Nieuws

Meer meldingen oplichting woningzoekenden--

28 juli 2019

In Eindhoven zijn maar liefst twintig woningzoekenden opgelicht. Zij betaalden 1500,- euro om een woning te bemachtigen, terwijl de woning helemaal niet te huur was en de vrouw in kwestie niet de verhuurder was.

De woningzoekenden hebben aangifte gedaan bij de politie. De Fraudehelpdesk ziet een stijging van het aantal meldingen, blijkt in een uitzending van Editie.nl.

Stijgend aantal meldingen Fraudehelpdesk

Er is krapte op de huurmarkt, en helaas proberen mensen daar een slaatje uit te slaan. De Fraudehelpdesk ziet het aantal meldingen over nephuurwoningen dan ook toenemen. In 2017 waren er nog 116 meldingen van oplichting, in 2018 waren dat er 219 en dit jaar staat de teller nu al op 193 meldingen.

Tips tegen oplichting

De Woonbond heeft in de uitzending van Editie.NL enkele tips op een rijtje gezet om te voorkomen dat je wordt opgelicht. Lees ze terug in het webartikel van de Woonbond ‘Laat je niet oplichten bij het zoeken naar woonruimte’. In Eindhoven beschikte de oplichtster zelfs over de sleutels, en ze kon dus zelfs een rondleiding geven door de woning. Het is dus ook niet zo vreemd dat zo veel mensen dachten hier met legitiem aanbod te maken te hebben. Gelukkig deden ze wel aangifte. Inmiddels is er een verdachte gearresteerd. De politie doet nu verder onderzoek.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

De grootste particuliere verhuurders van Nederland--

Aat van Herk uit Capelle aan den IJssel is met een bezit van 5.820 woningen de grootste particuliere verhuurder van Nederland. Harry Hilders uit Den Haag komt met 5.500 huizen op de tweede plaats en Familie Grouwels uit Limburg bezet met 5.200 woningen de derde plek.

Dit blijkt uit een groot onderzoek van de Volkskrant naar de grootste particuliere verhuurders in het land, gepubliceerd op zaterdag 20 juli. In de top 10 staan verder nog de Ervan Henk Stienstra uit Limburg (4.352 woningen), Martin van Wettum uit het Gooi (3.061), Chris Thünnessen uit Den Haag (2.500), André Daelmans uit Maastricht (2.400), Stichting Familie Schopman (1.997), Cock van Mourik uit Amsterdam/Woerden (1.739) en Mark Verhagen uit Limburg (1.585). Samen bezitten deze tien particuliere huisbazen bijna 35.000 woningen, die bij elkaar zo’n 7,9 miljard euro waard zijn.

Klein maar groeiend aandeel

Hoewel het bezit van particuliere huisbazen sinds 2009 met ruim 22 procent is gegroeid,  zijn ze niet de grootste spelers op de Nederlandse huurwoningenmarkt. Dat zijn nog steeds de woningcorporaties, met 2,3 miljoen huurwoningen. Wel daalde hun ‘marktaandeel’ in tien jaar tijd met 4,8 procent. De overige verhuurders, particuliere én commerciële, hebben samen bijna 1 miljoen woningen.

Ymere de grootste corporatie

De grootste sociale huisbaas is woningcorporatie Ymere (regio Amsterdam) met 71.944 woningen. Op de tweede plek staat Vestia (Regio Rotterdam/Den Haag) met 64.402 huizen en nummer drie is Eigen Haard (Amsterdam) met 55.849 woningen. Tien jaar geleden was Vestia nog de grootste, maar deze corporatie kwam door het miljarden kostende derivaten-debacle in financieel zwaar weer en moest tienduizenden woningen verkopen.

Aandeel beleggers stijgt ook

Het aandeel van commerciële beleggers, zoals pensioenfondsen, is ook gestegen, sinds 2009 met 12,5 procent tot 160.000 woningen. De grootste is Vesteda (voormalig ABP pensoenfonds) met 27.809 woningen, gevolgd door Bouwinvest (17.174 huizen) en Heimstaden (9.675). Opvallend is de opmars de laatste jaren van buitenlandse beleggers als Heimstaden (Zweden), Patrizia (Duitsland) en Blackstone (Verenigde Staten).

Huren naar ruim 1.000 euro

De Volkskrant schetst ook de gevolgen van jarenlang overheidsbeleid dat het eigenwoningbezit en de commerciële huursector stimuleerde en de corporatiesector aan banden legde en financieel uitkleedde door de Verhuurderheffing, die inmiddels is opgelopen tot bijna 2 miljard. ‘Veel Nederlanders zitten klem op de huizenmarkt. Ze verdienen te veel om een sociale huurwoning te bemachtigen, maar te weinig om een huis te kopen. Beleggers kapen vooral de goedkopere woningen voor hun neus weg, om die vervolgens te huur aan te bieden. Dat gebeurt doorgaans tegen een ‘marktconforme’ huurprijs van meer dan 1.000 euro.’ Pogingen van minister Ollongren om de huren in de vrije sector en dan met name in het ‘middensegment’ (tussen 720 en 1.000 euro) aan banden te leggen met een zogeheten ‘noodknop’ zijn tot op heden niet gelukt, onder meer door tegenwerking van de commerciële beleggers.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Extra woonruimte voor kwetsbare bewoners in Utrecht--

Vanaf  dit jaar komen jaarlijks 385 nieuwe woningen beschikbaar voor kwetsbare Utrechtenaren. Dit staat in het plan van aanpak dat de gemeente, Utrechtse zorginstellingen, woningcorporaties en huurdersorganisaties op 17 juli ondertekenden.

Het gaat om volwassenen of jongeren die uitstromen uit een opvanginstelling of vanuit een beschermd wonen traject. Vanaf 2022 krijgen ook alle kwetsbare cliënten met een urgentie binnen drie maanden een passende woonruimte en ondersteuning.

‘Echt verschil maken’

Wethouder Maarten van Ooijen van Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg: ‘Nog niet eerder werkten we zo intensief samen om écht het verschil te maken voor kwetsbare inwoners in onze stad. Onze ambitie is om de wachtlijsten voor woonruimte voor kwetsbare inwoners in Utrecht op den duur verleden tijd te laten zijn.’

Vooral in rijkere buurten

Bij de toewijzing van woningen aan kwetsbare groepen ligt de focus op wijken en buurten waar in het verleden nog relatief weinig woningen aan kwetsbare groepen zijn toegewezen, veelal rijkere buurten. Wethouder Wonen Kees Diepeveen: ‘We willen dat nieuwe woonvoorzieningen vooral in delen van de stad komen waar nu naar verhouding weinig sociale huurwoningen zijn en waar de draagkracht groot is.’

Lagere kosten

In de Volkskrant (17 juli) zegt ‘ervaringsdeskundige’ Hajar El Karkachi (29) blij te zijn met het plan. Als jongere ‘die veel heeft meegemaakt’ heeft ze zelf in de opvang gezeten en ervaring hoe moeilijk het is om een leven op te bouwen zonder fatsoenlijke woonruimte. Nu zet ze zich zelf in voor kwetsbare jongeren. El Karkachi: ‘Een jongere die zelfstandig op een kamer woont kost de gemeente minder dan een jongere in de opvang.’ Maar voegt ze eraan toe: ‘Het zijn mooie beloftes, nu gaan we goed kijken of de partijen zich er ook aan houden.’

Onderdeel van de regionale koers

De ambities in het plan van aanpak passen in de regionale koers die de ‘U16 gemeenten’ hebben vastgesteld. Daarin is afgesproken dat de gemeenten een inhaalslag gaan maken bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Ook passen de afspraken in de visie die Utrecht heeft op de toekomst van de daklozenopvang. In deze visie staat het voorkomen van dakloosheid voorop.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Draaideurcontracten verdringen vaste huurcontracten--

Sinds 2016 kunnen verhuurders tijdelijke huurcontracten inzetten voor maximaal twee jaar. Uit CBS-cijfers blijkt dat vooral particuliere verhuurders dit massaal doen.

Eind 2018 liepen er ruim negenduizend van deze tijdelijke ‘draaideurcontracten’ bij particuliere verhuurders. 

Slechte positie huurder

De Woonbond waarschuwde bij invoering van de contracten voor het verzwakken van de positie van de huurder. Die zal bij een tijdelijk contract en hoop op verlenging bij een tijdelijk contract minder snel geneigd zijn om een zaak te maken van slecht onderhoud of een te hoge huurprijs of servicekosten. Dat huurders naar zo’ n verlenging kunnen fluiten, blijkt ook uit de CBS-cijfers. De teller van het aantal verlengde contracten staat nog op nul.

Het CBS zette het aantal tijdelijke contracten per type verhuurder uiteen. 

Type verhuurderAantal contracten
Particulier9.100
Bedrijf2.100
Corporaties5.600
Totaal16.800

Vooral in de particuliere huursector worden deze contracten veel gebruikt. Particuliere aanbieders hebben ongeveer een zesde van de huurmarkt in handen. 

Verdringen vaste contracten

Er zijn 600 woningen door bedrijven verhuurd met dit type tijdelijk contract die anders niet in de verhuur waren gegaan. Van de kleine particulieren zijn hier geen cijfers over bekend. Maar vaak gaat het hier om kleine beleggers die een betaalbare koopwoning omzetten in een huurwoning. De massale inzet door bedrijven en kleine particulieren van het tijdelijke contract leidt dus amper tot meer beschikbare woningen en verdringt vooral de normale huurcontracten. De Woonbond wil het inzetten van deze contracten aan banden leggen. 

Meldpunt

Huurders die vanwege hun tijdelijke huurcontract alweer op zoek zijn naar een volgende woning, of andere problemen ervaren in de commerciele huursector, kunnen een melding doen op het Meldpunt van de Woonbond.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Huurders niet blij met stadsverwarming in Purmerend--

25 juli 2019

Meer dan de helft van de huurders in Purmerend heeft een negatief beeld van stadsverwarming. De huurdersvereniging InterWhere hield een enquête onder huurders van Intermaris die al op stadsverwarming zijn aangesloten. Andere leden zijn dat nog niet maar vrezen dat het zal gaan gebeuren bij de overgang naar aardgasvrij.

Recht op onafhankelijke informatie

Purmerend krijgt € 6,9 miljoen rijkssubsidie voor de proeftuin in de wijk Overwhere om van het aardgas af te gaan. De huurdersvereniging vindt dat de gemeente hierbij veel te makkelijk denkt aan het aanleggen van het warmtenet van de stadsverwarming. ‘Alle inwoners van Purmerend hebben recht op eerlijke en onafhankelijke informatie en advisering,’ aldus George van der Laan, bestuursvoorzitter van InterWhere.

Belang van huurders voorop

Uit de enquête blijkt dat 94 procent van de huurders prijsverlaging verlangt van het lokale warmtebedrijf en wil dat de gemeente daar druk op uitoefent. Daarnaast ziet bijna 50 procent graag de mogelijkheid om van aanbieder te kunnen wisselen. Deze huurders willen dat corporaties eerst denken aan het belang van de huurders voordat er contracten worden verlengd of afgesloten met het lokale warmtebedrijf. Zij vrezen voor levenslang te hoge energielasten en willen een onderzoek naar de alternatieven.

Aardgasvrije wijken

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af, oftewel CO₂ neutraal zijn. Via proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken van de Rijksoverheid doen 27 gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. De wijk Overwhere in Purmerend is daar dus één van. De Woonbond helpt de huurdersorganisatie daar en in alle andere gemeenten bij het grip krijgen op, en meebeslissen over het energiezuinig maken van hun woningen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Steeds minder studenten op kamers--

Het aantal hbo- en universitaire studenten dat op zichzelf gaat wonen, blijft sterk dalen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De daling begon in 2015, na invoering van het leenstelsel voor studenten.

Aantal studenten op kamers

Van de hbo-studenten die in september 2017 met hun opleiding begonnen, woonde zestien maanden later 11 procent niet meer bij hun ouders. Tot en met 2014 was dat percentage nog ruim twee keer zo hoog. Van de studenten die zich in 2017 aan een universiteit inschreven, woonde gemiddeld 39 procent na zestien maanden op zichzelf, een scherpe daling ten opzichte van het gemiddelde van ruim 60 procent in de jaren 2007–2014.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Hoge huren breiden zich uit naar kleinere steden--

De huurprijzen van opnieuw verhuurde woningen in de vrije sector zijn in het afgelopen kwartaal met 3,1 procent toegenomen, meldt woningplatform Pararius. Vooral in kleinere steden is de groei hoog. 

Meer dan tien procent

In Breda en Hilversum namen de prijzen per vierkante meter in het afgelopen kwartaal met respectievelijk 10,7 en 11,1 procent toe. Ook in Dordrecht en Schiedam, alternatieven voor Rotterdam, stegen de huurprijzen met meer dan 10 procent.

Landelijke aanpak

‘Eerst waren het vooral de grote steden, maar hoge de huurprijzen verspreiden zich als een olievlek over de rest van Nederland. Het is hoog tijd voor een landelijke aanpak tegen de gigantische huurprijzen in de vrije sector’, reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen.

Noodknop

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken  wil het voor gemeenten mogelijk maken met een ‘noodknop’ grenzen te stellen aan huurprijzen in de vrije sector. Jansen:  ‘Een voorzichtig stapje in de goede richting, maar wij zien liever een landelijke aanpak. Dat kan, door de bescherming van het woningwaarderingsstelsel door te trekken.’

Woningwaarderingsstelsel

Het woningwaarderingsstelsel is een puntensysteem waarmee woningen tot €720,- een maximale huurprijs hebben die in relatie staat met de kwaliteit van de woning. Zo gauw een woning boven de €720,- kan worden aangeboden vervalt die bescherming nu. Jansen: ‘En dan betalen huurders al snel de hoofdprijs.’ De Woonbond pleit er ook voor de WOZ uit het woningwaarderingsstelsel te halen. Die levert nu veel te veel punten op. ‘Hierdoor ligt het huurplafond voor kleine appartementjes in gewilde steden veel te hoog, waardoor ze te makkelijk voor de hoofdprijs worden verhuurd.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Houd 10.000 Vestiawoningen binnen de volkshuisvesting--

De 10.000 woningen die Vestia afgelopen mei te koop heeft gezet, moeten door andere woningcorporaties worden overgenomen. Dat zegt Hamit Karakus die door BZK-minister Ollongren was gevraagd hier een advies over uit te brengen.

Vestia nog steeds in financiële problemen

Vestia, voorheen met 90.000 woningen de grootste woningcorporatie van het land, kampt sinds het derivatendrama in 2012 nog steeds met financiële problemen. Vestia vraagt hoge huren, liberaliseert en verkoopt huurwoningen en doet weinig aan verduurzaming of onderhoud.

Kerngebied Rotterdam-Den Haag

De corporatie verkocht de afgelopen jaren al meer dan 20.000 woningen en streeft er nu naar om hun huidige voorraad van 65.000 woningen af te bouwen naar zo’n 50.000. De corporatie gaat zich concentreren op haar kerngebied Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Delft.

In zes gemeenten zet Vestia al haar bezit te koop

In andere gemeenten heeft Vestia nu haar volledige bezit te koop gezet. Het gaat nu om sociale en geliberaliseerde huurwoningen en ander vastgoed van Vestia in de Zuid-Hollandse gemeenten Barendrecht, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas en het Oost-Brabantse Bergeijk. In deze gemeenten is Vestia de grootste of een na grootste woningcorporatie en dus de belangrijkste speler in de sociale huurwoningvoorraad.

Inventarisatie door Karakus

Begin 2019 heeft minister Ollongren Hamit Karakus, oud-wethouder in Rotterdam, gevraagd om als ‘bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten’ oplossingsrichtingen te inventariseren met betrekking tot de sociale woningvoorraad in deze gemeenten.

Vestia is duizenden woningen aan het liberaliseren

‘Het gebrek aan investeringen en het relatief forse aandeel woningen dat wordt geliberaliseerd, heeft in de maatwerkgemeenten een grote volkshuisvestelijke impact’, schrijft Karakus in zijn begin juli verschenen rapport met aanbevelingen aan de minister. In Barendrecht bijvoorbeeld staat 36 procent van de 1758 sociale huurwoningen van Vestia op de nominatie om geliberaliseerd te worden zodra de huidige huurder vertrekt. En in Westland geldt dat voor bijna de helft van Vestia’s sociale woningvoorraad.

Weerstand tegen koers van Vestia

‘Daarnaast wordt het beheer- en onderhoudsbeleid van Vestia door lokale belanghebbenden, bijvoorbeeld de huurdersvertegenwoordiging, als sober ervaren. […] Het beleid van Vestia om de maatwerkgemeenten relatief minder aandacht te geven, levert op lokaal niveau politieke en maatschappelijke weerstand op.’

Veertien Rijnmondgemeenten schreven afgelopen mei een brandbrief aan minister Ollongren. ‘De negatieve gevolgen van verkoop en liberalisatie van Vestiabezit worden steeds meer zichtbaar en moeten gekeerd worden om de volkshuisvesting in deze gemeenten te kunnen waarborgen’, aldus de gemeenten.

Beste oplossing is verkoop aan corporaties

Volgens Karakus is de meest kansrijke oplossing dat het Vestia-bezit wordt overgenomen door lokale woningcorporaties. Hij constateerde dat corporaties daar ook bereid toe zijn. Op zijn advies is minister Ollongren nu per gemeente een ‘bestuurlijke tafel’ aan het organiseren waaraan de geïnteresseerde corporaties en gemeente afspraken maken over de invulling van de lokale volkshuisvestelijke opgave na overname van het Vestiabezit. Om de onderlinge verkoop te versoepelen, stelt Karakus onder meer voor dat aankopende corporaties geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen.

Schikking Deutsche Bank

Op vrijdag 12 juli werd ook bekend dat Vestia en Deutsche Bank een schikking hebben getroffen rond het slepende conflict over derivatentransacties. De Duitse bank betaalt 175 miljoen euro aan Vestia zonder enige aansprakelijkheid te erkennen. De corporatie had 840 miljoen geëist. Beide partijen zeiden wederzijds van alle claims af te zien.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Huurders maken zich zorgen om middeninkomens--

Het regent reacties op het wetsvoorstel waarmee het Kabinet de inkomensgrenzen voor sociale huur wil verlagen en hogere inkomensafhankelijke huurverhogingen wil doorvoeren. Huurders waarschuwen dat middeninkomens hiermee nog verder in de knel komen op de woningmarkt.

Huurders kunnen nog tot 7 augustus op het wetsvoorstel reageren via de openbare internetconsultatie. Lees hier meer over de plannen van het kabinet.

Middeninkomens tussen wal en schip

‘Veel alleenstaanden vallen nu al tussen wal en schip, omdat hun inkomen te laag is voor de vrije sector of een hypotheek. Waarom dan de inkomensgrens nog verder verlagen? Waarom worden huurders steeds meer opgejaagd om zo duur mogelijk te gaan wonen in een tijd waarin geen enkel inkomen zeker is?’ schrijft een Rotterdamse huurder.  Anne-lies Eijkmans uit Maarn schrijft dat bij de huidige grenzen middeninkomens al nergens terecht kunnen op de woningmarkt. ‘Komen niet in aanmerking voor sociale woningbouw, omdat we precies € 500,- per jaar te veel inkomen hebben. Komen ook niet in aanmerking voor de vrije sector omdat we hier een te laag inkomen voor hebben. M.i. kijkt de overheid hier niet naar.’ ‘De inkomensgrens moet juist omhoog om corporatiewijken gemengd en toegankelijk te houden voor ieder inkomen,’ vindt W Smid uit Hoorn.

Hogere huurstijgingen

Daarnaast maken huurders zich druk om de hoge huurstijgingen die het wetsvoorstel mogelijk maakt voor iets hogere middeninkomens. ‘Ik ben gehecht aan mijn plekje en kan niet meer kopen. Heel erg als dit doorgaat,’ schrijft  M de Vries uit Hoorn. Ook steekt het veel huurders dat er wel gesproken wordt over hogere huurstijgingen, terwijl er in het wetsvoorstel niets gebeurt aan de verhuurderheffing. Zo schrijft Van der Meene uit Amsterdam: ‘Waarom wordt in het wetsvoorstel gesteld dat door hogere huur de verhuurders weer kunnen investeren in prijs-kwaliteit, terwijl in het wetsvoorstel niet wordt gerept over de verhuurderheffing, een extra belasting voor huurders, waardoor corporaties al 7 jaar een groot deel van het huurgeld moeten doorsluizen naar de schatkist? Dat geld moet worden gebruikt voor nieuwbouw en verbetering. En ook om weer een beschaafde huursector te krijgen in goede en vitale buurten met kansen om te groeien. De verhuurderheffing moet van tafel!’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Lagere energierekening na bezoek Energiebus--

16 juli 2019

De Limburgse woningcorporatie ZOWonen heeft de afgelopen jaren de onzuinigste woningen aangepakt. Dit was het resultaat van bezoeken van de Energiebus aan diverse woningen in Geleen en Susteren.

De renovatie ging niet gepaard met een huurverhoging maar leidde wél tot een lagere energierekening.

Energiebus

De Energiebus onderzoekt met een steekproef de huurwoningen in een straat, buurt of complex. Aan de hand van bewonersklachten en het energieverbruik gaat de Woonbond na hoe het ervoor staat met de isolatie, ventilatie en verwarmingsinstallatie. Dat leidt nog diezelfde dag tot een overzicht met maatregelen om woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken. De Woonbond presenteert de resultaten van het onderzoek in het bijzijn van de verhuurder en geeft tips voor verdere aanpak van problemen.

Kou, vocht en slechte ventilatie

Op de Van Banninglaan en in de Zeeheldenbuurt in Geleen hadden bewoners al lange tijd last van kou, vocht en slechte ventilatie. De Samenwerkende Huurders Organisaties (SHO) van ZOWonen lieten daarom de Energiebus van de Woonbond langskomen. Phil Winteraeken van de SHO: ‘ZOWonen was best geschrokken van de onderzoeksresultaten uit de Energiebus. Zij realiseerden zich dat het wooncomfort onder de maat was en dat de woonomstandigheden slecht waren voor de gezondheid van de bewoners.’

Onderzoek leidt tot maatregelen

Binnen korte tijd na de bezoeken van de Energiebus heeft ZOWonen plannen gemaakt voor het zogenoemde ‘schilproject’. De slechtste woningen uit de voorraad zijn voorzien van dak-, gevel- en vloerisolatie, nieuwe ramen en een goed ventilatiesysteem. Tot 2025 staan er nog zo’n 3500 eengezinswoningen op de planning voor deze aanpak. ‘De Energiebus heeft dit allemaal aangezwengeld. De klachten waren er al lang, maar krijg ze maar eens goed onder de aandacht,’ aldus Winteraeken. ‘Daar heeft de Energiebus goed bij geholpen.’

Ook een Energiebusbezoek? 

Bent u lid van een bewonerscommissie of huurdersorganisatie en ziet u ook reden voor een bezoek van de Energiebus? Lees meer over hoe u de Energiebus in kunt schakelen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: