Nieuws

Fijne jaarwisseling!!--

31 december 2018

Hp6 wenst u een fijne jaarwisseling en een sprankelend 2019!!

Koken op inductie schoner en veiliger--

Kies voor koken op inductie, zodat de keuken meteen klaar is voor wonen zonder aardgas. Dat adviseert voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Huurders kunnen bij hun verhuurder vragen om installatie van een inductiekookplaat, of dat zelf regelen. Het vraagt een investering, maar daarmee is de keuken wel klaar voor een klimaatvriendelijke toekomst.

Net als de cv-ketel zal op den duur ook het gasfornuis verdwijnen als huizen aardgasvrij worden. Koken op inductie heeft van de elektrische kookplaten de meeste voordelen. Hoewel er nu nog weinig verschil is voor het klimaat, wordt koken met een stekker steeds schoner. Dat komt doordat elektriciteit steeds duurzamer wordt opgewekt en aardgas niet.

Voordelen van inductie
Bijna de helft van de consumenten kiest inmiddels al voor inductie voor hun nieuwe keuken of kookplaat. Van deze groep is 90 procent tevreden over de inductiekookplaat, blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal.

Ze zien als voordelen dat een inductiekookplaat makkelijk schoon te maken is, veilig en makkelijk in gebruik en mooi om te zien.

Wokken  op inductie gaat prima
Mensen die nu nog twijfelen over het koken op inductie noemen als drempel vooral de hoge aanschafprijs, de noodzaak om nieuwe pannen te kopen en de geschiktheid om te wokken. Volgens Milieu Centraal is het juist heel goed mogelijk om te wokken op inductie, bijvoorbeeld in een wokpan met platte bodem. Alle pannen vervangen is zeker niet nodig. In totaal kom je voor een gemiddelde inductiekookplaat met aansluiting en een paar pannen op zo’n 1.500 euro.

Gratis kookworkshops
Milieu Centraal startte onlangs (samen met brancheverenigingen UNETO VNI en INretail) de campagne ‘Koken met een stekker’ om een extra impuls te geven aan de keuze voor koken op inductie. In de campagne stelt Milieu Centraal samen met fabrikanten Miele en Atag vijftig inductie kookworkshops voor 2 personen beschikbaar. Op de site www.kokenmeteenstekker.nl maken deelnemers aan de Koken met een stekker quiz kans op een kookworkshop.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Huurders ontevreden over onderhoud woning--

Woonbondleden zijn maar matig te spreken over het onderhoud van hun woning. Gemiddeld geven ze de onderhoudsinspanningen van hun verhuurder een 6,2. Leden in de commerciële sector komen zelfs niet verder dan een 5,5.

In totaal deden 365 persoonlijke leden van de Woonbond mee aan de digitale ledenpeiling over onderhoud en de staat van hun woning. Twee derde van hen (247) huurt van een woningcorporatie, een derde (118) van een particuliere huisbaas of een grote commerciële verhuurder.

Lagere cijfers voor commerciële verhuurders

Leden die van een woningcorporatie huren geven hun verhuurder gemiddeld een 6,5 voor het onderhoud, leden in de commerciële sector een 5,5.

Ruim de helft van alle panelleden (191) vindt dat hun woning achterstallig onderhoud heeft. Leden met een particuliere of andere commerciële verhuurder hebben hier vaker mee te maken dan leden die bij een corporatie huren. Bij kleine particuliere huisbazen: 67%, bij grotere commerciële verhuurders: 70 %. Bij woningcorporaties: 44 %

Isolatie ontbreekt
Het door panelleden vaakst genoemde probleem met de staat van de woning is slechte isolatie. Een derde van alle panelleden vulde in dat isolatie ontbreekt of onvoldoende is. In woningen van commerciële verhuurders speelt dit duidelijk vaker dan in corporatiewoningen. Meer dan de helft (54%) van de leden met een kleine particuliere huisbaas vulde in dat isolatie ontbreekt of onvoldoende is. Bij grotere commerciële verhuurders was dat 44 %, bij woningcorporaties 27 %.

Verouderde keuken, gescheurde muren
Ongeveer 20 procent van alle panelleden meldt als onderhoudsklacht dat de keuken en/of het sanitair sterk verouderd is. Ook ‘scheuren in muren of plafonds’ wordt door 20 procent als onderhoudsklacht genoemd. Voor deze klachten geldt eveneens dat ze vaker voorkomen in de particuliere en commerciële sector dan bij woningcorporaties.

Overlast thema volgende panel
Het thema van het volgende ledenpanel van de Woonbond is ‘overlast’. Als je persoonlijk lid bent (of wordt) kun je meedoen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Overgeslagen bij zonnepalen op huurwoning--

Kun je als huurder ‘overgeslagen’ worden bij het plaatsen van zonnepanelen door de verhuurder, omdat de verhuurder de woning op termijn willen verkopen? Aan die vraag besteedde het radioprogramma Radar 22 december aandacht.

Sjoukje Waterlander kreeg een brief van haar woningcorporatie dat het zonnepanelen gaat plaatsen op de huizen die de corporatie verhuurt. ‘Niet op ons huis, want dat staat op de lijst van woningen die ze in de toekomst willen verkopen. Heel veel huizen die de komende jaren gewoon verhuurd blijven, krijgen zonnepanelen. We hebben aangeboden gekregen om ons huis te kopen, maar dat willen we niet. We wonen hier al dertig jaar en willen hier nog twintig jaar blijven wonen. We zijn allebei zeventig.’

Zelf panelen plaatsen
In de uitzending gaf Marcel Trip van de Woonbond aan dat corporaties geen plicht hebben tot het plaatsen van zonnepanelen, en dus kunnen besluiten dit niet te doen.

Huurders kunnen er wel zelf voor kiezen om panelen te kopen en te plaatsen, maar ook dat gaat niet zo maar. Trip: ‘Dat is voor veel huurders financieel wel een drempel. En voor het plaatsen moet je toestemming hebben van de verhuurder, omdat het een wijziging aan de buitenkant van de woning is.’

Als je de woning verlaat moet je de panelen ook weer meenemen, maar je kan hierover ook afspraken maken met de verhuurder. Bijvoorbeeld dat de verhuurder de panelen tegen die tijd overneemt voor de restwaarde.

Afdwingen energiebesparende maatregelen
Het plaatsen van zonnepanelen kun je dus niet afdwingen als huurder. Er zijn wel juridische mogelijkheden om andere energiebesparende maatregelen voor elkaar te krijgen bij de verhuurder. Zoals spouwmuurisolatie, het vervangen van een oude cv-ketel, of het het vervangen van enkel door dubbel glas. De Woonbond heeft hier een modelbrief voor gemaakt die huurders kunnen gebruiken.

Uitbreiden initiatiefrecht
De Woonbond pleit al langer voor een uitgebreider initiatiefrecht waarmee huurders verhuurders kunnen aanzetten tot verduurzaming. De huurder betaalt immers wel de steeds hoger wordende gasrekening, maar de verhuurder moet in actie komen om de woning te verduurzamen. De huidige juridische basis waarop huurders verduurzaming van hun woning kunnen afdwingen is sterk verouderd. Zo kan een huurder een vervangende ketel eisen met een rendement op het niveau van ketels uit de jaren ’80 in plaats van het niveau van een huidige hoogrendementsketel en zijn maatregelen als zonnepanelen of warmtepompen uitgesloten in de huidige regeling. Het uitbreiden en moderniseren van het initiatiefrecht is één van de maatregelen die in het klimaatakkoord staan opgenomen. Wat de Woonbond betreft komen zonnepanelen hier ook onder te vallen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Reactie Woonbond Klimaatakkoord--

24 december 2018

‘Voor de gebouwde omgeving ligt er een mooi tussenresultaat,’ concludeert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Zoals de wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van woningen en woningcorporaties die op korte termijn al 100.000 woningen aardgasvrij gaan maken. Onze zorg zit nog in de doorrekeningen van de planbureaus die begin volgend jaar komen. Zijn de ambities betaalbaar?’ Voor de Woonbond is van belang dat huurders niet de dupe worden van het klimaatbeleid.

In het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en Woonbond eerder deze week sloten, is afgesproken dat bij verduurzamende renovaties de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

Verhuurderheffing
Op de lange termijn moeten miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. De Woonbond vindt het noodzakelijk dat het kabinet het mes zet in de verhuurderheffing die corporaties miljarden aan investeringskracht kost. Gisteren waarschuwde de Autoriteit Woningcorporaties nog voor de impact van de verhuurderheffing op de nodige investeringen van corporaties in nieuwebouw en verduurzaming. Jansen: ‘Zorgen voor betaalbare woonlasten, de woningnood aanpakken én miljoenen huurwoningen verduurzamen gaat alleen als het kabinet stopt corporaties uit te knijpen. Dat is essentieel voor onze steun aan een uiteindelijk akkoord.’

Stijgende gasrekening
Onderdeel van de klimaatplannen is een verschuiving van belastingen van elektriciteit naar gas. Zo wordt gasgebruik duurder. Een logische stap, maar huishoudens met lage inkomens die de komende jaren nog in slecht geïsoleerde woningen wonen mogen hier niet de dupe van worden. De Woonbond vindt dan ook dat het kabinet moet kijken hoe deze huishoudens gecompenseerd kunnen worden voor de stijgende gasrekening.

Sociaal Huurakkoord legt huurstijging verder aan banden--

Het bestuur van de Woonbond en dat van corporatiekoepel Aedes zijn het eens geworden over een Sociaal Huurakkoord. De huurprijzen voor sociale huurders bij corporaties zullen daardoor de komende jaren minder hard stijgen, en lagere inkomens kunnen huurbevriezing of huurverlaging krijgen.

Dat maken de Woonbond en Aedes vandaag bekend. Het was moeilijk tot een akkoord te komen, omdat het huidige kabinet de belastingdruk voor corporaties op laat lopen en er veel woningen bijgebouwd moeten worden én veel bestaande woningen verduurzaamd moeten worden. Betaalbare huren hebben zowel voor de Woonbond als Aedes prioriteit, en de partijen zijn daarom blij dat ze er uit gekomen zijn.

Trend keren


Paulus Jansen: ‘Er zijn nog steeds te veel huurders die maandelijks moeite hebben de huur te betalen.

De trend dat de huren harder stijgen dan de inflatie en de inkomensontwikkeling van het grootste deel van de huurders moet worden gekeerd. Dat doen we door de huurstijgingen te beperken en in te zetten op het verlagen van woonlasten bij verduurzaming van huurwoningen én door de huurprijzen voor sommige huurders met een laag inkomen te bevriezen of te verlagen’.

Huren stijgen maximaal met inflatie
De huurprijzen van sociale huurwoningen van een corporatie kunnen gemiddeld maximaal met inflatie stijgen.  Dat is een procent lager dan nu het geval is. De huurstijgingen worden hierdoor verder afgeremd. Het gaat hier om de stijging van de huurprijzen van een corporatie bij elkaar (de huursom). Corporaties hebben ook de mogelijkheid bij sommige huizen de huur iets meer of minder te verhogen, bijvoorbeeld als die huur relatief laag of hoog is voor de kwaliteit van het huis.

Huurbevriezing of huurverlaging
Huurders met een relatief hoge huur voor hun inkomen, kunnen huurbevriezing aanvragen. Het gaat om huurders die qua inkomen in de huurtoeslagdoelgroep vallen, en een huurprijs hebben boven de voor hun geldende aftoppingsgrens (afhankelijk van huishoudgrootte net onder of net boven de €600,-). Huurders met een huurprijs boven de liberalisatiegrens die een inkomensdaling hebben gehad, waardoor ze in de huurtoeslagdoelgroep vallen, kunnen huurverlaging krijgen. Niet alleen betalen ze dan minder huur, ze komen met een huur onder de liberalisatiegrens ook in aanmerking voor huurtoeslag.

Woonlasten omlaag door verduurzaming
De komende jaren moeten er miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

Achterban
Zowel Aedes als Woonbond leggen het Huurakkoord op korte termijn voor aan de achterban.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Wat verandert er voor huurders in 2019?--

Het komende jaar verandert er weer veel voor huurders en woningzoekenden.

Zo stijgen de inkomensgrenzen en de huurprijs tot waar huurders aanspraak kunnen maken op huurtoeslag.

Huurverhoging
De huurprijzen in de sociale sector mogen maximaal stijgen met 4,1% of 5,6% (vanaf een huishoudinkomen van €42.436,-) . Voor corporaties geldt dat het gemiddelde aan huurstijgingen volgend jaar niet hoger mag zijn dan 2,6 procent (1,6% inflatie + 1 procentpunt). Het optrekken van de huur na een verhuizing telt hierin mee.

Sociaal Huurakkoord
Wel sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes begin deze week een Sociaal Huurakkoord om de huurstijging aan banden te leggen en om voor huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging mogelijk te maken. Corporaties stemden vandaag in met het Sociaal Huurakkoord. De uitslag van de stemming van de achterban van de Woonbond wordt komende vrijdag bekend. Het ministerie geeft aan dat de nodige wetswijzigingen voor 2019 uit het huurakkoord niet op tijd gemaakt konden worden, waardoor de maximale percentages voor 2019 hoger liggen dan in het Huurakkoord. Ze geeft aan dat corporaties zelf wel kunnen kiezen voor een lagere gemiddelde huurstijging. Aangezien corporaties instemden met het Huurakkoord, verwachten wij ook dat ze dit zullen doen.

Lees voor een compleet overzicht van de veranderingen voor huurders en woningzoekenden het  overzichtsartikel van de Woonbond: ‘Wat kost huren in 2019’.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

 

Huurders stemmen in met Sociaal Huurakkoord--

De Verenigingsraad van de Woonbond stemde vandaag in met het Sociaal Huurakkoord. In dat akkoord spreken corporaties en de Woonbond af dat de huurprijzen in corporaties gemiddeld maximaal met inflatie stijgen.

Daarnaast kunnen huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging krijgen. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

‘Onder het huidige kabinetsbeleid, waarbij de belastingdruk voor verder corporaties oploop, was het moeilijk om tot afspraken te komen,’ kijkt Paulus Jansen terug op de onderhandelingen. ‘Toch hebben we hiermee een rem kunnen zetten op de huurstijging, en keren we eindelijk de trend dat de huren harder stijgen dan de inkomens van de meeste huurders’ We zijn dan ook blij dat het Sociaal Huurakkoord kan rekenen op steun van onze vereniging.’

De corporaties stemden afgelopen woensdag in op het congres van corporatiekoepel Aedes.

Bespaartips voor huurders in Huurwijzer 4--

In het winternummer van Huurwijzer, het woonmagazine van de Woonbond, speciaal voor huurders tips en een infographic over besparen op je vaste lasten én op je kleine uitgaven. Voor wie opgeruimd het nieuwe jaar in wil.

Beersdal
Voor de rubriek ‘Beste buurtjes’ bezochten we Beersdal in Heerlen, een van de ‘mijnwerkerskoloniën’ in  Zuid-Limburg waar tot de sluiting van de kolenmijnen tienduizenden mijnwerkers woonden.

Slow living
In de serie ‘Ongewoon wonen’ vertellen Maarten Stam en zijn partner Karen over wonen in een nomadentent (yurt of ger), op een prachtig rafelrandje van Deventer. ‘Slow living’, noemen ze hun manier van wonen.

Inkomensverklaringen woningzoekenden

Als je als woningzoekende wilt reageren op een sociale huurwoning, moet je vaak van tevoren al een inkomensverklaring van de Belastingdienst opsturen. Maar is dit niet in strijd met de nieuwe privacywet, de AVG? Een achtergrondverhaal.

Dementie en wonen
Door de vergrijzing en langer thuis wonen zullen we in onze buurten steeds vaker mensen met dementie tegenkomen. Karima Matser van Samen dementievriendelijk legt uit hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.

Vaste rubrieken
Zoals altijd zijn in ‘Om te beginnen’ nieuwtjes op het gebied van huren en wonen te vinden. De juridische rubriek ‘Uitgesproken zaken’ bespreekt dit keer collectieve verwarming en de vrije sector. ‘Beste Woonbond’ biedt ruimte aan brieven van huurders. Ook zijn er weer tuin- en balkontips in ‘Groene vingers’, ‘Huisraad’ met handige huishoudsnufjes, de kruiswoordpuzzel, ‘Schuurpapier’ en ‘Mijn huisbaas en ik’. Paulus Jansen breekt in zijn column een lans voor een Funda voor (sociale) huurwoningen. En Carrie Jansen verklapt in haar column waar ze écht bang voor is.

Wanneer krijgt u Huurwijzer?
Persoonlijke leden van de Woonbond ontvangen automatisch vier keer per jaar Huurwijzer in hun brievenbus. U kunt ook een jaarabonnement nemen. Een aantal huurdersorganisaties hebben een achterbanabonnement en laten Huurwijzer bij hun leden bezorgen. Wilt u meer weten over het achterbanabonnement? Neemt u dan contact op met de redactie via 020-5517700.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

 

 

 

Huurders en corporaties achter Sociaal Huurakkoord--

De Verenigingsraad van de Woonbond stemt in met het Sociaal Huurakkoord. In dat akkoord spreken corporaties en de Woonbond af dat de huurprijzen bij corporaties gemiddeld maximaal met inflatie kunnen stijgen.

De afgelopen week heeft de Verenigingsraad van de Woonbond via een digitale raadpleging kunnen stemmen over het Sociaal Huurakkoord. Een grote meerderheid stemde voor, al zijn er in stemverklaringen ook veel punten van zorg geuit over de al onder druk staande betaalbaarheid van de  huursector. De corporaties stemden afgelopen woensdag in op het congres van corporatiekoepel Aedes.

Huurbevriezing en huurverlaging
Naast het beperken van de huurverhoging, is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging krijgen. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

Trendbreuk

‘Onder het huidige kabinetsbeleid, waarbij de belastingdruk voor corporaties oploopt, was het moeilijk om tot afspraken te komen,’ kijkt Woonbonddirecteur Paulus Jansen terug op de onderhandelingen.

‘Toch hebben we hiermee een rem kunnen zetten op de huurstijging, en keren we eindelijk de trend dat de huren harder stijgen dan de inkomens van de meeste huurders We zijn dan ook blij dat het Sociaal Huurakkoord kan rekenen op steun van onze vereniging.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: