Nieuws

Controleer de servicekosten--

19 juli 2017

Veel huurders betalen een voorschot voor servicekosten (bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit) aan de verhuurder. Uiterlijk 30 juni had u een afrekening van de werkelijke kosten over 2016 moeten krijgen uw verhuurder.

De verhuurder mag alleen de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen. De afrekening is dus van belang om te zien of u niet te veel heeft betaald.

Geen afrekening ontvangen?
Heeft u nog geen afrekening ontvangen? Via de Huurcommissie kunt u alsnog een afrekening van de servicekosten afdwingen. Dat kan ook als er wel een afrekening is verstrekt, maar deze onvolledig of onduidelijk is. Uiterlijk tot twee jaar nadat u de afrekening had moeten ontvangen, kunt u hier een procedure over starten. Voor de afrekening over 2015, die u uiterlijk 30 juni 2016 had moeten ontvangen, kunt u dus tot 1 juli 2018 een procedure starten.

Te hoge servicekosten
De Huurcommissie kan ook een uitspraak doen over de hoogte van de servicekosten, wanneer u vindt dat de servicekosten te hoog zijn. U kunt op basis van deze uitspraak het bedrag dat u te veel in rekening is gebracht terugvorderen bij de verhuurder, desnoods via de kantonrechter.

bron: woonbond.nl

Middengroepen in de knel door huurbeleid--

9 juli 2017

Middeninkomens dreigen door uitsluiting van de sociale huursector tussen wal en schip te vallen, blijkt uit een op 5 juli 2017 verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid (WRR). De Woonbond maakt zich al langer zorgen over middeninkomens die de huurprijzen in de vrije sector vaak niet kunnen betalen, en niet terecht kunnen in de sociale huursector.
Zo concludeert het WRR: ‘Ook in de volkshuisvesting wordt veel gesproken van residualisering: woningcorporaties mogen alleen goedkope huurwoningen aanbieden voor lagere inkomensgroepen en niet voor huishoudens met midden- of hogere inkomens. Vooral middengroepen dreigen door zulk beleid tussen wal en schip te vallen: ze krijgen minder bescherming van de verzorgingsstaat, maar zijn ook minder in staat zichzelf te redden, zoals het hogere segment.’

Hoge huurverhogingen middeninkomens
Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Daar komt bij dat huurders met een bescheiden middeninkomen die wel in een sociale huurwoningen wonen, met hogere huurverhogingen worden geconfronteerd.’ Vanaf 2013 konden deze groepen een hogere huurverhoging krijgen. Dat begon al bij een bruto jaarinkomen van €33.600,-. De afgelopen jaren kon een huurder door de inkomensafhankelijke huurverhoging enorme huurverhogingen voor de kiezen krijgen, oplopend tot zo’n 30% over de afgelopen vijf jaar.

Haags huurbeleid
‘De problemen van de middeninkomens op de huurmarkt zijn een gevolg van bewust Haagse huurbeleid,’ stelt Paping. ‘Middengroepen vallen niet zomaar tussen wal en schip, dit is het gevolg van bewuste politieke keuzes.’

Toegenomen woonlasten
Voor alle inkomensgroepen geldt dat het groeiende aandeel van de vaste lasten alleen het gevolg is van de toegenomen woonlasten tussen 2012 en 2015, blijkt uit het WRR-rapport. Dat wil zeggen de werkelijke huur van woningen en de huurwaarde van koopwoningen. Het aandeel van de overige vaste lasten daalde licht tussen 2012 en 2015 bij alle inkomensgroepen.

 

Bron: woonbond.nl

Zitting in rechtszaak Gluurverhoging--

Maandag 4 juli 2017 was de zitting in de rechtszaak tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging of Gluurverhoging. Via een collectieve claim wil de Woonbond de inkomensafhankelijke huurverhoging terugdraaien en het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst stoppen. De uitspraak wordt op 4 oktober verwacht.

Rechtbank Den Haag
Paleis van justitie in Den Haag Rechtbank Den Haag
De zaak draait om twee tijdvakken. De periode vanaf de invoering van de Gluurverhoging tot en met 2015, waarover de Raad van State eerder al eens uitspraak deed, en de periode vanaf 2016. Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging worden sinds 2013 jaarlijks inkomensgegevens van honderdduizenden huishoudens gedeeld met verhuurders. Vanaf 2013 konden huishoudens met een bruto inkomen vanaf 33.600 al een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.

Raad van State
De Raad van State oordeelde aan het begin van 2016 dat de Belastingdienst onrechtmatig handelde door inkomensgegevens van huurders te vertrekken. Hiermee overtrad de Belastingdienst zijn geheimhoudingsplicht. De Woonbond vindt dan ook dat de inkomensafhankelijke huurverhogingen in deze periode op onrechtmatige basis zijn geïnd en terug moeten worden gedraaid.

Privacy huurders nog steeds geschonden
Voormalig minister van wonen Stef Blok, loodste vervolgens snel een reparatiewet door Tweede en Eerste Kamer in de hoop de juridische basis vanaf 2016 wel goed te hebben geregeld. De Woonbond vindt dat de Belastingdienst de privacy van huurders nog steeds schendt door inkomensgegevens te delen met private partijen, terwijl ze dat niet mogen. De Woonbond wil dan ook een einde aan het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders. Eerder is ook al gebleken dat verhuurders deze gegevens vaak bewaren, omdat ze het ‘interessante marktinformatie’ vinden.

Bescheiden middeninkomens op kosten gejaagd
Aan het eind van de zitting kreeg Woonbonddirecteur Ronald Paping de kans om de rechtbank toe te spreken. In zijn slotwoorden wees hij erop dat er bij inkomensafhankelijke huurverhoging ten onrechte uitgegaan wordt van huurders met een heel hoog inkomen en een lage huurprijs. ‘Het gaat hier om huishoudens met een modaal inkomen of net even daarboven, die vaak al een forse huurprijs betalen.’ Om het verhuurders mogelijk te maken deze huurders een hogere huurverhoging te rekenen, deelt de Belastingdienst op grote schaal inkomensgegevens van huurders.

Collectieve claim
De Woonbond stuurt aan op een collectieve regeling voor alle gedupeerde huurders. Huurders hoeven zich hier niet voor aan te melden. Huurders die de rechtszaak willen steunen, kunnen uiteraard wel lid worden. Als lid steunt u de Woonbond in zijn werk als belangenbehartiger voor hurend Nederland.

 

Bron: woonbond.nl

Op weg naar energieneutraal: energiecafé in Den Bosch--

3 juli 2017
Warmtewet

Klein maar fijn: het energiecafé in Den Bosch vorige week vrijdag was niet druk bezocht, maar wel geanimeerd. Bijdragen van deskundigen over de route naar energieneutraal zorgden voor een levendige uitwisseling van ervaringen en tips.

Verder kijken dan label B
De belangrijkste boodschap van Jaap van Leeuwen, energieconsulent van de Woonbond voor de aanwezige huurdersorganisaties was: zorg dat het beleid bijgestuurd wordt. Niet langer alleen aansturen op gemiddeld label B, maar verder kijken op een slimme manier. Een dakrenovatie bijvoorbeeld zou je nu al zó moeten doen, dat je direct de goede isolatiewaarde haalt én dat de overstek breed genoeg is om er later nog gevelplaten onder te kunnen plaatsen. Op die manier zorg je ervoor dat je later geen spijt krijgt van de aanpassingen die je nu doet.

Ambitie verhuurder
De ambitie bij verhuurders om iets aan energiebesparing te doen bleek erg te verschillen. Eén van de aanwezigen merkte op dat de huurders enthousiaster waren over energiebesparing dan de verhuurder. Die wil eigenlijk niks doen aan de bestaande woningen. Bij andere verhuurders waren juist volop initiatieven. Een tip daarbij was: waak ervoor dat de verhuurder alles inzet op een paar mooie projecten en dat er dan voor de rest geen geld meer is.

Routekaart voor huurdersorganisaties
Op verzoek van de Woonbond wordt een hulpmiddel ontwikkeld voor huurdersorganisaties bij het maken van de prestatieafspraken over energiebesparing. De maker van deze ‘routekaart’, Thijs Kurstjens van W/E adviseurs gaf uitleg. Hij vroeg de aanwezigen ook om mee te denken. Een tip die veel bijval opleverde was: “kijk vanuit de bewoners; leg het goed uit en leer van elkaar”. Binnenkort start in Assen en in Peel en Maas een pilot project met de routekaart. In het najaar moet dit hulpmiddel beschikbaar zijn voor alle huurdersorganisaties.

Aansluitplicht voor gas
Na de zomer zal ook duidelijk worden of de aansluitplicht voor gas bij nieuwbouwwoningen komt te vervallen. Minister Kamp wil dit regelen met een wijziging van de warmtewet. De wetswijziging wordt waarschijnlijk niet meer vóór de zomer behandeld, maar er lijkt een Kamermeerderheid voor te zijn. De Woonbond is voorstander voor het afschaffen van de aansluitplicht als daarmee sneller toegewerkt kan worden naar lagere woonlasten en meer comfort voor huurders.

 

bron: woonbond