Nieuws

Vreemde voorwaarden in het huurcontract--

27 augustus 2018

Door de krapte op de huurmarkt, komen woningzoekenden steeds vreemdere eisen tegen in de voorwaarden van een huurcontract.

De Huurderslijn, de juridische ledendienst van de Woonbond, krijgt dan ook geregeld vragen over bizarre bepalingen in het huurcontract.

Vreemde voorwaarden huurcontract:

  • Een logeerverbod. De huurder mag geen logees hebben, op straffe van een boete.
  • Een muziekverbod. De huurder mag geen muziekinstrument bespelen in de woning.
  • De huurder moet schriftelijk toestemming vragen om muren te behangen of te schilderen.
  • In de algemene voorwaarden staat precies welke kleuren wel en niet op de muren mogen.
  • Een boorverbod. Even een gaatje in de muur maken om een boekenplankje op te hangen mag niet, tenzij de verhuurder schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  • De huurder moet wekelijks huisvuil aan de straat zetten, op straffe van een boete.
  • De huurder mag niet naar de huurcommissie stappen met een geschil met de verhuurder.

Voorwaarden moeten redelijk zijn
Voorwaarden in een huurcontract moeten redelijk zijn en in lijn met de Nederlandse wet. Een huurder verbieden naar de huurcommissie te stappen, kan dus niet.

Het niet mogen bespelen van een instrument, ontvangen van een logee of niet zelf mogen bepalen welke kleur je een muur schildert, is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huurder. Dergelijke bepalingen zullen voor de rechter dan ook geen stand houden.

Voorkomen beter dan genezen
Het is wel mogelijk om boetes af te spreken op overtredingen van bepalingen in het huurcontract of de algemene voorwaarden. Het is verstandig om voorwaarden waar je over twijfelt, voordat je tekent, te bespreken met een jurist. Dat kan bij de Huurderslijn. van de Woonbond. Ook als je al een huurcontract hebt getekend, en je je afvraagt of een bepaling of voorwaarde wel of niet aan je gesteld kan worden, kun je de Huurderslijn bellen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Huurpeil 3 over de wooncoöperatie--

Het najaarsnummer van Huurpeil, hét vakblad van de Woonbond voor de huursector, bevat een dossier van acht pagina’s over de wooncoöperatie.

In 2015 kreeg deze vorm van wonen erkenning in de Woningwet. Hoe staat het er nu, drie jaar later, voor met de wooncoöperatie?

Huurpeil bezocht de kersverse wooncoöperatie Roggeveenstraat in Den Haag, en sprak met Maarten van Poelgeest van het actieprogramma voor wooncoöperaties van Platform31.

Urgenda
Marjan Minnesma is directeur van de stichting Urgenda, die streeft naar een versnelling van de verduurzaming in Nederland. Ze legt uit waarom we harder moeten lopen om rampen te voorkomen.

Uitzettingen
Er gaan steeds meer stemmen op om te stoppen met huisuitzettingen als gevolg van huurschuld. Dat vindt ook de stichting Eropaf!, die zelfs pleit voor een verbod. De kosten, voor betrokkenen en voor de maatschappij, zijn volgens hen gewoon te hoog.

Beleggers (ver)kopen veel maar bouwen weinig
Er gaat ontzettend veel geld om in de handel in woningcomplexen. Waarom gaat dit geld van beleggers niet naar het bouwen van nieuwe woningen? Onderzoeksjournalist Peter Hendriks (Follow the Money) zocht het uit. Huurpeil analyseert daarnaast ook de prestatieafspraken en geeft tips waar huurdersorganisaties op moeten letten bij de onderhandelingen hierover.

Woonwagenbeleid
Ook een uitgebreid achtergrondartikel over het nieuwe woonwagenbeleid. Gemeenten moeten stoppen met hun ‘uitsterfbeleid’ voor woonwagens, omdat dit discriminerend is. De redactie was op bezoek bij woonwagenbewoners in Nieuwe Parkerf in Gouda.

Vaste rubrieken
Natuurlijk ontbreken ook ditmaal de vaste rubrieken niet. In de peiling geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. Feit of fabel? gaat over het verband tussen Energielabel en energieverbruik. De Zeepkist telt vier pagina’s met opinies, waaronder lezersbrieven, een stelling over de wenselijkheid van een verbod op huisuitzettingen na huurschuld, en een pleidooi voor het afschaffen van huurtoeslag voor studenten. Columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn ook van de partij, net als de juridische rubriek Recht of krom?, onder meer over bemiddelaars die nog steeds onterecht kosten rekenen voor hun diensten. In Leesvoer vindt u zoals altijd een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden.

Servicekatern Woonbond
Achterin Huurpeil zeven pagina’s met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, inclusief een overzicht van producten, brochures en komende activiteiten. Plus een interview met ex-directeur Ronald Paping, die in juni wethouder werd in Arnhem. Hij wil een parlementair onderzoek naar het beleid van ex-minister Stef Blok van Wonen en vindt dat eigenlijk alle huurdersorganisaties lid zouden moeten zijn van de Woonbond.

Proefnummer aanvragen
Nieuwsgierig geworden? Vraag bij de Woonbond een proefnummer van Huurpeil aan bij de ledenadministratie (020-5517700) of neem een abonnement op Huurpeil (€ 32,50 voor Woonbondleden en € 60,- voor niet-leden).

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Kamerprijzen vaak veel te hoog--

De kamerprijzen stijgen fors, en zijn vaak veel hoger dan is toegestaan, blijkt uit recente onderzoeken.

Kamernet bracht vorige week naar buiten dat de gemiddelde prijs voor een studentenkamer inmiddels op €403,- ligt. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), liet weten dat studenten gemiddeld ruim 100 euro per maand meer betalen dan volgens de puntentelling is toegestaan.

Maximale huurprijs
Voor kamers geldt een puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs wordt bepaald. Kamerbewoners kunnen in het eerste half jaar de aanvangshuur van hun kamer laten controleren door de Huurcommissie om huurverlaging af te dwingen. De Woonbond dook in de uitspraken van de Huurcommissie om te zien hoe vaak dit lukt.

Huurverlaging
Studenten kregen in 91% van de procedures gelijk en dat leverde ze gemiddeld bijna 160 euro per maand huurverlaging op.

‘Het gaat vaak om hoge bedragen. Oplopend tot een huurverlaging van maar liefst 913 euro,’ zegt Woonbondwoordvoerder Marcel Trip. ‘Wij roepen studenten dan ook op kritisch te kijken naar de kwaliteit van de kamer, en met de puntentelling op de website van de Huurcommissie te controleren of de prijs wel deugt.’

Opvallend genoeg maken weinig studenten gebruik van de mogelijkheid om bij aanvang van de huur, in het eerste half jaar van het huurcontract, de kamerprijs te controleren. In de onderzochte periode zijn er slechts 123 uitspraken gedaan. Trip: ‘Gezien de hoge kamerprijzen, is dat opvallend. Blijkbaar zijn studenten niet goed bekend met de mogelijkheid om de huurprijs te laten toetsen. Terwijl dat toch vaak de moeite waard blijkt.’

Slechts in 17 zaken kreeg de huurder geen gelijk. Op één na waren dit zaken waar geen inhoudelijke behandeling plaatsvond. Bijvoorbeeld omdat de periode van zes maanden was verstreken, of omdat de huurder al was verhuisd en het voor de huurcommissie niet meer mogelijk was de kamer te controleren. De gemiddelde prijs voor een kamer vóór de uitspraken lag op €405,73. Na correctie door de Huurcommissie lag het gemiddelde huurpeil op €263,75.

Huisjesmelkers aanpakken
De hoge overschrijdingen van de maximaal toegestane huur, laten zien dat verhuurders proberen een slaatje uit de krapte op de kamermarkt te slaan. Volgens de Woonbond moet het vragen van woekerprijzen dan ook harder aangepakt worden. Als een verhuurder willens en wetens te veel vraagt, staat daar nu geen sanctie tegenover. Trip: ‘Als een huurder gelijk krijgt bij de huurcommissie, moet de huur omlaag. Een verhuurder kan het dus altijd proberen. Door bijvoorbeeld boetes te geven aan verhuurders die in de fout gaan komt er een prikkel om het vragen van woekerhuren tegen te gaan.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Amsterdam boos over loksite voor foute beleggers--

Het Amsterdamse college is boos op het ministerie van Binnenlandse Zaken, vanwege een door het ministerie gemaakte website om buitenlandse investeerders naar de Nederlandse woningmarkt te lokken.

Dat schreef het Parool vorige week.

‘Last van foute beleggers’

“Dit is volkomen achterhaald,” reageert wethouder wonen Laurens Ivens op de website van het Parool. “In Amsterdam hebben we vooral last van foute beleggers, die snel geld willen verdienen. Iedere belegger met geld kijkt naar de Amsterdamse huizenmarkt. Wij zoeken juist investeerders die iets willen toevoegen. Dan moet het ministerie niet buitenlandse beleggers verleiden die zich richten op zoveel mogelijk geld verdienen,” aldus Ivens.

Tekort betaalbare huurwoningen
Voor beleggers is het met name interessant om betaalbare corporatiewoningen op te kopen en die vervolgens duurder te verhuren of weer te verkopen. Terwijl er juist een groot gebrek is aan betaalbare sociale huurwoningen. De Woonbond is dan ook tegen het verkopen van huurwoningen in overspannen woningmarkten.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Huurwoning nog lang niet energiezuinig genoeg--

20 augustus 2018

In 2020 hebben de huurwoningen van woningcorporaties gemiddeld energielabel D.  Want afspraken over renovaties die woningen energiezuinig moeten maken worden bij lange na niet gehaald.  Dat blijkt uit onderzoek van TU Delft.

“De verduurzaming van corporatiewoningen loopt flink achter op schema.” Die waarschuwing geeft onderzoekster Faidra Filippidou. Zij promoveerde afgelopen juni bij het onderzoeksinstituut OTB van TU Delft op een onderzoek naar de voortgang van het renovatieproces.

Gemiddeld label B
Met het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’ maakten overheid en huursector al lang geleden afspraken over energiebesparende renovaties in huurwoningen. Het doel dat daarbij werd gesteld: in 2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Of beter.

Te weinig voortgang, te weinig budget
Op basis van haar onderzoek concludeert Filippidou dat label B bij lange na niet gehaald wordt. Zij komt uit op een magere D als het verwachte gemiddelde in 2020. “Er worden te weinig woningen duurzaam gerenoveerd. Per woning worden te weinig verbeteringen aangebracht en de ingrepen resulteren in te weinig energiebesparing. Bovendien hebben corporaties onvoldoende budget.”

Nog lang niet energieneutraal
Rond 2050 moeten alle woningen in Nederland ‘energieneutraal’ zijn: evenveel energie verbruiken als zelf opwekken. Maar ook dat is nog lang niet in zicht. Eind 2014 was 28% van de corporatiewoningen verbeterd naar een hogere energielabelcategorie, maar slechts 3,5% daarvan kreeg een ingrijpende renovatie. Bij veel woningen die energiezuiniger werden gemaakt zijn de gevels en daken nog niet toereikend geïsoleerd. En de verwarmingsinstallaties zijn nog traditionele HR-gasketels.

Niet bemoedigend
De resultaten die door de corporatiesector zijn behaald, zijn volgens Filippidou niet bemoedigend voor de verduurzamingsvoortgang in de particuliere sector. Filippidou verwacht dat het doorvoeren van duurzame verbeteringen nog moeilijker is voor particuliere verhuurders dan voor woningcorporaties.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Weg met de plaagdiertjes!--

In en om het huis worden we omringd door plaagdiertjes. Van slakken in de tuin tot de oprukkende bedwantsen in de slaapkamer. In principe moet je als huurder ‘ongedierte’ zelf bestrijden. We nemen er een paar onder de loep die deze zomer heel hardnekkig zijn.

Bedwants
De bedwants (ook wel wandluis of bed bug genoemd) rukt op. Ze reizen mee in de bagage van toeristen en ook de toegenomen handel in tweedehands meubels is een oorzaak. Het is zeer hardnekkig ongedierte dat je slapeloze nachten kan bezorgen, door de jeukende bultjes die de beten veroorzaken en kunnen worden verward met muggenbulten. Bedwantsen zijn lastig te herkennen, omdat ze zich verstoppen op onzichtbare plekken, zoals naden, kieren, randen van plafonds en het uiteinde van je bed of bank. Bedwantsen zijn lastig te bestrijden. Je kunt proberen alles heel goed schoon te maken, ook alle kieren, randen en naden. Het meest simpele is plakband rondom je bed, dan komen ze vast te zitten. Je kunt ook een bestrijdingsmiddel of stoom gebruiken.

Fruitvlieg
Aquariumhouders houden van fruitvliegen, omdat ze goed voedsel zijn voor hun vissen. Anderen zijn er minder enthousiast over, omdat fruitvliegen zich in korte tijd tot een ware plaag kunnen ontwikkelen. Een wijfje kan per dag wel 300 tot 900 eitjes leggen die zich binnen twee weken ontwikkelen tot een volwassen fruitvlieg. Zo kan één overrijpe banaan een ware plaag veroorzaken. Bestrijd ze door overrijp fruit weg te gooien, flink te luchten en te stofzuigen. Voorkomen is natuurlijk nog beter. Houd de keuken schoon, bewaar fruit en groente in afgesloten bakken en sluit de vuilnisbak goed af.

Mug
Muggen leven altijd in de buurt van water omdat de larven hierin opgroeien. De muggensoorten in Nederland zijn voor de mens meer hinderlijk dan gevaarlijk. Ze zoemen en steken, wat jeukende bulten oplevert. De gevaarlijke soorten (bijvoorbeeld de malariamug en de tijgermug die dengue en gele koorts veroorzaakt) komen gelukkig in ons land (nog) niet voor. Bestrijd ze door anti-muggenspray met DEET erin of citroengeur (bijvoorbeeld citroenplant). Ook wierook en de damp van plantaardige oliën kunnen helpen. En uiteraard het plaatsen van horren voor de ramen (en deuren).

Slak
(Naakt)slakken zijn zomers heel actief en eten wat voorhanden is dus in een (moes)tuin zullen ze ook op gekweekte planten afkomen. Een slakloze tuin is een illusie! Het helpt om natuurlijke vijanden van de slak aan te trekken zoals de zanglijster, spreeuw, merel, spitsmuis, egel, slang, hagedis, kikker, pad, loopkever en duizendpoot. Laat ook kippen rondscharrelen. Die zijn dol op slakken. Je kunt een fysieke barrière om je plantenperken aanleggen waar slakken niet overheen komen, zoals borstels, plastic flessen met scherpe randen, cloches, minikasjes of kopertape. Je kunt slakken doden door ze te lokken naar ingegraven potjes met bier of slakkenkorrels op basis van ijzerfosfaat (gebruik niet die op basis van metaldehyde, want die doden ook egels en vogels).

Informeer bij gemeente of verhuurder

Veel gemeenten en verhuurders zetten zich in om over plaagdieren te informeren en adviseren en het ongedierte daar waar noodzakelijk te bestrijden. Informeer dus altijd eerst even naar de mogelijkheden, voordat u zelf een ongediertebestrijder inschakelt.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Huurmakelaar moet duizenden euro’s terugbetalen--

Huurders krijgen onterecht in rekening gebrachte bemiddelingskosten terug. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter afgelopen week.

Het gaat om een groep van zestien studenten uit Groningen. Bij elkaar moet bemiddelaar K&P Makelaars €11.000,-  terugbetalen.

Uitspraak Hoge Raad
In 2015 lag er een klip en klare uitspraak van de Hoge Raad waaruit blijkt dat er geen bemiddelingskosten mogen worden gevraagd aan woningzoekenden wanneer de makelaar ook in het belang van de verhuurder werkt. Het maakt niet uit of de verhuurder wel of niet voor deze diensten heeft betaald.

Ook voor kamers
Vroeger werden alleen woningzoekenden van zelfstandige woonruimte beschermd tegen bemiddelingskosten. Maar dankzij een wetswijziging geldt per 1 juli 2016 dezelfde juridische bescherming bij kamers. Toch blijven huurmakelaars het proberen.

Huurmakelaars
Vaak proberen huurmakelaars onder het terugbetalen van de kosten uit te komen. Zo had K&P Makelaars zaken gedaan met de studenten onder aan andere naam. Dat bedrijf bestaat niet meer, en dus hebben de studenten pech, vond de makelaar. Daar ging de rechter niet in mee. K&P is een voortzetting van het oude bedrijf, en moet dus gewoon betalen.

‘Wat we ook vaak zien gebeuren, is dat bemiddelaars de vreemdste termen gebruiken om het maar niet over bemiddelingskosten te hebben. Kosten huurder, een renting fee, of torenhoge administratiekosten,’ somt Marcel Trip van de Woonbond op. ‘Huurmakelaars proberen zo een rookgordijn op te trekken. Maar als het gaat om een bedrag dat je betaalt om via de huurmakelaar woonruimte te krijgen, gaat het gewoon om bemiddelingskosten.’

Bemiddelingskosten terug? Doe de online check
Benieuwd of je ook kans maakt betaalde bemiddelingskosten terug te vorderen? Doe de online check ‘Bemiddelingskosten terugvragen’ van de Woonbond.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Marktpartijen mikken op huurtoeslag met studentenstudio’s--

Grote studentencomplexen met kleine kamers en gedeelde voorzieningen maken steeds meer plaats voor zelfstandige studio’s – met een eigen voordeur, aparte keuken en badkamer. Marktpartijen bouwen zelfstandige studio’s zodat studenten een beroep kunnen doen op de huurtoeslag.

Volgens het landelijk Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences) is het percentage zelfstandige studentenwoningen in 2017 toegenomen tot 34%. schreef het NRC Handelsblad vorige week.

Huurtoeslag
Marktpartijen hanteren een prijsbeleid waarbij ze sturen op huurtoeslag, zegt beleidsmedewerker bij de Woonbond Erik Maassen in de krant. Voor studenten (en anderen) jonger dan 23 is de grens om voor huurtoeslag in aanmerking te komen een maandelijkse huur van 417,34 euro. Ben je ouder dan 23, dan is de grens 710,68 euro. Het aantal studenten dat huurtoeslag ontvangt nam toe van 60.00 in 2007 tot 95.000 in 2016.

Zelfstandige studio’s versus kamers

‘Het is dubbel,‘ reageert Maassen op de bouw van de studentenstudio’s . ‘Aan de ene kant is er een tekort aan studentenwoningen, en is het goed dat er woningen worden bijgebouwd. Aan de andere kant kunnen er veel meer onzelfstandige kamers worden gebouwd op dezelfde ruimte. En de huurtoeslag is natuurlijk niet bedoeld als verdienmodel voor verhuurders.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Actie tegen flexverhuurder Villex--

14 augustus 2018

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) heeft woensdag 8 augustus samen met gedupeerde bewoners actie gevoerd tegen antikraakbureau Villex in Haarlem.

Drie bewoners werden onlangs hals over kop uit huis gezet door ‘flexverhuurder’ Villex. Tot hun verbazing vonden zij binnen een maand alweer nieuwe ‘flexhuurders’ in hun woning. “Een frisse wind” aldus Villex. De slachtoffers vonden deze actie minder verfrissend. Tijdens een “Frisse Wind Alarm” heeft de BPW samen met de ingewisselde huurders verhaal gehaald en hun eisen aan Villex overhandigd.

Woononzekerheid
De BPW voert regelmatig actie tegen onfrisse praktijken van flexverhuurders. Huisuitzettingen van ‘flexhuurders’ zonder recht op herhuisvesting en verhuiskostenvergoeding zijn geen uitzondering, maar zo langzamerhand ‘heel normaal’.

Verhuurders als Villex gebruiken volgens de BPW de woononzekerheid van bewoners als verdienmodel. De BPW wil stabiele huisvesting met woonzekerheid. De Woonbond is het daarmee eens.

Solidair
Dit actiebezoek is onderdeel van de #FuckFlex actie-campagne van de BPW voor bestaanszekerheid. Dat begint bij een stabiele woning voor iedereen. De BPW roept iedereen op om solidair te zijn en deze uitgezette en ingewisselde huurders te komen steunen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Aanbod sociale huurwoningen steden fors gedaald--

Het aanbod van sociale huurwoningen is in de vier grote steden in de periode van 2013 tot en met 2016 met 17% afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de gemeenten die de NOS heeft gepubliceerd.

In zowel Utrecht, Den Haag, Rotterdam als Amsterdam nam het aanbod af. Gezamenlijk werden er in 2016 4168 minder woningen aangeboden.

Tekort sociale huurwoningen
De afgelopen jaren is het aantal sociale huurwoningen door verkoop en liberalisatie fors afgenomen. Daarnaast moeten ouderen door kabinetsbeleid langer zelfstandig blijven wonen. Deze maatregelen zorgen bij elkaar voor een lager aanbod  van sociale huurwoningen en leiden tot langere wachttijden. In Amsterdam is de wachttijd in 2017 al opgelopen tot 15 jaar, en in Utrecht tot 10 jaar. De Woonbond pleit dan ook al langer voor het bijbouwen van sociale huurwoningen.

Ontwikkeling aanbod sociale huurwoningen

2013 2016 verschil
Amsterdam 6745 6346 -399
Rotterdam 8730 7266 -1464
Den Haag 6317 4533 -1784
Utrecht 2785 2264 -521

Meer urgenten en minder aanbod
De NOS had in haar berichtgeving vooral aandacht voor het stijgende percentage woningen dat naar woningzoekenden met een urgentieverklaring ging. Kijken we naar absolute aantallen, dan zien we vooral een grote groei in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam nam het aantal woningen dat naar urgenten ging zelfs af, terwijl er in Utrecht een lichte stijging was met 83 woningen. In totaal gingen er in 2016 ten opzichte van 2013 1485 huurwoningen meer naar mensen met een urgentieverklaring.

Het hoge percentage woningen dat naar urgenten gaat komt dus zowel door een stijging van het aantal toewijzingen aan urgenten, als de forse daling van het totale aanbod.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: