op de toegenomen betaalbaarheidsproblemen van huurders.
Het Planbureau voor de Leefomgeving becijferde dat in 2015 ruim een half miljoen hurende huishoudens een te hoge huur had voor hun inkomen, een stijging van 8% (2009) naar 18% (2015) van de huurders.

Woonbond ziet noodzaak huurverlaging.

De Woonbond ziet de enorme huurstijging van de afgelopen jaren als een groot probleem. De huren zijn fors gestegen nadat in 2013 de inflatievolgende huurverhoging is losgelaten, terwijl het besteedbaar inkomen van huurders juist is gedaald. De Woonbond pleit bij de formerende partijen dan ook voor 10% huurverlaging.
Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Het beleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot ellenlange wachtlijsten en torenhoge prijzen, een komend kabinet moet het roer echt omgooien en inzetten op een grote, betaalbare sociale huursector.’
(Bron: www.woonbond.nl)