Nieuws

WOONBOND EN AEDES: Verduurzaming corpoartiewoningen niet op kosten huurders--

30 juni 2019

Persbericht: Alle eigenaren en gebruikers van woningen en gebouwen moeten aan de slag om te verduurzamen. Het Klimaatakkoord biedt daar een kader voor. Maar de woonlasten van de huurders van huizen van woningcorporaties mogen niet stijgen als gevolg van afspraken uit het Klimaatakkoord, zo stellen de Woonbond en Aedes. 

Het kabinet moet huurders compenseren als hun energierekening hoger uit gaat vallen, bijvoorbeeld door de verhoging van de gasprijs.

Aedes en de Woonbond zijn betrokken bij de gesprekken over het Klimaatakkoord dat het kabinet met allerlei partijen wil sluiten. Het akkoord moet duidelijkheid bieden hoe alle partijen aan de slag gaan en hoe ze samenwerken bij de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Gedurende de maanden dat het kabinet het concept-akkoord in beraad had, zijn de plannen voor de gebouwde omgeving nauwelijks gewijzigd.

Geen hogere energierekening huurders

‘Wij betalen de verduurzaming van corporatiewoningen niet uit de portemonnee van onze huurders’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. ‘Juist in die huizen wonen huishoudens met lagere inkomens. Om de huren voor hen betaalbaar te houden sloten we eind vorig jaar met de Woonbond het Sociaal Huurakkoord.’

‘Dat doel mag natuurlijk niet te niet gedaan worden door effecten van het Klimaatakkoord’, aldus Woonbond-directeur Paulus Jansen. ‘Maar wij maken ons zorgen over de effecten van de toekomstige verhoging van de gasprijs in combinatie met de belastingverhoging van begin 2019. Het is maar de vraag hoe dat uitwerkt bijvoorbeeld bij huurders, die nog afhankelijk zijn van aardgas.’ Aedes en Woonbond vinden dat het Kabinet huurders moet compenseren, als blijkt dat hun energierekening inderdaad hoger uit gaat vallen.

Versnellen alleen met extra geld

Woningcorporaties zijn al langer bezig met het verduurzamen van hun woningen en lopen daarbij voorop. Doelstelling is dat al hun woningen CO2-neutraal zijn in 2050. Zo leveren corporaties een bijdrage aan klimaatdoelstellingen en huurders krijgen een zuiniger en comfortabeler woning. De financiële ruimte van corporaties biedt echter geen ruimte om de verduurzaming te versnellen. Dat kan alleen met extra geld van de overheid. Onder andere de in 2013 ingevoerde verhuurderheffing is daar debet aan, die kost corporaties jaarlijks miljarden aan investeringsruimte.

Inmiddels is afgesproken dat het kabinet samen met Aedes onderzoek doet naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties, waarbij ook hun andere maatschappelijke opgaven betrokken worden. Het resultaat van het onderzoek wordt eind dit jaar verwacht.

Korte termijn versnelling: de Startmotor

In het kader van het Klimaatakkoord is inmiddels wel het project De Startmotor begonnen, bedoeld om wel op korte termijn aan de slag te gaan. De doelstelling is om de komende jaren 100.000 huurwoningen sneller van het gas te halen. Dat kan door middel van aansluiting op een warmtenet of door het plaatsen van warmtepompen en isolatie (Renovatieversneller). Woningcorporaties hebben inmiddels 200.000  huizen geïnventariseerd waarbij dat mogelijk is. Het project kan starten omdat het kabinet er een half miljard voor heeft gereserveerd als aanvulling op de miljarden die corporaties er zelf in investeren.

Bron: woonbond.nl

Leefbaarheid corporatiewijken in gedrang--

De Woonbond pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor ruimere mogelijkheden voor corporaties om leefbaarheid in wijken met veel corporatiewoningen te verbeteren.

In 2015 is zowel het budget als inhoudelijke inzet van het leefbaarheidsbudget sterk beperkt. Nu mogen corporaties per woning 129 euro aan leefbaarheid besteden. Twee recente ontwikkelingen én de beperkte inzet op leefbaarheid, zorgen de laatste jaren voor een groei aan problemen in wijken met veel corporatiewoningen.

Leefbaarheid onder druk

De strengere regels kwamen tegelijk met twee andere ontwikkelingen. Door overheidsbeleid zitten er steeds meer lage inkomens geconcentreerd in wijken met veel corporatiewoningen. Een deel van deze bewoners is minder zelfredzaam dan er van ze wordt verwacht. Daar komt bij dat door bezuinigingen op GGZ-instellingen steeds meer mensen met psychische problemen, die in het verleden in zo’n instelling zouden wonen, nu zelfstandig in een corporatiewoning moeten wonen. Als hier geen goede begeleiding voor is kan dat leiden tot ingewikkelde overlastproblematiek. De afgelopen jaren is de leefbaarheid in wijken met veel corporatiebezit dan ook afgenomen, bleek eerder al uit een onderzoek van RIGO(externe link).

Ruimere inzet leefbaarheid

De Woonbond pleit er voor dat de strenge beperkingen voor leefbaarheidsbudgetten worden versoepeld en wil dat corporaties meer ruimte krijgen om de leefbaarheid te verbeteren. Bovendien moeten de inkomensgrenzen voor toegang tot de sociale huursector worden verhoogd, om te zorgen dat wijken met veel corporatiebezit weer diverser worden in samenstelling,

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Woonbond introduceert eerste elektrische Energiebus--

De Energiebus van de Woonbond rijdt vanaf nu elektrisch. De Energiebus is een initiatief van de Woonbond om energiebesparende maatregelen aan woningen snel en duidelijk in kaart te brengen. Gisteren vond het eerste bezoek aan woningen plaats in Harderwijk per elektrisch vervoer.

De Energiebus komt al sinds 2009 naar huurders toe. De medewerker onderzoekt met een steekproef de huurwoningen in een straat, buurt of complex. Aan de hand van bewonersklachten en het energieverbruik gaat de Woonbond na hoe het ervoor staat met de isolatie, ventilatie en verwarmingsinstallatie. Dezelfde dag nog is er een overzicht met maatregelen om woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken. De Woonbond presenteert de resultaten van het onderzoek in het bijzijn van de verhuurder en geeft tips voor verdere aanpak van problemen.

Vragen over zonnepanelen in Harderwijk

Het onderzoek door Siem Goede, adviseur woningkwaliteit bij de Woonbond en medewerker van de Energiebus, vond gisteren plaats bij woningen van corporatie Woonzorg Nederland in Harderwijk. Bewoners hadden klachten over kou in de winter en hitte in de zomer. Daarnaast hadden ze vragen over zonnepanelen en  de mogelijkheden de woningen in de toekomst CO2-neutraal te krijgen.

Adviezen aan Woonzorg Nederland

Zonnepanelen mochten van de verhuurder nog niet op het dak van deze woningen vanwege het feit dat de daken nog gerenoveerd moet worden. ‘Laat je daardoor niet tegenhouden,’ is de suggestie van Goede aan Woonzorg Nederland. ‘Haal de plannen voor renovatie van het dak naar voren en doe het dan meteen goed, dus dikke isolatie met zonnepanelen erop. En voor het vervolg: de andere maatregelen kunnen later, zoals nieuwe kozijnen met goed glas, gevel- en vloerisolatie en een warmtepomp.’

Practice what you preach

Siem Goede is blij met de overstap van de Energiebus naar elektrisch. ‘Practice what you preach! Ik hoef me nu ten minste niet meer te generen als ik voor kom rijden!’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Gloort er huurmatiging in de vrije huursector?--

Vorige week vond in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam een drukbezocht debat plaats over de toekomst van de commerciële huursector. Door de snel gestegen huren is de betaalbaarheid een nijpend probleem geworden in de vrije sector. Huurmatiging lijkt bespreekbaar bij de commerciële verhuurders.

Ruim honderd Amsterdamse huurders in de vrije sector, vooral op Java-eiland, trotseerden de hitte om te debatteren over de betaalbaarheid van hun woningen. Die staat namelijk ernstig onder druk, door de exorbitante huurstijgingen van de laatste jaren. Initiatiefnemer van het symposium is Huurdersvereniging JR Javaeiland. De ruim 500 vrije sectorwoningen op dit eiland in het IJ waren in 1997 het eerste zogeheten ‘middenhuurproject’ in Amsterdam, met een gemiddelde huur van € 604,-. Na het aflopen van de erfpachtafspraken met de gemeente Amsterdam verhoogde verhuurder Bouwinvest de huren stapsgewijs naar € 1.467,-, een stijging van 140%. En daar komt op 1 juli weer 3,1% bij. Omdat ze de huur niet meer kunnen opbrengen zijn de afgelopen twee jaar ruim 200 Java-eilanders verhuisd.

Huren bevriezen

Huurdersvereniging JR Javaeiland heeft bij monde van voorzitter Wisso Wissing verhuurder Bouwinvest voorgesteld om de huren de komende drie jaar te bevriezen en daarna slechts met het inflatiepercentage te verhogen. Meer in het algemeen wil de huurdervereniging samen met de politiek en de commerciële verhuurders het nijpende probleem van de betaalbaarheid oplossen, door regulering van (een deel van) de vrije huursector. ‘De liberalisering is te ver doorgeslagen’.

Regulering

Frank van Blokland, directeur van IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland), is tegen regulering en blijft een fervent voorstander van vrije marktwerking en dus van markthuren, hoe hoog die ook zijn. ‘Ik wil excessen bestrijden maar ben tegen regulering. Met dit standpunt krijg ik zeker niet de populariteitsprijs vanavond.’

Woonbonddirecteur Paulus Jansen is wel voor regulering, in ieder geval van het middensegment met een huur tussen € 720,- en € 1.000,-. ‘Ik denk dat juist regulering kan zorgen voor betaalbaarheid, continuïteit én een redelijk rendement bij beleggers.’

Inflatie plus 1% lijkt bespreekbaar

Een bewoonster van een Java-eiland in de zaal, die als lerares haar huur veel harder ziet stijgen dan haar salaris, houdt Van Blokland voor dat ze noodgedwongen zal moeten verhuizen. ‘Waar moet ik naar toe? Ik woon hier met veel plezier.’ Volgens Van Blokland kunnen huurders die in de problemen zitten ‘altijd komen praten. We kunnen dan een goedkopere woning zoeken.’ Maar huurbevriezing of –verlaging zit er niet in. Toch lijkt Van Blokland, onder druk van de steeds luidere bewonersprotesten, wel bereid om de huurstijgingen in de vrije sector ‘branchebreed’ te matigen. Zo lijkt het aanbod van Paulus Jansen om de huur te verhogen met maximaal inflatie plus 1% bespreekbaar te zijn. Van Blokland: ‘Maar tekenen bij het kruisje doe ik niet.’

‘U heeft elkaar nodig’

De ontwerper van Java-Eiland, architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters, is ook in de zaal. Hij oogst groot applaus met zijn oproep aan de politiek en de institutionele beleggers om populaire woonbuurten zoals Java Eiland, betaalbaar, leefbaar en gemengd te houden. ‘Mensen hebben daar een sociaal netwerk opgebouwd en willen er graag blijven wonen. Nu dreigen ze eruit te worden gegooid, omdat hun huren sneller stijgen dan hun pensioenen of salarissen. Politici en beleggers moeten daarover praten en ze moeten samenwerken. U heeft elkaar nodig.’ Overigens heeft hij geen goed woord over voor vastgoedcowboys, zoals Prins Bernard jr. ‘Die moeten de stad worden uitgeflikkerd.’

Ollongren is omgekeerde Schaefer

PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer, geeft Soeters deels gelijk. ’Samenwerking is prima, maar toch is harde regulering van het middensegment nodig.’ Van minister Kajsa Ollongren van Wonen verwacht hij op dit vlak niet veel. ‘Ze is een omgekeerde Jan Schaefer. Ze praat alleen, maar bouwt en doet niets.’ Jan Schaefer werd in de jaren tachtig als Amsterdamse wethouder Wonen bekend door zijn uitspraak ‘In gelul kun je niet wonen.’ De brug van Pakhuis De Zwijger naar Java-eiland is naar hem vernoemd.

Krachten gebundeld

Om de krachten van Amsterdamse huurders in de vrije sector te bundelen werd gisteren tijdens het symposium officieel de Federatie Huurders in de Commerciële Sector Wonen opgericht. ‘Wonen is een recht! Ook huurders willen geborgenheid en veiligheid, een ‘thuis’ zonder onzekere huurontwikkeling’, is het motto van de nieuwe federatie.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Kabinet kijkt onvoldoende naar wat middeninkomens op huurmarkt kunnen betalen--

De Woonbond is tegen de huidige invulling van de vandaag gepresenteerde kabinetsplannen voor middeninkomens in de sociale huursector. Door deze plannen worden eenpersoonshuishoudens met een middeninkomen uit de sociale huursector geweerd en kunnen middeninkomens in de sociale sector forse huurverhogingen krijgen tot wel 100 euro in de maand. De door het kabinet gekozen inkomensgrenzen voor zowel de toegang tot de sociale huursector, als de grenzen waarvan af een inkomensafhankelijke huurverhoging kan volgen, zijn te laag.

Voor eenpersoonshuishoudens gaat de grens voor toegang tot de sociale huur omlaag naar 35.000. Voor meerpersoonshuishoudens gaat de grens naar €42.000,-. De inkomensgrens voor toegang voor sociale huur ligt nu voor alle huishoudens op €38.035,- maar door een tijdelijke verruiming ligt die zelfs op € 42.436,-. De grens gaat dus eigenlijk voor beide groepen huishoudens omlaag.

Drie inkomensgrenzen

De Woonbond wil, net als corporatiekoepel Aedes, drie inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen: voor eenpersoonshuishoudens tot 38.000 euro, voor tweepersoonshuishoudens tot 42.000 euro en voor huishoudens met drie of meer personen tot 52.000 euro. Hier pleiten de organisaties voor in een gezamenlijke reactie.

Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘De sociale huurgrens ligt op €720,-. Voor veel middeninkomens is een hogere huurprijs onbetaalbaar. Het is onverantwoord om deze groepen dan uit te sluiten van de sociale huursector. Op deze manier wordt de sociale huursector kunstmatig klein gehouden, terwijl de groep die gezien hun inkomen een beroep op een sociale huurwoning moet kunnen doen, veel groter is.’ 

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Middeninkomens die al in een sociale huurwoning wonen, kunnen forse huurverhogingen krijgen als dit voorstel doorgaat. Nu kunnen sociale huurders een huurverhoging krijgen van 2,5% boven inflatie. Vanaf een inkomen van € 42.436,- kan de verhoging maximaal inflatie plus 4% zijn. In het huidige voorstel kunnen er veel hogere inkomensafhankelijke huurstijgingen worden gevraagd. De huurprijs kan dan -afhankelijk van huishoudgrote en inkomen- elk jaar 50 of 100 euro per maand worden verhoogd. De grenzen voor deze inkomensafhankelijke huurverhogingen liggen wel hoger dan de huidige grens.

Jansen: ‘Het is goed dat de grens voor inkomensafhankelijke huurverhogingen omhoog gaat. Die ligt nu veel te laag, terwijl de vrije sector voor deze mensen geen betaalbaar alternatief is. Maar de gehanteerde grenzen blijven, in navolging van de toelatingsgrenzen, ook hier te laag voor gezinnen. Bovendien zijn de stappen te fors.’

De huurverhogingssprongen staan nu zo in het voorstel:

50 euro

Alleenstaanden (inkomen vanaf €45.000,-), Meerpersoonshuishouden (inkomen vanaf €52.000,-). Deze verhoging kan worden doorgezet tot de sociale huurgrens van €720,- is bereikt.

100 euro

Alleenstaanden (inkomen van 55.000,-), meerpersoonshuishoudens (€74.500,-). Deze verhoging kan ook boven de 720,- door worden gezet. Tot de maximale huurprijs van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel. Zeker in steden ligt de grens hier snel ver boven de €720,-. Zo blijven huurders die al vér boven de sociale huurgrens betalen, toch een extra huurverhoging krijgen.

Jansen: ‘Wij zijn tegen de huidige invulling van deze plannen. Het gaat het mis met het structureel te laag inschatten van de inkomens die een beroep zouden moeten kunnen doen op de sociale huursector. ‘

Laat je mening horen

Het wetsvoorstel is nu open ter internetconsultatie. Huurders en huurdersorganisaties kunnen er nu op reageren via internetconsultatie.nl

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Reactie op concept-Klimaatakkoord--

Vorige week presenteerde het Kabinet haar plannen in kader van het Klimaatakkoord. Het verduurzamen van huurwoningen is één van de doelen in het concept-Klimaatakkoord.

De Woonbond en corporatiekoepel Aedes spraken mee over de plannen voor de gebouwde omgeving. De verduurzaming van corporatiewoningen moet huurders niet op kosten jagen, dat laten Aedes en Woonbond weten in een gezamenlijke reactie

Energierekening en kosten renovaties

Veel huurders zullen nog jaren aangesloten zijn op het gasnet voor verwarming van hun woning. En de gasprijs zal de komende jaren stijgen. Aedes en Woonbond vinden dat het Kabinet huurders moet compenseren, als blijkt dat hun energierekening inderdaad hoger uit gaat vallen. Ook waarschuwen de organisaties voor de betaalbaarheid van verduurzamende renovaties. 

Verhuurderheffing

Door de in 2013 ingevoerde verhuurderheffing kunnen corporaties jaarlijks miljarden minder investeren. Inmiddels is afgesproken dat het kabinet samen met Aedes onderzoek doet naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties, waarbij ook hun andere maatschappelijke opgaven betrokken worden. Het resultaat van het onderzoek wordt eind dit jaar verwacht.

Raadplegen achterban

De Woonbond legt de plannen van het Klimaatakkoord nog voor aan de leden.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Honderden meldingen intimidatie door huisbaas--

26 juni 2019

Verhuurders die zich schuldig maken aan intimidatie en bedreiging moeten worden aangepakt. De Woonbond pleit voor een landelijk vergunningstelsel voor verhuurders, waarmee verhuurders die over de schreef blijven gaan, hun vergunning kunnen verliezen.

Vooral in de commerciële huursector zijn er veel klachten over bedreiging en intimidatie. 

Honderden meldingen intimidatie

Uit een rondgang van BNR nieuwsradio langs Huurteams in het land, blijkt dat er dit jaar al honderden meldingen van intimidatie zijn gedaan. Alleen in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen gaat het in een jaar tijd al om bijna tweehonderd meldingen. Ook op het recent geopende Meldpunt Commerciële verhuurders van de Woonbond, stromen er klachten over bedreigingen en intimidatie binnen. 

Landelijk vergunningsstelsel

De Woonbond pleit voor een landelijk stelsel van vergunningen waarbij verhuurders die over de schreef blijven gaan hun vergunning kwijt raken. In Groningen bestaat een dergelijk stelsel al, maar de Woonbond wil dat dit landelijk navolging krijgt.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Berlijn bevriest huren voor vijf jaar--

De Duitse hoofdstad gaat de huurprijzen voor vijf jaar bevriezen. De afgelopen tien jaar zijn de huurprijzen in de Duitse hoofdstad verdubbeld, en het stadsbestuur trekt daarom nu aan de rem.

De huurprijzen in Berlijn liggen overigens nog een stuk lager dan de vrije sector prijzen in Nederlandse steden. Hoog tijd om in Nederland ook de huurprijzen aan banden te leggen.

Verbeter huurprijsbescherming

In het programma ‘Spraakmakers’ op radio 1 pleit Marcel Trip van de Woonbond voor het doortrekken van de huurprijsbescherming van het woningwaarderingsstelsel. Dit puntenstelsel levert een maximale huurprijs voor een huurwoning. Het puntenaantal van een woning is gebaseerd op zaken als het energielabel en het aantal vierkante meters van de woning. Alleen is het nu zo dat, zo gauw een woning boven de €720,- kan worden aangeboden, er geen maximale huurprijs meer geldt voor de woning. Trip: ‘Is het 722 euro waard, dan mag je ook 1500,- euro vragen. Dat gebeurt nu dus ook. waardoor kleine appartementjes in gewilde steden voor de hoofdprijs worden verhuurd.’ De Woonbond wil dat de bescherming van het puntenstelsel ook boven de €720,- gaat gelden.

WOZ-waarde

Bovendien wil de Woonbond dat de WOZ-waarde die sinds 2015 meetelt in het puntentotaal, weer uit de puntentelling wordt gehaald. Trip: ‘Die puntentelling is bedoeld om huurders te beschermen tegen door schaarste opgedreven huurprijzen, dan moet je die schaarste via de hoogte van de WOZ-waarde niet de maximale huurprijs laten bepalen.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Haagse huurboete voor middeninkomens losgezongen van realiteit--

De gemeenteraad Den Haag heeft in meerderheid ingestemd met plannen waarmee middeninkomens in de vrije sector een boete kunnen krijgen omdat ze ‘te goedkoop wonen.’ De oppositie was tegen de plannen.

In de aangenomen huisvestingsverordening staat dat voor woningen tussen de €720 en €950 per maand voortaan een inkomensgrens geldt. Voor een eenpersoonshuishouden ligt die op €57.000,- en voor meerpersoonshuishoudens op €67.000,-. Verdien je meer, dan krijg je een boete.

Losgezongen van de realiteit

‘Dan betaal je straks 900 euro per maand aan kale huur, en dan krijg je een boete omdat je ‘te goedkoop’ woont. Dat is losgezongen van de realiteit,’ reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen.  ‘Je verwoont ongeveer een derde van je netto inkomen. Maar dat is blijkbaar niet voldoende. Daar moet een boete bij.’

Smalle bandbreedte

Bovendien laat deze regeling maar een heel smalle bandbreedte over die in deze woningen terecht kunnen. Jansen: ‘Verhuurders hanteren vaak de regel dat je ongeveer vierenhalf keer de maandhuur moet verdienen om een woning te mogen huren. Bij een huur van 950 euro heb je dan een bruto inkomen van €51.300,- nodig. De grens van 57.000 euro ligt daar niet zo ver van af. De bandbreedte van toegang tot deze woningen tot een boete omdat je er niet ’thuis hoort’ is dus erg smal.’

Help middeninkomens in plaats van beboeten

Voor veel middeninkomens die net boven modaal verdienen is de vrije sector onbetaalbaar. Bovendien komen ze, vanwege de inkomenseis die verhuurders hanteren, vaak niet in aanmerking voor een woning. Jansen: ´De landelijke politiek moet zich eindelijk echt eens bekommeren om middeninkomens. Dat betekent dat de inkomensgrens voor sociale huur omhoog moet, zodat mensen die net boven modaal verdienen hier ook terecht kunnen. De huurprijzen in de vrije sector moeten aan banden worden gelegd zodat dit 
betaalbaar wordt en blijft. Met boetes is geen huurder geholpen.’

Bron: woonbond.nl

Nieuwe aanpak vocht- en schimmelproblemen in huis--

19 juni 2019

Meer dan een kwart van alle huurders (28%) heeft last van vocht en schimmel in hun woning, blijkt uit het onderzoek WoON2018. Een nieuwe aanpak moet deze problemen voorkomen en verhelpen.

Dat kondigde minister Ollongren op 31 mei jl. aan in een brief aan de Tweede Kamer. Aedes, de Woonbond, VNG, GGD Nederland en het ministerie van BZK trekken hierin gezamenlijk op.

Tevreden huurders Den Haag/Haaglanden

De minister verwacht veel van de lokale, integrale aanpak gedragen door gemeente, corporaties en huurders. Een eerste gezamenlijke aanpak in Den Haag/Haaglanden heeft geleid tot grote tevredenheid bij huurders. Daar is het duidelijk voor huurders waar zij meldingen over vocht en schimmel kunnen doen, corporaties reageren snel, onderzoeken de woning, geven huurders advies en pakken het probleem aan als dat bouwkundig van aard is. Huurders en corporatie hebben daarbij de mogelijkheid om een onafhankelijke deskundige om een oordeel te vragen. De inzet van deze expert moet er voor zorgen dat vocht- en schimmelmeldingen definitief worden opgelost en bewoners niet meer kampen met terugkerende klachten. De onafhankelijke deskundige wordt betaald door de corporaties en de gemeente.

Duidelijke centrale regels nodig

Siem Goede, adviseur woningkwaliteit van de Woonbond:  ‘Goed dat vocht- en schimmelproblematiek nu serieus wordt genomen. Het is niet meer zo dat de opzichter of de telefonist van een call center kan volstaan met te zeggen: zet maar een raampje open.’ Op dit moment zijn de eisen aan de ventilatievoorzieningen in bestaande woningen heel beperkt. In de praktijk werken die vaak onvoldoende of niet. Daarom pleit de Woonbond naast de nieuwe  aanpak op lokaal niveau, ook voor duidelijke praktische en goed handhaafbare regels voor woningen. ‘Er moet onderzoek worden gedaan naar welke combinaties van voorzieningen echt nodig zijn om een woning goed te kunnen ventileren. Dat kan voorkomen dat overal lokaal het wiel opnieuw moet worden uitgevonden,’ aldus Goede.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: