Nieuws

Commerciële huurders vaker in slecht geïsoleerde woning--

30 januari 2019

Huurders in een huurwoning van een commerciële aanbieder wonen vaak in de slechts geïsoleerde woningen, blijkt uit een onderzoek dat de Woonbond vandaag publiceert. De commerciële huursector telt bijna een miljoen woningen. Hiervan heeft 22% nog een label F of G. In de corporatiesector is dit 7%.

Uit meldingen die de Woonbond ontving op het Meldpunt Energiealarm blijkt dan ook dat huurders in de commerciële sector vaker ontevreden zijn over de isolatie van hun woning. Zo geeft 74% van de commerciële huurders aan nog enkel glas te hebben en geeft maar liefst 90% aan dat hun woning slecht is geïsoleerd.

Initiatiefrecht of huurbevriezing

Omdat het vaak moeilijk blijkt commerciële verhuurders in beweging te krijgen, pleit de Woonbond ook voor een initiatiefrecht waarmee huurders de verduurzaming van een woning kunnen afdwingen. ‘Huurders betalen wel de stijgende gasrekening, maar hebben niets te zeggen over het verduurzamen van de woning. Dat moet anders,’ zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker energiebesparing bij de Woonbond. Ook een huurbevriezing voor woningen met de slechtste labels is een goede optie om verhuurders in de commerciële sector aan te sporen.

Huurders moeten er bij verduurzaming op vooruit gaan

Er zijn ook zorgen om corporatiehuurders. Maar in het in 2018 gesloten Sociaal Huurakkoord tussen corporaties en de Woonbond is afgesproken dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de totale woonlasten dalen. Om die verduurzaming te kunnen betalen, moet het mes gaat in de verhuurdersheffing, de belasting op sociale huur. Zo krijgen verhuurders de financiële ruimte om de miljoenen huurwoningen te verduurzamen zonder dat huurders de dupe zijn van enorme huurstijgingen.

Eerlijk klimaatbeleid

De Woonbond wil bovendien dat grote vervuilers gaan meebetalen aan het klimaatbeleid, zodat burgers meer ontzien kunnen worden. De Woonbond organiseert daarom samen met Milieudefensie, Greenpeace de Goede Zaak en de FNV een ‘Eerlijke Klimaatmars’ op 10 maart op de Dam.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Kamerdebat over toegang tot rechtshulp--

23 januari debatteerde de Tweede Kamer over de kabinetsplannen met de gefinancierde rechtsbijstand. De Woonbond steunt de sociale advocaten in hun protest tegen bezuinigingen op hulp bij het voeren van rechtszaken, maar vindt het wél een goed idee om extra in te zetten op hulp die rechtszaken kan voorkomen.

Veel advocaten uit de sociale advocatuur deden vorige week mee aan acties tegen kabinetsplannen met de gefinancierde rechtshulp. Dit omdat het kabinet het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand wil hervormen. Die rechtsbijstand is er speciaal voor mensen met (te) weinig inkomen om juridische kosten (helemaal) zelf te betalen.

Rechtsbijstand al langer onder druk

Al jaren dreigen er bezuinigingen op rechtshulp aan mensen met een smalle beurs. In 2014 kwam het toenmalige kabinet met het plan om consumenten- en huurgeschillen grotendeels uit te sluiten van gefinancierde hulp door advocaten. Mede onder druk van de Consumentenbond en de Woonbond ging dat onzalige plan niet door. Maar ook het nieuwe, alleen nog op hoofdlijnen uitgewerkte kabinetsplan kan ertoe leiden dat het voor mensen met een kleine portemonnee moeilijker wordt om een advocaat te krijgen als ze die hard nodig hebben.

Geschillen vroegtijdig oplossen

Uitgangspunt van het nieuwe kabinetsplan is om geschillen zo veel mogelijk vroegtijdig op te lossen, zonder dat er rechtszaken nodig zijn. Om dat mogelijk te maken wil het kabinet de eerstelijns rechtshulp verbeteren en toegankelijk maken voor een bredere groep. De eerstelijns rechtshulp verbeteren is volgens de Woonbond een prima idee, alleen niet in combinatie met bezuinigen op tweedelijns hulp.

Bijstand van advocaat vaak hard nodig

Want hoe mooi het ook is als een rechtszaak niet nodig blijkt voor de oplossing van een geschil, het is lang niet altijd mogelijk. Bij huurgeschillen gaat het vaak ook niet om huurders die zelf een rechtszaak overwegen, maar om huurders die voor de rechter worden gedaagd. Vanzelfsprekend moeten huurders zich kunnen verweren als beëindiging van hun huurcontract of ontruiming van hun woning wordt gevorderd. Goede en gegarandeerde toegang tot gesubsidieerde hulp van advocaten is daarbij onmisbaar.

Versterken eerstelijns hulp prima idee

De Woonbond hoopt wel dat het kabinet serieus werk maakt van het voornemen om de eerstelijns rechtshulp te verbeteren. Als het om huurrecht gaat kan dat onder andere door de laagdrempelige Huurcommissie te versterken en meer bevoegdheden te geven in plaats van verder uit te kleden. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ook huurders met een geliberaliseerd contract daar geschillen kunnen voorleggen, in plaats van direct naar de rechter te moeten.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Zet Sociaal Huurakkoord om in beleid--

De Woonbond en corporatiekoepel Aedes roepen minister Ollongren in een gezamenlijke brief op de afspraken in het Sociaal Huurakkoord snel om te zetten in beleid. De afgesproken maatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren zijn hard nodig.

In mei 2018 presenteerde minister Ollongren (Wonen) de Nationale Woonagenda, die ook door de Woonbond en Aedes ondertekend werd. In de Woonagenda werden verhuurders en huurders opgeroepen om een nieuw Sociaal Huurakkoord te sluiten en afspraken te maken over de maximale huurstijgingen in de sociale huursector. Die oproep werd door de Tweede Kamer ondersteund.

Sociaal Huurakkoord 2018

De betaalbaarheid voor huurders verslechterde de afgelopen jaren en de financiële mogelijkheden van corporaties zijn verre van rooskleurig. Door de oplopende belastingdruk onder dit kabinet, tot 3 miljard euro in 2021, was het moeilijk tot een akkoord te komen. Na moeizame onderhandelingen sloten Woonbond en Aedes eind vorig jaar uiteindelijk toch een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord kwam er dankzij de bereidheid van huurders en corporaties om samen prioriteit te geven aan betaalbaarheid van het huren. Er werd onder meer afgesproken dat de huren bij corporaties gemiddeld maximaal met inflatie kunnen stijgen en dat huurders met een hoge huur en laag inkomen huurbevriezing of huurverlaging konden krijgen.

Verwerken in huurbeleid

Gezien het belang dat minister Ollongren hecht aan een nieuw Sociaal Huurakkoord rekenen de Woonbond en Aedes er op dat zij de afspraken tussen huurders en sociale verhuurders integraal voor 1 mei 2019 zal verwerken in het huur(prijs)beleid. ‘Alleen dan is het Sociaal Huurakkoord al in 2019 volledig in de praktijk uitvoerbaar’, zo stellen zij in de brief.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Beheerder stopt met ‘biedingen’ op huurwoningen--

Het Eindhovens Dagblad had vorige week aandacht voor een vastgoedbeheerder in Eindhoven die woningzoekenden vroeg een bedrag te ‘bieden’ voor het verkrijgen van een woning.

Dat bedrag kwam bovenop een hoog bedrag (€300,-) aan contract- en administratiekosten. Voor beheerders die namens de verhuurder dergelijke kosten in rekening brengen, geldt dat ze alleen redelijke kosten mogen berekenen. Dat gaat nooit om dergelijke hoge bedragen. Vastgoedbedrijven die een bedrag vragen om via hen de woning te krijgen, doen aan huurbemiddeling. Hier mag meestal helemaal geen bedrag voor in rekening gebracht worden bij de woningzoekende.

Geld vragen voor bemiddeling vaak verboden

Het bieden is een nieuwe vorm van bemiddelingskosten vragen aan woningzoekenden. Dat mag niet, als er eigenlijk voor de verhuurder wordt gewerkt. In dit geval konden woningzoekenden aangeven hoeveel ze over hebben voor het krijgen van de woning. Naar aanleiding van het verhaal in het Eindhovens Dagblad, stuurde de Woonbond een brief naar de vastgoedbeheerder, die vervolgens liet weten te stoppen met het onrechtmatig in rekening brengen van deze kosten.

Onterechte bemiddelingskosten betaald?

Heb je via een huurmakelaar bemiddelingskosten betaald, terwijl de makelaar feitelijk voor de verhuurder werkte? Dan kun je dit bedrag tot vijf jaar na betalen nog terug vorderen. Doe de online check bemiddelingskosten van de Woonbond om te kijken of je een sterke zaak hebt. Heeft een verhuurder of beheerder onterecht hoge contractkosten gevraagd? Met de door de Woonbond opgestelde modelbrief kun je die terugvorderen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Forse huurverlaging voor nieuwe huurders die aanvangshuur lieten toetsen--

Huurders die  een nieuw huurcontract hebben afgesloten, kunnen in het eerste half jaar van hun huurcontract laten controleren of de huurprijs niet te hoog is. Met de procedure ‘Toets Aanvangshuur’ bij de Huurcommissie.

Voor huurders in de vrije sector is de Toets aanvangshuur de enige manier om te controleren of de huurprijs niet te hoog is. Als blijkt dat de huurprijs volgens het puntensysteem waarmee de maximale huur wordt berekend onder de in dat jaar geldende ‘liberalisatiegrens’ ligt,  moet de huur hier omlaag. Huurders die een aanvangshuurprijs onder de liberalisatiegrens hebben kunnen hun huurprijs ook later nog laten controleren.

Forse huurverlaging

De Woonbond heeft gekeken naar de uitspraken die door de Huurcommissie zijn gepubliceerd in 2018. Daaruit blijkt dat huurders wanneer ze in het gelijk worden gesteld gemiddeld €270,42 huurverlaging voor elkaar kregen.

Huurders kregen minder vaak gelijk 

Vergeleken met 2017 kregen huurders minder vaak gelijk. In 2017 kregen huurders nog in 74% van de gevallen gelijk. In 2018 was dit slechts in 58% van de uitspraken het geval. Ook kelderde het aantal uitspraken. Dat past in de neergaande trend sinds 2015. Dat komt volgens de Woonbond deels doordat steeds minder huurwoningen beschermd worden door het puntenstelsel en doordat de maximale huurprijs op veel plekken enorm gestegen is.

Te weinig huurprijsbescherming 

Dat komt onder andere doordat in 2015 de WOZ-waarde een rol is gaan spelen in het bepalen van de maximale huurprijs. Hierdoor is in woningmarktgebieden met veel schaarste, de maximale huurprijs hard gestegen. Tegelijkertijd is de liberalisatiegrens de afgelopen jaren bevroren. Zo zijn er meer woningen in de vrije sector beland, waar huurders dus geen succesvol beroep kunnen doen op huurprijsbescherming. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Huurders in de vrije sector zijn vogelvrij verklaard. Zij hebben geen enkele bescherming tegen woekerprijzen.’

De Woonbond pleit ervoor de WOZ-waarde weer uit de berekening van de maximale huurprijs te halen. Daarnaast moeten vrije sector huurders ook huurprijsbescherming krijgen. Bijvoorbeeld door de bescherming van het puntenstelsel door te laten lopen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Nieuwe huurders kregen in 2018 gemiddeld 270 euro huurverlaging--

26 januari 2019

Persbericht: Huurders die in het eerste half jaar van hun huurcontract de huurprijs lieten controleren kregen in 2018 gemiddeld €270,42,- euro huurverlaging, blijkt uit een onderzoek van de Woonbond.

Huurders die een ‘vrije sector’ huurprijs betaalden (In 2018 boven de €710,68) terwijl dit gezien de kwaliteit van de woning niet geoorloofd is, kregen gemiddeld €355,31- huurverlaging. Het hoogste bedrag aan huurverlaging liep zelfs op tot €1376,52 per maand.

Er is een puntentelling waarmee de maximale huurprijs van een woning kan worden berekend. Ligt de huurprijs daar boven? Dan kan je als huurder via de Huurcommissie huurverlaging voor elkaar krijgen. Huurders die ten onrechte een huurprijs boven de liberalisatiegrens betalen kunnen dat alleen in het eerste half jaar van hun huurperiode. De Woonbond roept nieuwe huurders op altijd te controleren of ze niet meer betalen dan is toegestaan. Dat kan op de website van de Huurcommissie.

Vergeleken met 2017 kregen huurders minder vaak gelijk. In 2017 kregen huurders nog in 74% van de gevallen gelijk. In 2018 was dit slechts in 58% van de uitspraken het geval. Ook kelderde het aantal uitspraken. Dat past in de neergaande trend sinds 2015. Dat komt volgens de Woonbond deels doordat steeds minder huurwoningen beschermd worden door het puntenstelsel en doordat de maximale huurprijs op veel plekken enorm gestegen is.

Sinds 2015 telt de WOZ-waarde mee in het bepalen van de maximale huurprijs. Juist in woningmarktregio’s met veel schaarste, liggen die maximale huurprijzen daardoor erg hoog. Huurders zullen daardoor minder vaak succesvol de huur kunnen verlagen.

Doordat steeds meer woningen in de vrije sector kunnen worden verhuurd kunnen steeds minder huurders een beroep te doen op de huurprijsbescherming van het puntenstelsel. Huurders die volgens het puntenstelsel een vrije sector huurprijs mogen betalen, hebben namelijk helemaal geen huurprijsbescherming. Zo komt het in de uitspraken voor dat uit de puntentelling blijkt dat een vrije sector huurprijs €978,71 boven de maximale huurprijs ligt, maar gaat de huurprijs niet omlaag. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Huurders in de vrije sector zijn vogelvrij verklaard. Zij hebben geen enkele bescherming tegen woekerprijzen.’

De Woonbond pleit ervoor de WOZ-waarde weer uit de berekening van de maximale huurprijs te halen. Daarnaast moeten vrije sector huurders ook huurprijsbescherming krijgen. Bijvoorbeeld door de bescherming van het puntenstelsel door te laten lopen.

Bron: woonbond.nl

Rechter bevestigt recht op wonen in een wagen--

23 januari 2019

De kantonrechter in Gouda heeft bepaald dat vijf woonwagenbewoners in Waddinxveen in hun woonwagen mogen blijven wonen. Hun verhuurder wilde dat zij zouden verhuizen naar speciaal voor hen ontworpen huizen.

Maar de vijf bewoners weigerden dat omdat het stenen huizen zijn die niet op wielen staan. Woningcorporatie Woonpartners Hollands-Midden daagde de vijf daarop voor de rechter. Maar de rechter wees juist op de woonwagencultuur.

Het woonwagenleven is ‘dermate specifiek’ dat ‘eenzelfde woongenot alleen mogelijk is in een woonwagen’, oordeelde de rechter.

Nieuw beleidskader

Afgelopen juli presenteerde het ministerie van BZK zijn nieuwe Beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Het Beleidskader legt vast dat woonwagenbewoners recht hebben op hun manier van leven en net als andere huurders kans moeten hebben op een plek om te wonen.

Einde aan uitsterfbeleid

Daarmee beoogt het beleidskader een einde te maken aan decennia van discriminatie van woonwagenbewoners op het gebied van hun huisvesting. Met name moet het beleidskader een einde maken aan het zogenaamde ‘uitsterfbeleid’ van gemeenten dat erop gericht was het aantal woonwagenstandplaatsen steeds verder af te bouwen.

Het rommelt in gemeenten

Sinds het beleidskader van kracht werd, rommelt het in tal van gemeenten. Woonwagenbewoners beroepen zich op hun nieuw erkende rechten en weigeren nog langer mee te werken aan uitsterfbeleid. Jongere woonwagenbewoners die geen woonwagenstandplaats meer konden krijgen, bezetten de leeggekomen (en veelal door gemeenten geblokkeerde) standplaatsen met caravans.

Traag met aanpassen van beleid

Gemeenten zijn traag om hun woonwagenbeleid aan te passen op het nieuwe beleidskader. Vaak reageren zij bij protest- en kraakacties van woonwagenbewoners nog ‘als vanouds’ (met de sterke arm).

Het moet over een andere boeg

De uitspraak van de rechter in Gouda benadrukt nogmaals dat gemeenten en woningcorporaties, die vaak voor gemeenten de woonwagenstandplaatsen verhuren, het over een andere boeg moeten gaan gooien.

Corporatie Woonpartners Hollands-Midden zegt de uitspraak te gaan bestuderen en te gaan nadenken ‘over hoe we verder gaan met de bewoners die nog op het woonwagenkamp wonen’, zo laat een woordvoerder aan de NOS weten.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Betalen voor wachten op een woning--

Woningzoekenden betalen jaar op jaar een bedrag om ingeschreven te staan voor een sociale huurwoning in een bepaalde regio. Door het tekort aan sociale huurwoningen kan dat bedrag behoorlijk oplopen.

Na vijf jaar wachtten heeft een woningzoekende in Almere  €127,50 betaald. En wat als je na vijf jaar wachten toch in een andere regio wil wonen?

Betalen voor wachten

De meeste sociale huurwoningen worden vergeven via Woningnet. Elke Woningnetregio hanteert daarbij eigen prijzen voor inschrijven en verlenging. De bedragen die worden betaald, lopen daarom zeer uiteen. Na vijf jaar ingeschreven te hebben gestaan, heb je onder de huidige prijzen in Holland Rijnland vijftig euro betaald om te wachten op een woning, en in Almere €127,50.

RegioInschrijvenVerlengenNa 5 jaarNa 10 jaar
Amsterdam€50,-€8,-€82,-€122.-
Actium€12,50€12,50€62,50€125,-
Almere€25,50€25,50€127,50€255,-
Groningen€20,95€20,95€104,75€209,50
Holland Rijnland€10,-€10,-€50,-€100,-
Gooi en Vechtsreek€15,-€15,-€75,-€150,-
Eemvallei€25,-€10,-€65€115,-
Drechtsteden€31,70€20,-€111,70€211,70
Hengelo Borne€15,-€15,-€75,-€150,-
Huiswaarts Nu€25,-€10,-€65,-€115,-
Midden Holland€23,-€23,-€115,-€230,-
Mercatus Wonen€25,-€15,-€85,-€160,-
Utrecht€25,-€8,-€57,-€97
Woongaard€25,-€10,-€65,-€115,-
IJmond/Zuid-Kennemerland€10€10€50,-€100,-

Achteraan aansluiten

Omdat woningzoekenden lang moeten wachten op een woning, kan het goed zijn dat ze op een gegeven moment een woning nodig hebben in een andere regio. Door het vinden van een nieuwe baan, een relatie of andere veranderingen in hun leven. Na jarenlang betaald te hebben voor het wachten in Amsterdam, mag je vervolgens in Groningen opnieuw achteraan sluiten. De opgebouwde wachttijd ben je kwijt.

Funda voor huurders

De Woonbond gaat dit jaar in gesprek met corporaties en huurdersorganisaties over een ‘Funda voor huurders’ een landelijk systeem waar woningzoekenden zich kunnen inschrijven voor een sociale huurwoning. Dat is flexibeler voor woningzoekenden, en door één landelijk systeem te hanteren kunnen de inschrijfprijzen fors omlaag. Er moet er natuurlijk ook bijgebouwd worden om de wachttijden voor sociale huurwoningen echt aan te pakken

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Onderlinge hulp grootste pluspunt van ouderenwoongroepen--

Ouderen die in een woongroep wonen waarderen vooral de onderlinge hulp, het sociaal contact en de gezelligheid. Maar veel woongroepen in sociale huursector ervaren de inkomensgrenzen bij de toewijzing als knelpunt. Dit blijkt uit een enquête van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO).

Woongemeenschappen van ouderen kunnen zich verheugen in een groeiende belangstelling, zeker nu ouderen langer zelfstandig willen wonen zonder te vereenzamen, en steeds meer verzorgingshuizen worden gesloten. Seniorenwoongroepen voorzien in de behoefte aan een sociaal netwerk, zonder de eigen zelfstandigheid op te geven.

Enquête

Uit de enquête van de LVGO blijkt dat nagenoeg alle ouderen die in woongroepen wonen (96%) de onderlinge steun en hulp, zonder in de hulpmodus te schieten, het meest waarderen. Ook het goede buren zijn (85%), gezelligheid en sociaal contact (84%) staan hoog in de top tien.

Knelpunten

Er komen ook knelpunten naar voren uit de enquête. Bijna driekwart (74%) van de ouderenwoongroepen in de (sociale) huursector, ondervindt problemen met de maximale inkomensgrenzen, als gevolg van het ‘passend toewijzen’; 44% moet daarom soms geschikte kandidaten weigeren. 43% heeft moeite om geschikte nieuwe huurders te vinden.

Zorg

Ruim de helft (54%) vindt dat woongroepleden zelf de zorg moeten regelen die ze nodig hebben, maar bijna een derde (31%) vindt dat je de zorg (deels) met elkaar als woongroep kunt organiseren.

Sociaal Cultureel Planbureau

De enquête van de LVGO bevestigt de bevindingen van het onlangs verschenen rapport ‘Wisselend bewolkt’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Sociale contacten zijn voor senioren een belangrijke voorwaarde voor een zinvolle oude dag. Veel ouderen zien hun sociale netwerk slinken en voelen zicht eenzaam.

150 woongroepen aangesloten bij LVGO

De LVGO is in 1984 opgericht om ouderen te informeren, adviseren en ondersteunen bij het oprichten van een woongemeenschap. Inmiddels zijn er 150 woongemeenschappen van ouderen aangesloten bij de LVGO. De meeste woongroepen zijn zelfstandige, levensloopbestendige woningen met gemeenschappelijke ruimtes en gedeelde voorzieningen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

De straat op voor eerlijk klimaatbeleid--


De Woonbond organiseert samen met Milieudefensie, FNV, de Goede Zaak en Greenpeace op 10 maart een ‘Eerlijke Klimaatmars’ . Een demonstratie voor een effectief en eerlijk klimaatbeleid.

“Wij gaan gezamenlijk de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kàn anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en boeren. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet”, aldus de gezamenlijke organisaties.

Woonlasten

Voor de Woonbond is het van belang dat de lusten en de lasten van het klimaatakkoord eerlijk worden verdeeld. Dat betekent dat de vervuilende industrie meer moet betalen en burgers worden ontzien. Maar het betekent ook dat lage inkomens in slecht geïsoleerde woningen moeten worden gecompenseerd voor de stijgende energierekening. De belastingdruk voor corporaties moet omlaag, zodat ze kunnen investeren in het renoveren van huurwoningen zonder de huurprijzen te verhogen.

Verhuurderheffing

Op de lange termijn moeten miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. De Woonbond vindt het noodzakelijk dat het kabinet het mes zet in de verhuurderheffing die corporaties miljarden aan investeringskracht kost. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Zorgen voor betaalbare woonlasten én miljoenen huurwoningen verduurzamen gaat alleen als het kabinet stopt corporaties uit te knijpen.’

Stijgende gasrekening

Onderdeel van de klimaatplannen is een verschuiving van belastingen van elektriciteit naar gas. Zo wordt gasgebruik duurder. Een logische stap, maar huishoudens met lage inkomens die de komende jaren nog in slecht geïsoleerde woningen wonen mogen hier niet de dupe van worden. De Woonbond vindt dan ook dat het kabinet moet kijken hoe deze huishoudens gecompenseerd kunnen worden voor de stijgende gasrekening.

Meedoen

Op de hoogte blijven van de Eerlijke klimaatmars? Meld je aan voor onze nieuwsbrief Actie en Campagnes of meld je aan op het evenement op Facebook. De Klimaatmars start op de Dam op zondag 10 maart om 13:00 uur. Wil je graag mee helpen met de organisatie? Stuur een mail naar: klimaat.werving@gmail.com.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: