Nieuws

Woonbond: 300.000 huurders te duur uit--

25 maart 2019

Persbericht: Volgens de Woonbond, de belangenvereniging voor huurders, kunnen ongeveer 300.000 huurders een bevriezing of verlaging van de huur aanvragen. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur, de zogeheten dure scheefhuurder.

De Woonbond heeft in december met de koepel van woningcorporaties Aedes het Sociaal Woonakkoord gesloten. Daarin spraken zij af dat deze groep huurders gecompenseerd moet worden voor de forse huurverhogingen van afgelopen jaren. “Voor de grootste groep gaat het om een bevriezing van de huur”, zegt een woordvoerder van de Woonbond.

Online check

Huurders die willen controleren of zij zelf voor een verlaging of bevriezing in aanmerking komen, kunnen vanaf vandaag voor een check terecht op de website van de Woonbond. Volgens de bond hebben vanochtend al honderden mensen dit gedaan. “Het was zelfs zo druk dat we extra serverruimte hebben moeten inkopen omdat de site vastliep”, zegt de Woonbond-woordvoerder.

Lees verder door hier te klikken.

Bron: Nos.nl
Foto: Pixabay

‘Tekort sociale huurwoningen is zo groot dat er een deltaplan nodig is’--

Persbericht: Het tekort aan sociale huurwoningen is opgelopen tot zo’n 80.000. Het probleem is inmiddels zo groot dat alles op alles gezet moet worden om het op te lossen. Daar is een nationaal deltaplan voor nodig, zegt de Federatie Opvang, de organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Zo’n plan moet gemeenten, ontwikkelaars en investeerders stimuleren snel extra woonruimte te bouwen. En minstens 15.000 woningen per jaar waar de Tweede Kamer deze week toe opriep. Het is extra nodig omdat nu vooral kwetsbare groepen de dupe zijn, zegt de federatie. Zij hebben dringend behoefte aan betaalbare woonruimte.

Lees het hele bericht door hier te klikken.

Bron: Nos.nl
Foto: Pixabay

Eerlijke verdeling sociale huurwoningen--

Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Dat betekent dat er de komende jaren veel sociale huurwoningen bij moeten worden gebouwd. Maar de lange wachttijden zorgen er ook voor dat er met kritische blik gekeken wordt naar hoe we sociale huurwoningen verdelen

De 15 gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland voerden een enquête uit om te zien hoe hun inwoners sociale huurwoningen het liefst zouden verdelen. Er deden ruim 23.000 mensen mee.

Inschrijfduur

37% vindt de huidige manier van woningen verdelen (naar inschrijfduur) geen goede manier van verdelen, 39% vindt het niet perfect, maar in ieder geval duidelijk, en 21% vindt dit een eerlijke manier van verdelen.

Meeste steun voor puntensysteem

De respondenten is ook gevraagd wat ze de beste manier van woning verdelen vinden. De meeste steun (33%) is er voor een systeem dat werkt op basis van punten. Op basis van objectieve criteria krijgt iemand punten voor hoe hard hij een woning nodig heeft. Met 29% van de respondenten staat inschrijfduur op de tweede plek. De minste steun is er voor loting (6%).

Voorrang op een sociale huurwoning

Huishoudens in een noodsituatie kunnen een urgentiebewijs aanvragen voor een sociale huurwoning. Daarmee krijgen zij voorrang op andere woningzoekenden. Er zijn ook mensen die heel hard een woning nodig hebben, maar geen urgentie krijgen. In het onderzoek zijn een aantal van deze gevallen voorgelegd, met de vraag of hier wel of geen voorrang moet worden gegeven. De meeste respondenten vinden dat gescheiden ouders met kinderen (66%), en gezinnen met kinderen die inwonen bij familie of vrienden (56%) voorrang moeten krijgen.

Landelijk systeem

De Woonbond is met de achterban en maatschappelijke organisaties en verhuurders in gesprek over oplossingen van problemen op de woningmarkt. In een plan voor de volkshuisvesting werken zij aan diverse thema’s, waaronder woonruimteverdeling. Zij zijn voor een landelijk systeem met uniforme regels, waarbij huurders als ze naar een andere regio willen verhuizen niet opnieuw achteraan de rij hoeven te sluiten.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Meldpunt misstanden commerciële verhuur--

De commerciële huursector is gegroeid als kool. Inmiddels telt deze sector zo’n miljoen woningen. Dat zijn zowel gereguleerde ‘sociale’ huurwoningen als woningen in de vrije sector.

Huurders in de commerciële sector lopen vaak tegen problemen aan. Slecht onderhoud, hoge huurprijzen en in sommige gevallen zelfs bedreigingen en intimidatie. De Woonbond heeft daarom vandaag een meldpunt geopend voor misstanden in de commerciële huursector.

Meldpunt om problemen in kaart te brengen

‘Zeker in het vrije sector deel van de commerciële sector zijn huurders vogelvrij. Ze kunnen met klachten over onderhoud of te hoge servicekosten niet naar de Huurcommissie en ze hebben geen enkele huurprijsbescherming,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Maar ook in het gereguleerde deel gaat er genoeg mis. Tot aan intimidatie en bedreigingen toe. Met dit Meldpunt willen we de problemen beter in kaart brengen.’

Misstanden aanpakken en betere consumentenbescherming

Met de meldingen uit het Meldpunt wil de Woonbond aan de politiek duidelijk maken dat er meer moet gebeuren om misstanden in de commerciële huursector aan te pakken, en dat de consumentenbescherming voor deze huurders verbeterd moet worden.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Huurders zijn te veel inkomen kwijt aan vaste lasten--

Mensen zijn gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten, becijferde het Nibud. 

Idealiter zou een huishouden niet meer dan helft van het inkomen kwijt moeten zijn aan de vaste lasten. Dat is voor veel groepen nu wel het geval. Vooral huurders zijn een fors deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.

Moeite om rond te komen

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Het verklaart voor ons, waarom zoveel mensen (bijna 40 procent) moeite hebben met rondkomen en het niet lukt om te sparen. De druk op de portemonnee is ontzettend groot. Zodra er in dit huishouden extra kosten komen, door bijvoorbeeld hogere zorgkosten betekent dit financiële stress.’

Eenpersoonshuishoudens

Uit de rapportage blijkt ook dat eenpersoonshuishoudens in de sociale huursector met een gemiddelde huurprijs van €580,- en een modaal inkomen (€2.252,- per maand) al te veel kwijt zijn aan vaste lasten. Zij besteden hier 56% van hun inkomen aan. Minister Ollongren kondigde onlangs aan de inkomensgrens voor toegang tot sociale huur voor eenpersoonshuishoudens te willen te willen verlagen. Sindsdien stromen de meldingen op het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond van huurders en woningzoekenden die zich hier zorgen over maken binnen.

Huurprijs% inkomen naar vaste lasten
1 persoon€580,-56%
1 persoon€900,-65%
2 personen€580,-57%
2 personen€900,-60%

Vaste lasten veel te hoog

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Het plan van minister Ollongren om eenpersoonshuishoudens met een modaal inkomen te weren uit de sociale huursector, gaat tot grote betaalbaarheidsproblemen leiden voor deze mensen. In de sociale huursector zijn zij al te veel kwijt aan vaste lasten. In de vrije sector zijn zij maar liefst 65% van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.’ Het Nibud geeft zich aan zich ernstig zorgen te maken over situaties waarbij huishoudens meer dan 60% van hun inkomen kwijt zijn aan vaste lasten.

Tweepersoonshuishoudens met een huurwoning zijn respectievelijk 57% (sociale huur) en 60% (vrije sector) van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Spaargeldnorm voor kwijtschelding te streng--

Voor veel huurders zijn de kosten van lokale heffingen een probleem. Met een zeer laag inkomen kun je kwijtschelding krijgen. Dan hoef je de heffingen niet te betalen. Maar dat kan alleen als je nauwelijks spaargeld hebt.

Krap 1000 euro. Plus 1 maand huur en 1 maand ziektekostenpremie. Meer mag je als alleenstaande niet op je rekening hebben. Heb je zuinig geleefd en daarmee toch iets meer bij elkaar gespaard, bijvoorbeeld om een dure tandartsbehandeling te kunnen betalen? Dan gaat de kwijtschelding niet door.

In bijstand hogere spaargeldnorm

Wie een bijstandsuitkering heeft mag ook niet veel spaargeld hebben, maar wel aanzienlijk meer dan die krap 1000 euro. Tot ongeveer 6000 euro spaargeld komt je recht op uitkering niet in gevaar.

Spaargeldnormen gelijk trekken

Gemeenten van het stedennetwerk G40 vinden dat de spaargeldnorm die in de bijstand geldt ook voor de kwijtschelding van lokale heffingen zou moeten gelden. Dat schreven ze vorige maand in een brief aan Minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken). Niet hun eerste brief over dit onderwerp. In 2018 vroegen gemeenten ook de vrijheid om iets meer spaargeld toe te staan. Dat wees het Rijk toen af.

Beleidsvrijheid gemeenten

Een beetje ruimte om zelf beleid te bepalen over kwijtschelding hebben gemeenten overigens wel. Maar die vrijheid gaat over het inkomen waarbij ze vrijstelling mogen geven, niet over spaargeld. Gemeenten mogen er bijvoorbeeld voor kiezen om kwijtschelding te geven bij 100% van het bijstandsinkomen, in plaats van bij 90%. En ze mogen er voor kiezen om ook mensen met alleen AOW kwijtschelding te geven.

Tarieven per gemeente verschillen sterk

In de hoogte van heffingen hebben gemeenten (en waterschappen) ook vrijheid. Welke bedragen zij dit jaar in rekening brengen wordt binnenkort duidelijk, als de jaarlijkse Atlas van Lokale Lasten van COELO verschijnt. In 2018 was het verschil tussen de voor huurders duurste en goedkoopste gemeente maar liefst 673 euro. Dit als je kijkt naar de optelsom van gemeentebelastingen, heffingen van het waterschap en provinciale heffingen.

Opbouwen buffer niet bestraffen

In hun pleidooi voor het toestaan van iets meer spaargeld vinden de gemeenten o.a. Nibud en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden aan hun zijde. Nibud raadt alleenwonende huurders met een inkomen op bijstandsniveau bijvoorbeeld aan om 3050 euro achter de hand te hebben. Juist omdat je met zo’n buffer betalingsproblemen kunt voorkomen. Een spaargeldnorm die mensen bestraft voor het opbouwen van die buffer vinden zij hoogst ongewenst.

Problemen met heffing niet alleen bij zeer laag inkomen

De Woonbond ondersteunt het pleidooi voor het toestaan van meer spaargeld. En vindt het daarnaast belangrijk dat de rekening voor huurders zónder recht op kwijtschelding binnen de perken blijft. Want dat lokale heffingen een (te) grote hap uit het budget nemen, daar weten huurders met een inkomen dat te hoog is voor kwijtschelding helaas ook alles van.


Hoe kwijtschelding (of betalingsregeling) vragen?
Hoe de kwijtschelding in uw gemeente werkt staat op de website van uw gemeente. Daar vindt u ook info over het treffen van een betalingsregeling als u de rekening niet meteen kunt betalen. De landelijke regels voor kwijtschelding staan op rijksoverheid.nl: Wanneer kom ik aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Vrijwilligersvergoeding voor actieve huurders--

18 maart 2019

Sinds de invoering van de Woningwet hebben actieve leden van huurdersorganisaties het steeds drukker gekregen. Huurdersorganisaties overleggen sindsdien intensief met corporaties en gemeenten over het lokale woonbeleid.

Vrijwilligersvergoeding

Veel bestuursleden van huurdersorganisaties  zijn veel uren kwijt aan hun rol. De “vrijwilligersvergoeding” van maximaal €1700,- per jaar is een bescheiden mogelijkheid om alle inspanningen van deze mensen te belonen. Het is belangrijk hier goede afspraken over te maken, om achteraf geen gedonder te krijgen.

Zo eist corporatie Acantus geld terug van de Huurdersorganisatie Oldambt (HOO) schrijft het Dagblad van het Noorden. Uit het budget dat Acantus beschikbaar stelt zodat de HOO haar werk kan doen, ging een klein bedrag (75 euro per maand) als vrijwilligersvergoeding naar  actieve  bestuursleden. Dat  geld wil de corporatie terug. 

‘Dit is een illustratie dat sommige corporaties nog niet begrepen hebben dat het beroep dat de Woningwet doet op huurdersorganisaties dermate groot is dat niet meer gesproken kan worden van liefdewerk-oudpapier,’ reageert Woonbondconsulent Sylvo Gaastra op de kwestie.

De HOO is dan ook niet van plan het bedrag terug te betalen. ‘We staan in ons recht.’ reageren ze in de krant. 

De Woonbond heeft een brochure uitgebracht over de regels en mogelijkheden bij vergoedingen voor huurderswerk.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Corporaties zetten drones in bij inspectie--

Woningcorporaties (waaronder Poort6) doen een proef met het inzetten van drones om woningen te inspecteren. De vliegende camera´s worden ingezet om de staat van de woningen in de gaten te houden. Maar er zijn vragen over de privacy van huurders.

De corporaties KleurrijkWonen, Haag Wonen, Woonlinie, Mitros, Poort6, Talis, Trivire, Staedion en de Alliantie doen mee, schrijft het Algemeen Dagblad. Het idee is dat problemen met de woning, afbladderende verf, rottende kozijnen en scheuren in de muren zo eerder opgemerkt worden.

Privacy huurders

De huurders die meededen aan de test hebben vooraf toestemming gegeven, maar wanneer deze methode breed wordt ingezet, spelen er vragen omtrent de privacy van huurders.  Die zitten er niet op te wachten  dat een drone door de ramen naar binnen gluurt. Het bedrijf laat weten te werken aan software waarmee ze ramen wazig maken op de camerabeelden, en gezichten onherkenbaar te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens kan zich voorstellen dat er vragen gaan leven onder huurders.

,,Het lijkt me verstandig dat woningcorporaties hun huurders waarschuwen voordat ze gaan filmen”, aldus woordvoerder Martijn Pols. ,,Het maken van beelden is echt iets anders dan een inspecteur die langskomt en zich kan legitimeren. Belangrijk is dat corporaties duidelijk communiceren wat ze met het beeldmateriaal gaan doen en dat ze niet zonder toestemming persoonlijke gegevens verwerken.” 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Onvoldoende woningen verduurzaamd met klimaatakkoordplannen--

Zelfs als alles meezit, gaan we de doelstelling om in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas gehaald te hebben niet halen, blijkt uit de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Sterker nog, de teller zou wel eens op zo’n kwart miljoen woningen kunnen blijven steken blijkt uit het vandaag verschenen rapport van het PBL(externe link).

Verhuurderheffing staat ambities in de weg

‘We gaan de doelstellingen niet halen, tenzij het kabinet wat doet aan de enorme belastingdruk bij corporaties. Dat is nu wel bevestigd,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen in een reactie op de doorrekeningen van het Klimaatakkoord door de planbureaus. ‘Dat is ook niet zo vreemd, verhuurders betalen jaarlijks miljarden aan verhuurderheffing over de waarde van hun sociale huurwoningen. Dat scheelt enorm veel investeringskracht. Niet voor niets is aan de klimaattafels gezegd dat het mes in de verhuurderheffing moet. Het kabinet moet nu echt in beweging komen. Anders blijven huurders in slecht geïsoleerde woningen zitten terwijl de energierekening oploopt. Dat is onacceptabel.’ 

Betaalbare verduurzaming huursector mogelijk

De Woonbond onderhandelde aan de klimaattafel over de gebouwde omgeving. Maar een handtekening onder het Klimaatakkoord komt er niet, als het kabinet niet zorgt dat verhuurders de financiële ruimte krijgen om te verduurzamen. Naast het schrappen van de verhuurderheffing, pleit de bond ook voor een bevriezing van huurprijzen voor huurwoningen met de slechtste labels, en compensatie voor de stijgende gasrekening voor lage inkomens in onzuinige woningen. Uit de berekeningen van het PBL blijkt dat de inkomenseffecten van het geheel van klimaat- en energiebeleid de laagste inkomens verreweg het hardste treffen.

In een eerste reactie heeft het kabinet aangegeven dat ze de plannen aan willen passen. Burgers moeten minder gaan betalen, en bedrijven meer.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Massale opkomst bij Klimaatmars voor een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid--

Een overweldigend grote stoet van scholieren, studenten, docenten, vuilnismannen, verzorgenden, gezinnen, grootouders, kleine ondernemers, boeren, huurders, huiseigenaren, maar ook wetenschappers, surfers en natuurliefhebbers deed 10 maart mee aan de Klimaatmars in Amsterdam. Naar schatting tegen de 40.000 mensen hebben de regen en kou getrotseerd en liepen mee voor een eerlijk én effectief klimaatbeleid, dat heeft de politie bevestigd.

De Klimaatmars begon om 13:00 uur op de Dam in Amsterdam is nog gaande. De jonge Nederlandse klimaatstakers liepen voorop in de mars die van de Dam naar het Museumplein voerde. Voorafgaand aan de Klimaatmars was er een kort podiumprogramma met optredens van Claudia de Breij en Typhoon, gepresenteerd door Froukje Jansen. Klimaatwetenschapper en hoofdauteur bij het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC Heleen de Coninck gaf een minicollege over klimaatverandering. Ook de initiatiefnemers van de grote scholierenstaking voor het klimaat Dila Doğan (16) en Pieter Lossie (17) spraken de deelnemers toe. Zij werden vergezeld door klimaatstakers van het eerste uur Lilly Platt (10) uit Zeist en de jarige Jovanna van den Berg (13) uit Olst.

Duidelijk signaal

De initiatiefnemers van de Klimaatmars zijn blij dat al deze mensen naar Amsterdam zijn gekomen om een duidelijk geluid vóór een eerlijk en effectief klimaatbeleid te laten horen. De mars in Amsterdam is georganiseerd door Milieudefensie, de FNV, Oxfam Novib, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond. De organisaties zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken. Ze roepen de regering op te stoppen met treuzelen en te kiezen voor échte oplossingen. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Voor een veilige toekomst voor iedereen. De grote opkomst is volgens de organisatoren het bewijs dat mensen nu een doortastend klimaatbeleid willen van het kabinet. Het draagvlak daarvoor staat onder druk omdat burgers nu al de rekening gepresenteerd krijgen, terwijl de grote vervuilers worden ontzien. Met dit grote gezamenlijke gebaar laten de deelnemers zien dat er maar één oplossing is: de rekening eerlijk verdelen én een ambitieus klimaatbeleid.

Ruimte om te investeren in verduurzaming huursector

De Woonbond wil daarnaast dat de verhuurderheffing, de heffing die sociale verhuurders aan het Rijk betalen, wordt afgeschaft zodat er geïnvesteerd kan worden in verduurzaming zonder dat dit tot hogere woonlasten voor huurders leidt. Vandaag liet de ChristenUnie weten de verhuurderheffing in een volgende regeerperiode af te willen schaffen. ‘Dit heeft de afgelopen jaren honderden miljarden investeringskracht gekost bij corporaties, en is dus één van de grote oorzaken van de huidige woningnood. Daar moeten we eerder van af,’ aldus Jansen. ‘In het kader van de verduurzaming komt er ook nog een enorme renovatiegolf aan. Als corporaties de woningnood aan willen pakken en miljoenen woningen gaan verduurzamen moet het kabinet dat wel mogelijk maken.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: