Nieuws

Veel vragen schadevergoeding Gluurverhoging--

31 juli 2018

Huurders die een schadeclaim hebben ingediend bij de Belastingdienst, krijgen een standaard antwoord van het ministerie van Financiën. Hierin staat dat de Belastingdienst in hoger beroep is gegaan en de uitkomst van dat beroep afwacht.

De brief leidt tot veel vragen van huurders aan de huurderslijn.

Schadevergoeding

De rechtbank oordeelde eerder dit jaar dat de Belastingdienst een schadevergoeding moet betalen aan een huurder die van 2013 tot april 2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging betaalde. Er was in deze periode namelijk geen wettelijk grondslag voor het delen van inkomensgegevens van huurders met verhuurders.

De belastingdienst deed dit wel, en moet de huurder daarom compenseren voor de extra huur. De Woonbond heeft een modelbrief en een rekenmodule gemaakt waarmee huurders die in deze periode ook een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben betaald, dit kunnen terugvorderen.

Hoger beroep
Het ministerie van Financiën stuurt huurders een standaardantwoord. Daarin vermeldt het ministerie dat de Belastingdienst in beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag. Tot de uitspraak in het beroep (door de Raad van State) volgt, hoeft de Belastingdienst inderdaad nog geen beslissing te nemen over het eventuele uitbetalen van de geclaimde schadevergoeding. Het is niet bekend wanneer deze uitspraak volgt. Huurders hoeven niet te reageren op de brief. Wij zullen over de uitkomst van het hoger beroep publiceren op onze website. Huurders die nog geen vordering hebben gestuurd, kunnen dat alsnog doen. Kijk voor meer informatie de lijst met veelgestelde vragen over de Gluurclaim van de Woonbond erop na.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Groningen en Amsterdam pakken huisjesmelkers aan--

De gemeenten Groningen en Amsterdam gaan wanpraktijken bij verhuurders van studentenkamers harder aanpakken.

Verhuurders van kamers of appartementen aan studenten in Groningen hebben daarvoor vanaf 1 januari 2019 een vergunning nodig. Dat geldt ook voor bureaus die bemiddelen in woonruimte voor studenten. De vergunning kan worden ingetrokken bij slecht gedrag, zoals bedreiging en intimidatie.

Intimidatie en bedreiging
Net als veel andere steden zijn er in Groningen veel meldingen van intimidatie en bedreiging van studenten door verhuurders en het ten onrechte vragen van hoge bemiddelingskosten door bureau’s.

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘De vergunningplicht betekent dat wie zich gedraagt als ‘slecht verhuurder’ of als ‘slecht bemiddelaar’, zijn vergunning in het uiterste geval kan kwijtraken en niet meer mag verhuren of optreden als bemiddelaar. Het gedrag van een beperkte groep verhuurders is onacceptabel, ze zorgen voor een negatief beeld over alle verhuurders.’

Geen studenten op straat
Aan stadsblog Sikkom, laat Van der Schaaf weten dat een verhuurvergunning intrekken niet betekent dat studenten op straat komen te staan. Desnoods neemt  de gemeente het beheer van het pand over.

Individueel huurcontract
Ook in Amsterdam willen ze huurders die samen een woning delen, beter beschermen. ‘Voor veel mensen is het soms de enige manier om in Amsterdam te wonen: woningdelen. Een huurhuis is namelijk lastig te vinden. Maar de kamerprijzen zijn soms enorm en de woonomstandigheden kunnen ronduit slecht zijn,’ schrijft de gemeente op haar website. Omdat deze huurders vaak geen individueel huurcontract hebben, geldt er geen maximale huurprijs en is het moeilijker om hun recht te houden. Daarom wil de gemeente vanaf 2020 woningeigenaren verplichten alle huurders van een individueel contract te voorzien. Huurders kunnen dan altijd hun recht halen als ze teveel huur betalen of op een andere manier benadeeld worden.

Ook komt er extra aandacht voor overlast als gevolg van woningdelen. Zo kijkt de gemeente of in bepaalde buurten of appartementencomplexen een quotum kan worden ingesteld, waardoor een beperkt aantal vergunningen wordt verstrekt voor woningdelen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Veel starters tussen wal en schip--

24 juli 2018

Voor veel middeninkomens is het erg moeilijk om een geschikte huurwoning te vinden. Voor woningzoekenden die iets meer verdienen dan €41.056,- per jaar zit de sociale huursector op slot. Huurwoningen in de vrije huursector zijn vaak te duur of niet bereikbaar omdat verhuurders erg hoge inkomenseisen stellen aan nieuwe huurders.

Het Parool zette uiteen tegen welke drempels woningzoekenden aanlopen in een zoektocht naar een huurwoning in de vrije sector.

Hoge inkomenseisen
Zo verhuurt commerciële verhuurder Vesteda appartementen van 43 vierkante meter voor €970,- per maand. Als woningzoekende moet je minimaal €4.410,- bruto per maand verdienen om een woning te kunnen krijgen. Ook bij het aanbod van woningcorporaties in de vrije sector, is er vaak sprake van een inkomenseis van  drie tot vier keer de maandhuur.

Maximum aan inkomenseis 
Wethouder Wonen in Amsterdam Laurens Ivens geeft in de krant aan in gesprek te zijn met projectontwikkelaars over het inperken van de inkomenseisen voor huurwoningen die in Amsterdam gebouwd gaan worden.

Vrije sector te duur
Voor een deel van de middeninkomens zijn huurwoningen in de vrije sector veel te duur. Het PBL(externe link) becijferde eerder dat een derde van de middeninkomens helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens (€710,68) kan betalen. Omdat zij uitgesloten zijn van de sociale huursector, kunnen zij geen betaalbare huurwoning vinden.

Meldpunt Huuralarm
Op het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond komen ook geregeld signalen binnen van woningzoekenden voor wie de sociale huursector op slot zit, maar voor wie een huurwoning in de vrije sector onbetaalbaar of onbereikbaar is.

‘We vallen tussen wal en schip’ concludeert een melder uit Zwolle.

Er komen overigens ook veel meldingen binnen van woningzoekenden die geen betaalbare sociale huurwoning kunnen vinden. Ook in de sociale huursector is een groot tekort aan woningen, waardoor woningzoekenden tegen lange wachttijden aanlopen. Geldt dit ook voor U als woningzoekende? Meld het op Meldpunt Huuralarm.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Hoge celstraffen voor hoofdverdachten in Vestia-affaire--

De rechtbank in Rotterdam heeft Marcel de Vries en Arjan Greeven, de twee hoofdverdachten in de Vestia-fraudezaak, forse celstraffen opgelegd.

De Vries, voormalig kasbeheerder van woningcorporatie Vestia, moet 3 jaar de cel in en derivatenhandelaar Greeven 2,5 jaar. Tegen hen was door het Openbaar Ministerie (OM) respectievelijk 48 en 57 maanden celstraf geëist.

Ruim 2 miljard
In 2012 belandde Vestia als gevolg van een uiterst risicovolle handel in derivaten aan de rand van de financiële afgrond. De andere corporaties, en daarmee de sociale huurders in Nederland, draaiden voor de schade op, in totaal 2,5 miljard euro. De derivaten waren bedoeld om Vestia te beschermen tegen een rentestijging van de leningen. Maar het tegendeel gebeurde: de rente daalde, waardoor Vestia bij de banken miljarden euro’s aan onderpand moest bijstorten.

Grof misbruik van vertrouwen


De rechtbank acht bewezen dat De Vries zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.

Hij kreeg bij elkaar 10 miljoen aan steekpenningen van Greeven. Volgens de rechter heeft De Vries ‘op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen dat Vestia in hem had’.

Klokkenluider
Derivatenhandelaar Greeven bracht als ‘klokkenluider’ de fraudezaak in 2012 zelf aan het licht toen Vestia in financieel zwaar weer beland was. Naar eigen zeggen kreeg hij spijt. Dat speelde bij de rechter mee in de lagere celstraf dan de 57 maanden die waren geëist door het OM.

Anderen vrijgesproken
Andere verdachten, de vader en de ex-vrouw van Greeven en voormalig Fortis-bankier Jako Groeneveld, werden door de rechtbank vrijgesproken. De rechtbank acht niet bewezen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

Banken vrijuit
Opmerkelijk is dat de banken die Vestia voor miljarden aan derivaten verkochten niet in het beklaagdenbankje zaten: Deutsche Bank, Fortis, Barclays en BNP Paribas. Volgens het OM heeft onderzoek naar deze banken niets aan het licht gebracht.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Steden vragen VN om hulp tegen oververhitte woningmarkt--

Amsterdam vraagt samen met zeven andere populaire steden de Verenigde Naties (VN) om hulp tegen de verhitte woningmarkten in die steden.

De steden, waaronder naast Amsterdam ook Londen, Parijs, New York en Barcelona, hopen dat de VN druk gaat zetten op nationale overheden. Dat moet leiden tot het beter reguleren van de woningmarkt en het aanpakken van woningspeculatie.

Speculanten drijven de prijs op
Steeds meer (internationale) investeerders met veel geld kopen huizen in een populaire stad op. Ze verkopen ze met veel winst door, verhuren ze voor hoge prijzen of zetten ze op Airbnb. Door de grote vraag en het geringe aanbod, stijgen de huizenprijzen en exploderen de huren.

‘Er ontstaat er een tweedeling tussen arm en rijk. Mensen met een laag of gemiddeld inkomen kunnen bijna niet meer in Amsterdam terecht’, schrijft de gemeente Amsterdam op haar website.

Internationaal fenomeen
‘Den Haag zegt wel eens: “Dit is een Amsterdams probleem.” Maar speculanten zijn een internationaal fenomeen, waar wij onze bewoners tegen moeten wapenen,’ zegt de Amsterdamse wethouder Wonen Laurens Ivens tegen de NOS. ‘We willen dat zo veel mogelijk invloed wordt uitgeoefend op landelijke overheden en hier op elk mogelijk podium aandacht voor vragen.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Huurwijzer 2 met special over servicekosten--

Het zomernummer van Huurwijzer, het woonmagazine van de Woonbond, besteedt in een special van 7 pagina’s ruime aandacht aan servicekosten.

Welke kosten moet je als huurder betalen? Hoe kun je bezwaar maken tegen de hoogte van de servicekosten? Plus vier voorbeelden van succesvolle huurdersacties om de kosten omlaag te brengen, en een praktische ‘infographic’.

Het Schip
De rubriek ‘Beste buurtjes’ bespreekt de net voltooide renovatie van Amsterdamse School-monument Het Schip. Met veel liefde en aandacht is dit ‘arbeiderspaleis’ uit het begin van de 20ste eeuw in oude luister hersteld.

Volkstuin
In de serie ‘Ongewoon wonen’ bezoekt Huurwijzer twee bewoners van een volkstuinencomplex, die van april tot oktober bivakkeren in het groen. De ‘Drie vragen aan…’ zijn gericht aan de nieuwe interim-directeur van de Woonbond Paulus Jansen. Verder vier pagina’s over ‘plaagdiertjes’ en hoe je van dit ongedierte af kunt komen.

Juridische zaken
Deze nieuwe rubriek belicht praktijkvoorbeelden van geschillen tussen huurders en verhuurders. Ditmaal over vocht- en schimmeloverlast, en een huisuitzetting van een huurder na Airbnb-verhuur. Nieuw is ook het Woonbond-ledenpanel, waarin huurders deze keer hun mening geven over de huurverhoging en de hoogte van hun huur.

Vaste rubrieken
Zoals altijd zijn in ‘Om te beginnen’ nieuwtjes op het gebied van huren en wonen te vinden. ‘Beste Woonbond’ biedt ruimte aan brieven van huurders. Ook zijn er weer tuin- en balkontips in ‘Groene vingers’, ‘Huisraad’ met handige huishoudsnufjes, de kruiswoordpuzzel, ‘Schuurpapier’ en ‘Mijn huisbaas en ik’. Ronald Paping schreef zijn laatste column als Woonbonddirecteur, en Carrie Jansen is in haar column ‘Een beetje verliefd’.

Wanneer krijgt u Huurwijzer?
Persoonlijke leden van de Woonbond ontvangen automatisch vier keer per jaar Huurwijzer in hun brievenbus. U kunt ook een jaarabonnement nemen. Een aantal huurdersorganisaties hebben een achterbanabonnement en laten Huurwijzer bij hun leden bezorgen. Wilt u meer weten over het achterbanabonnement? Neemt u dan contact op met de redactie van de Woonbond via 020-5517700.

Huurpeil, vakblad voor de huursector
Voor de inhoudelijk wat zwaardere artikelen over huren en huurbeleid kunt u terecht bij Huurpeil, vakblad voor de huursector, de andere kwartaaluitgave van de Woonbond. Ook op dit tijdschrift, dat onder meer wordt verspreid onder lidorganisaties van de Woonbond, kunt u een abonnement nemen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Huurders kunnen schade claimen bij de Nam--

17 juli 2018

Woningcorporaties Groninger Huis en Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) gaan de acties van hun huurdersorganisaties tegen de NAM ondersteunen. Veel huurders hebben door de aardbevingen last van angsten, zorgen of geestelijke klachten.

Deze huurders kunnen hier compensatie voor eisen van de NAM. De Woonbond en de huurdersorganisaties trekken de komende twee weken met een speciale caravan langs de dorpen om huurders te informeren. De corporaties steunen dit initiatief: hun huurders ontvangen een informatiebrief over het kosteloos indienen van een claim tegen de NAM.

Huurders in aardbevingsgebied
Veel acties rondom de aardbevingen richten zich op schade aan de woning en dus op huiseigenaren.

Maar ook mensen die emotionele schade hebben geleden kunnen smartengeld claimen, luidde de uitspraak van de rechtbank in Assen van 1 maart 2017. Dit geldt voor iedereen die angsten, boosheid of onzekerheid ervaart als gevolg van de aardbevingen.

Woordvoerder van de Woonbond Sylvo Gaastra ziet dat huurders het lastig hebben: ‘‘Huurders in het aardbevingsgebied hebben al heel wat voor de kiezen gehad. We zien dat er bij een grote groep huurders naast teleurstelling, ook wantrouwen en boosheid is. Er is over versterkingsoperaties heel veel onduidelijkheid. Dat raakt mensen en het bepaalt hun leven. Dit moet de NAM compenseren.’’  Directeur Harry Oosting (SUW) vult aan: ‘‘Wij hebben een actieve huurdersorganisatie en die heeft al veel energie gestoken in het informeren van onze huurders. Het is nu de hoogste tijd om als corporatie hun initiatief in woord en daad te steunen.’’

Samenwerking
Groninger Huis-directeur Hilde van Ree ziet een goede samenwerking ontstaan: “Door op een goede manier samen op te trekken worden de drempels voor onze huurders weggenomen. De Woonbond en huurdersorganisaties werken intensief samen om de huurders voor te lichten. Wij ondersteunen de actie van harte. Alle huurders moeten gecompenseerd worden voor hun leed.” Om zo veel mogelijk huurders te laten profiteren van een schadevergoeding, worden huurders via de website, het bewonersblad en sociale media ingelicht over de mogelijkheden voor een claim.

Actiecaravan
Met de actiecaravan, beschilderd door de bekende Groningse kunstenares Loes Faber, bezoeken de huurdersverenigingen uit het bevingsgebied de komende weken markten en braderieën, om de aandacht te vestigen op de mogelijkheid geld bij de NAM te claimen. Meer informatie is te vinden op aardbevingen.nl.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Woonbondleden vinden huur (erg) hoog--

Ruim twee derde van de Woonbondleden die meedoen aan het nieuwe ledenpanel vindt hun huur (erg) hoog. Vooral leden die huren van een commerciële verhuurder zijn zeer ontevreden over de hoogte van hun huur.

Dit blijkt uit de eerste editie van het panel dat dit voorjaar onder persoonlijke leden van de Woonbond van start is gegaan. Het onderwerp van de eerste ledenpeiling is ‘de huurprijs en de huurverhoging, in relatie tot de kwaliteit, het inkomen en de energiekosten’.

Hoe ervaren Woonbondleden hun huidige huurprijs en de huurverhoging per 1 juli? En welke huurverhoging vinden zij redelijk als hun huis energiezuinig wordt gemaakt? De volledige uitslag staat in het zomernummer van Huurwijzer, het kwartaalmagazine van de Woonbond.

Samenstelling panel
Voor de eerste ledenpeiling zijn 871 persoonlijke leden van de Woonbond uitgenodigd. Van hen hebben 233 de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd (27%). Van de deelnemers huurt 64% van een woningcorporatie en 36% van een commerciële verhuurder. Daarmee is de commerciële sector licht oververtegenwoordigd ten opzichte van het landelijk gemiddelde (27%). De huur die de panelleden in de corporatiesector betalen ligt met € 600,- hoger dan het landelijk gemiddelde van € 540,-. Dit komt waarschijnlijk omdat paneldeelnemers met een lage huur ondervertegenwoordigd zijn (3% tegenover 13% landelijk). In de commerciële sector is de gemiddelde huur wel representatief: € 729,-.

Ruim twee tientjes per maand
De gemiddelde huurstijging die de panelleden per 1 juli hebben gekregen, bedraagt 1,6% in de corporatiesector en 3,2% in de commerciële sector. Op een gemiddelde huur van € 730,- gaat het dan al gauw om ruim twee tientjes per maand. Een grote meerderheid van de panelleden in de commerciële sector die per 1 juli een huurverhoging hebben gehad, vindt de huurstijging hoog (35%) of zelfs erg hoog (52%). Maar ook in de corporatiesector vindt een meerderheid van de panelleden de huurstijging hoog (38%) of erg hoog (27%).

Hoge huurquotes
Van de panelleden in de commerciële sector besteedt 26% meer dan 40% van zijn inkomen aan de huur. Bij de leden in de corporatiesector is dat 16%. De grootste pijn lijkt te zitten bij leden die een huur hebben boven € 710,- maar wel met een gereguleerd huurcontract. Zij kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging tot 5,4% krijgen.

Extra betalen voor verduurzaming?
Ruim 60% van de panelleden wil wel een energiezuinige woning en bijna 60% verwacht ook dat de woning door energiebesparing comfortabeler wordt. Veel mensen willen er alleen niet voor betalen (43%). Vooral als de huurquote al hoog is. Van degenen met een huurquote boven 50% wil ruim twee derde geen extra huurverhoging betalen voor energiemaatregelen.

Volgende keer: servicekosten
Het thema voor het volgende ledenpanel is ‘servicekosten’. Als je persoonlijk lid bent van de Woonbond (of wordt) kun je meedoen aan het panel. Vink bij nieuwsbrieven voor persoonlijke leden het vakje ‘Ledenpanel’ aan. Je krijgt dan binnenkort een uitnodiging voor het panel. De uitslag staat in het najaarsnummer van Huurwijzer dat eind september verschijnt.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Woonwagenbewoners hebben recht op standplaatsen--

Afgelopen woensdag heeft secretaris-generaal Maarten Schurink (BZK) het nieuwe Beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid aan de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen overhandigd. Het Beleidskader legt vast dat woonwagenbewoners recht hebben op hun manier van leven en net als andere huurders kans moeten hebben op een plek om te wonen.

De ombudsman oordeelde eerder dat het bestaande woonbeleid rond woonwagenbewoners in strijd is met het recht op gelijke behandeling. Met het Beleidskader komt een eind aan het uitsterfbeleid, dat erop gericht was het aantal standplaatsen steeds verder af te bouwen.

Gemeentelijk beleid

Sabina Achterbergh van de vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland toonde zich dankbaar: “Na tien jaar strijden is dit een een heel mooi moment. Het heeft veel tijd en energie gekost, maar hier zijn we blij mee.” Zij bleef echter ook strijdbaar: “Uiteraard blijven we er wel bovenop zitten dat gemeenten zich hier nu ook aan gaan houden.” Dat laatste zei ook Schurink namens de minister toe.

Woonvisie op woonwagens
Woonwagenbewoners met een lager inkomen hebben binnen een redelijke termijn recht op standplaats, net als andere huurders recht hebben op een woning. De gemeente moet de behoefte aan standplaatsen onder woonwagenbewoners in kaart brengen en dit meenemen in haar ‘woonvisie’. Corporaties moeten standplaatsen en woonwagens gaan verhuren. Dat past ook prima bij hun taak en rol als verhuurder. Standplaatsen met en zonder woonwagen worden vaak verhuurd en vallen daarmee onder het huurrecht. Zo kan je huurtoeslag krijgen en is er een puntenstelsel van kracht. Huurders van standplaatsen hebben dezelfde participatierechten als gewone huurders en dus geldt de Overlegwet ook voor hen. Daarmee hebben zij gelijk een ingang voor overleg met hun verhuurder.

Fien Wonen
Geheel in de sfeer van het net verschenen Beleidskader neemt in Hardinxveld-Giessendam de corporatie Fien Wonen per 1 augustus de rol als verhuurder over van de gemeente. Fien Wonen krijgt de woonwagenlocatie onder erfpacht in beheer. De bewoners zelf zijn blij dat ze nu met een echte verhuurder te maken krijgen en hopen op beter onderhoud en beheer.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Minister maakt geen werk van initiatiefrecht huurders--

Minister Ollongren gaat niet aan de slag met een initiatiefrecht voor huurders. Dat heeft ze in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De Tweede Kamer had haar opgeroepen de mogelijkheid voor initiatiefrecht van huurders te onderzoeken. Met dit initiatiefrecht zouden huurders een redelijke aanpassing aan de huurwoning kunnen afdwingen wanneer de verhuurder niet in beweging te krijgen is. Denk daarbij aan de verduurzaming van huurwoningen of het aanpassen van een woning voor bewoners met een zorgvraag.

Verhuurders willen niet
Minister Ollongren wijst er in haar brief op dat de verhuurderskoepels geen oren hebben naar een dergelijk initiatiefrecht.

Verhuurders willen zelf kunnen besluiten wanneer ze een woning verduurzamen, om zo strategische afwegingen te kunnen maken over hun voorraad woningen.

De Woonbond wijst er op dat het initiatiefrecht dit niet in de weg staat. Wanneer er goede redenen zijn om een woningaanpassing niet uit te voeren, kan dit immers prima worden beoordeeld binnen het initiatiefrecht. Dat hangt immers samen met de redelijkheid van het voorstel van de huurder. Maar juist verhuurders die niet willen  kunnen door het initiatiefrecht toch in beweging worden gebracht.

Achterhaald intitiatiefrecht
Overigens hebben huurders nu wel initatiefrecht op drie vlakken: dakisolatie, muurisolatie en vervanging van een slechte cv-ketel. De Woonbond vindt dat dit initiatiefrecht niet aansluit bij de woningverbeteringsvragen van de huidige tijd: gasloos, zonnepanelen, “Nul op de meter”, of het aanbrengen van voorzieningen die langer zelfstandig wonen mogelijk maken.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: