Nieuws

Buurtbemiddeling biedt helpende hand bij burenruzie--

6 december 2017

Vaak beginnen irritaties tussen buren met een kleinigheid. Een overhangende boom, een gedeelde schutting, geluidsoverlast. Door niet goed met elkaar te praten kan dit uit de hand lopen en het woonplezier behoorlijk verpesten.

Buurtbemiddelaars kunnen dan  een helpende hand bieden. De buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk, kunnen goed luisteren en helpen zoeken naar oplossingen.

.Download hier de folder.

Nijmeegse gekozen tot “gelukkigste bewoner”--

4 december 2017

Gonny Burgers uit Nijmegen is gekozen tot De Gelukkigste Bewoner. Ze kreeg onder meer een check van € 250,-. De verkiezing vond plaats op de ‘Dag van de bewoner’ op vrijdag 23 november in Utrecht, die bezocht werd door zo’n 180 professionals en bewoners.

De verkiezing werd georganiseerd door renovatieplatform Renda en een aantal partners in de bouw en de corporatiewereld, waaronder Woonbedrijf Eindhoven. Een deskundige jury koos de winnaar uit drie genomineerden. Behalve Gonny Burgers (aangedragen door Vastgoedservice De Variabele) waren dat Gertie Peelen uit Venlo (via KnaapenGroep) en Jan-Paul Berns uit De Bilt (via SSW). Woonbonddirecteur Ronald Paping was een van juryleden, naast hoogleraar Anke van Hal en marketingpsycholoog Niels Götz.

Gelukkig dankzij mooie renovatie
Woningcorporaties, bouwers of andere partijen konden de afgelopen weken een bewoner aanmelden die dankzij een mooie renovatie of Groot Onderhoud heel gelukkig is geworden. De inzendigingen moesten voldoen aan de volgende minimale voorwaarden:
– De woning van de bewoner moet gerenoveerd zijn in bewoonde staat of er moet Groot Onderhoud hebben plaatsgevonden bij de bewoner thuis.
– Het project moet een duurzaamheidsambitie hebben.
– Het moet om een huurder van een corporatie gaan.

Drie genomineerden
Bij haar uiteindelijke keuze van de genomineerden en de winnaar speelden voor de jury de volgende drie criteria een belangrijke rol. Het geluk van de bewoner als mens, de bijdrage van de bewoner aan het goed laten verlopen van het renovatieproces en de bijdrage van de professionals aan het geluk van de bewoners.

Bewoners dichter bij elkaar gebracht
Uiteindelijk werd Gonny Burgers de winnaar. Volgens de jury heeft ‘De Variabele de bewoners dichter bij elkaar gebracht en dat is een prachtig resultaat.’ De Variabele renoveerde het flatgebouw van Gonny in Nijmegen, waarbij de leidingen, douche, toilet en keuken werden vervangen. Er was een bewonersinformatiekalender, een projecttelefoon en een tent (Ari’s Place) waar bewoners terechtkonden als ze de bouwhinder even wilden ontvluchten. Gonny draaide hier bardiensten. Tijdens de bouw zijn allerlei activiteiten ontstaan die nu nog steeds lopen.

Workshops en betoog over Hostmanship
Naast de verkiezing van De Gelukkigste Bewoner vonden op de Dag van de Bewoners tal van workshops plaats over de rol en de invloed van bewoners, bij renovatie- en verduurzamingsprojecten. Jeroen van Hattum hield een gloedvol verhaal over de principes van ‘Hostmanship’, een filosofie gebaseerd op ‘de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn’. Oftewel: dienstverlening vanuit het perspectief van de klant.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixa.com geluk

Innovatieprijs voor woonproject ex-daklozen--

De KWHi-Opener is een jaarlijkse prijsvraag voor innovatieve projecten van woningcorporaties. Dit jaar was Wonen & Zorg het thema van de prijsvraag. Het Utrechtse project ‘Majella Wonen’ werd tot winnaar gekozen.

Sociaal betrokken huurders
‘Majella Wonen’ ging in september 2016 van start. Woningcorporatie Portaal zocht sociaal betrokken huurders die zich willen inzetten voor hun buren en hun woonomgeving. Stichting De Tussenvoorziening, die onder meer daklozen en drugsverslaafden opvangt, selecteerde cliënten die bij Majella Wonen een kans krijgen op een nieuwe start.

Mix van bewoners
In het wooncomplex woont zodoende een mix van mensen. Huurders met een contract van woningcorporatie Portaal en huurders via zorginstelling De Tussenvoorziening. In totaal wonen er ongeveer 70 mensen, zowel alleenstaanden als samenwonenden en gezinnen. De huurders die via De Tussenvoorziening geworven zijn krijgen na drie jaar begeleiding een huurcontract op eigen naam. Om het project voor alle bewoners betaalbaar te houden liggen de huurprijzen op 70% van de maximale huur volgens het puntenstelsel.

Oordeel vakjury
Een deskundige vakjury, met daarin ook Jannie Komduur, beleidsmedewerker bij de Woonbond, beoordeelde de inzendingen. Volgens de jury is Majella Wonen een inspirerend project waarbij de mix van ‘vragende’ en ‘dragende’ bewoners aan een inclusieve samenleving bijdraagt. De prijs die Portaal gewonnen heeft is een effectmeting van het project. Daarmee moet duidelijk worden wat het project precies oplevert.

Drie genomineerden
Naast woningcorporatie Portaal nomineerde de vakjury nog twee andere corporaties: Laurens Wonen met het woonproject ‘Samen & Anders’, een vernieuwende samenlevingsvorm waarbij kwetsbare mensen een veilige en betaalbare woning en woonomgeving geboden wordt. En woningstichting Domus met het project ‘Het Nieuwe Wonen’, de ontwikkeling van een slimme woonzorgomgeving met nieuwe innovatieve toepassingen.

Bron: woonbond.nl

Huurpeil 4 bespreekt commerciële huursector--

De laatste Huurpeil van 2017 is verschenen. In dit nummer van hét vakblad voor de huursector veel aandacht voor huurders in de commerciële sector.

Een op de vier huurders huurt van een commerciële verhuurder. In het Huurpeildossier 8 pagina’s over de problemen en kansen van het huurderswerk in deze groeiende sector. Vier huurders bespreken hun ervaringen hiermee. En we interviewden Wynand Verhoef van pensioenuitvoerder MN, die 1,25 miljard heeft belegd in woningen.

Regeerakkoord
Kajsa Ollongren is de nieuwe minister voor Wonen. Wat zijn haar plannen en hoe denkt het kabinet Rutte III de problemen op de woningmarkt op te lossen? We geven een overzicht en vroegen Woonbonddirecteur Ronald Paping om een reactie. Ook schreven deskundigen Peter Boelhouwer en Hugo Priemus een prikkelend essay over de toekomst van de sociale huursector.

Lokale Monitor Wonen
Deze Monitor is een nieuw instrument met een schat aan interessante gegevens over de corporatie- en de commerciële huursector. In Huurpeil een handleiding hoe deze te gebruiken. Daarnaast een interview met de initiatiefnemers van De VoorzieningenWijzer in Drenthe. Daarmee besparen zo’n duizend Drentse huurders van corporatie Domesta inmiddels ruim 600 euro per jaar.

Vaste rubrieken
Vaste Huurpeilrubrieken zijn In de peiling (een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal), Feit of fabel? (over goedkoop scheefhuren), de Zeepkist (vier pagina’s met opinies, waaronder een stelling over het kabinet Rutte III en de column van Jos van der Lans), Recht of krom? (de juridische rubriek, onder meer over het opzeggen van huurcontracten), Leesvoer (een overzicht van onlangs verschenen publicaties) en Huurpijltjes (de achterpagina met onder meer de column van Pieter Bregman, directeur-bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen).

Proefnummer aanvragen?
Achterin Huurpeil staan zeven pagina’s met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, inclusief een overzicht van producten, brochures en komende activiteiten. U kunt een proefnummer van Huurpeil aanvragen bij de ledenadministratie van de Woonbond (tel: 020-5517700) of u kunt zich abonneren op Huurpeil (€ 32,40 voor Woonbondleden en € 59,90 voor niet-leden).

Bron: woonbond.nl

Contact tussen huurders en commissarissen verbeterd--

Huurdersorganisaties en Raden van Commissarissen bij woningcorporaties hebben vaker onderling contact dan vier jaar geleden. Dat bleek uit een enquête die Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) onder beide groepen hebben uitgezet. De resultaten werden gepresenteerd op het symposium ‘De verbinding verbeterd’ op 27 november in Utrecht.

Vier jaar geleden en voor het recente symposium werden dezelfde vragen in een enquête beantwoord. Volgens huurdersorganisaties is er in 65% van de gevallen vaker dan één keer per jaar contact met de Raad van Commissarissen. Vier jaar geleden was dit nog 55%. De commissarissen geven een nog positiever beeld. Volgens hen is er in 95% van de gevallen meerdere keren per jaar contact, tegenover 79% vier jaar geleden. Belangrijke gespreksonderwerpen zijn de prestaties van de corporatie en de prestatieafspraken met de gemeente.

Symposium
Aan het symposium namen 150 mensen deel, waaronder een derde bestuursleden van huurdersorganisaties. Er werd levendig gediscussieerd over de werving en selectie van commissarissen die voorgedragen worden door de huurdersorganisatie, het traject van de herbenoeming en de strenge geschiktheidstoets van de Autoriteit woningcorporaties. Ook werd ingegaan op de vraag hoe het maatschappelijk presteren van de corporatie besproken wordt in de Raad van Commissarissen en wat de inbreng van huurdersorganisaties hierbij is.

Blijven verbeteren
De directeuren Albert Kerssies (VTW) en Ronald Paping (Woonbond) spraken hun waardering uit over de toename van het contact sinds het symposium dat zij vier jaar geleden organiseerden. Toch zien zij noodzaak en mogelijkheden voor verdere verbetering. Het is belangrijk om voortdurend met elkaar in gesprek te zijn. VTW en de Woonbond willen dit blijven stimuleren. Paping: ”Wij gaan zorgen dat het niet weer vier jaar duurt voordat we opnieuw bij elkaar komen.”

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Benchmark woningcorporaties--

Huurders bij kleine corporaties zijn iets tevredener dan bij grote, blijkt uit de jaarlijkse benchmark van corporatiekoepel Aedes.

Huurders die hun woning verlaten beoordelen hun corporatie gemiddeld met een 7,4. Na een reparatie geven huurders gemiddeld een 7,5 en nieuwe huurders beoordelen hun corporatie gemiddeld ook met een 7,5.

Duidelijk effect passend toewijzen
Het passend toewijzen, waarbij nieuwe huurders met een laag inkomen een woning onder de aftoppingsgrens moet worden aangeboden, zorgt ervoor dat een groter deel huurwoningen betaalbaar zijn aangeboden. Dit aandeel is van 66% naar 79% gegroeid.

Minder woningen onder grens sociale huurprijs
In 2016 is het aantal woningen dat door corporaties wordt verhuurd met een huurprijs onder de sociale huurgrens (€710,68) verder afgenomen. Het gaat om ruim 27.000 woningen. Driekwart van deze afname komt door huurprijsstijgingen. Een kwart komt door verkoop, sloop en liberalisatie.

Vierde editie
Branchevereniging Aedes presenteert dit jaar voor de vierde keer de benchmark waaraan 303 woningcorporaties meedoen. Corporaties kunnen door de benchmark van elkaar leren. Ze scoren op diverse onderwerpen en kunnen zien hoe ze het doen ten opzichte van andere corporaties. Helaas wordt de score op de thema’s betaalbaarheid en beschikbaarheid niet openbaar gemaakt, terwijl dit juist de kerntaken van corporaties betreft.

 

Bron: woonbond.nl