Nieuws

Mensen delen verhalen over ‘wooncrisis’ op speciale actiesite--

25 september 2019

Huurders en woningzoekenden delen hun verhalen op wooncrisis.nl. Met deze door de Woonbond en woningcorporaties in het leven geroepen actiesite willen we door het delen van deze verhalen de problemen van het huidige woonbeleid aan het licht brengen.

Ook worden er op sociale media met de #wooncrisis en #ikwileenhuis schrijnende verhalen gedeeld van mensen die niet aan een betaalbare woning kunnen komen. Op het Meldpunt Huuralarm komen er ook veel meldingen binnen.

Wooncrisis

Paulus Jansen van de Woonbond: ‘Op deze manier willen we de wooncrisis een gezicht geven. Het huidige beleid, waarbij woningcorporaties miljarden aan verhuurderheffing betalen aan het Rijk, houdt het tekort aan betaalbare huurwoningen in stand. Dat leidt tot serieuze problemen voor mensen. Het is hoog tijd dat de politiek de wooncrisis serieus gaat nemen.’

Verhuurderheffing

Woningcorporaties betalen dit jaar 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing, een soort huurdersbelasting voor sociale huur. Geld dat nu niet gebruikt kan worden voor nieuwbouw om de woningnood aan te pakken, onderhoud en verduurzaming. ‘Uiteindelijk zijn het huurders en woningzoekenden die de rekening betalen van deze maatregel.’

Deel je verhaal

Ook geraakt door de #Wooncrisis? Deel je verhaal via wooncrisis.nl, op sociale media met #wooncrisis en #ikwileenhuis of doe een melding op het meldpunt van de Woonbond

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Kamernet haalt extra kosten van website--

Verhuurwebsite Kamernet.nl heeft, na kritiek van de Woonbond in het tv-programma Radar, de mogelijkheid voor verhuurders om extra kosten in rekening te brengen, van de website gehaald.  Dat blijkt uit een reactie van Kamernet bij Radar.

Uit onderzoek van Radar bleek verhuurders via Kamernet.nl ‘extra kosten’ in rekening konden brengen. Zo werd er ruim €275,- gerekend door een verhuurder bij de verhuur van een woning.

Geen extra kosten

Uit een uitspraak van de Hoge Raad in 2012 bleek al dat verhuurders geen torenhoge administratiekosten of contractkosten in rekening mogen brengen. Dat is op een onredelijke manier een extra slaatje slaan uit de verhuur van een woning. Alleen voor diensten die ook daadwerkelijk ten gunste van de huurder zijn, mogen de kosten worden doorberekend. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van een naamplaatje voor bij de brievenbus. Het gaat bij dergelijke zaken eerder om een paar tientjes, dan een paar honderd euro. Inmiddels heeft Kamernet in een reactie laten weten de optie om ‘extra kosten’ in rekening te brengen van de website te verwijderen.

Terugvorderen

Heb je ook contractkosten betaald aan een verhuurder? Die kun je tot vijf jaar na betaling nog terugvorderen. De Woonbond heeft hier een gratis modelbrief voor beschikbaar.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Aanpak wooncrisis door Rijk onvoldoende--

De overheid heeft de sociale huursector systematisch uitgekleed en blijft daar na Prinsjesdag stug mee doorgaan. De aangekondigde maatregelen zijn volstrekt onvoldoende om de wooncrisis aan te pakken, zegt de Woonbond.

Prinsjesdag brengt niet uitsluitend slecht nieuws, ook plannen die de bouw van nieuwe woningen moeten aanjagen. Volgens de Woonbond is het bij lange na niet genoeg om woningzoekenden en huurders uit de brand te helpen.

Korting op heffing, onder voorwaarden

Woningcorporaties krijgen belastingkorting als ze snel meer gaan bouwen. Daar is 1 miljard voor gereserveerd, dat in porties van 100 tot 250 miljoen per jaar in mindering wordt gebracht op de omstreden verhuurdersheffing. Aan de korting  zijn strenge voorwaarden verbonden. Een deel van het geld is bijvoorbeeld expliciet voor de bouw van tijdelijke (nood)woningen bestemd. 

Extra geld voor bouwplannen gemeente

Verder gaat er een miljard extra naar gemeenten, die daarmee bouwplannen kunnen realiseren die anders in de ijskast zouden belanden. De Woonbond ziet dat als positief, maar wijst er ook op dat stikstofregels deze bouwplannen ernstig  kunnen doorkruisen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: “Als het kabinet daar niets aan doet blijft het extra geld voor deze bouwplannen straks gewoon op de plank liggen.”

Sociale huursector blijft melkkoe

De Woonbond signaleert dat de sociale huursector voor het Rijk een melkkoe blijft, ondanks korting op de heffing. Zodra woningen op papier meer waard worden, stijgt de verhuurdersheffing mee. Andere belastingen (zoals de ATAD) dalen evenmin. Ook zouden nieuwe Prinsjesdagplannen tot gevolg kunnen hebben dat woningcorporaties straks méér overdrachtsbelasting gaan betalen als ze woningen kopen van andere woningcorporaties. De optelsom van al die belastingen zorgt ervoor dat sociale verhuurders te krap bij kas zitten om huurprijzen te verlagen. “Terwijl dat juist is wat huurders hard nodig hebben na alle huurstijgingen van afgelopen jaren” zegt Jansen.

WOZ-waarde minder belangrijk in puntenstelsel

Voor sociale huurders van beleggers in grote steden bevatten de kabinetsplannen een klein lichtpuntje. De WOZ-waarde van woningen gaat minder zwaar wegen in het puntenstelsel. Dit stelsel – ooit in het leven geroepen om tegen woekerhuren te beschermen– is de laatste 10 jaar enorm uitgekleed. Dat wordt deels teruggedraaid. Het kabinet komt met regels die ervoor zorgen dat de WOZ-waarde nooit méér dan 33% van de maximale huurprijs mag bepalen. Een stapje in de goede richting, al is het volgens de Woonbond niet genoeg. Jansen: “Als je ook iets wilt doen voor huurders in bijvoorbeeld Nijmegen of Groningen, zorg dan dat de WOZ-waarde voor niet meer dan 25% mee mag tellen in de maximale huur.”

Huurders met middeninkomen verder uitgekleed

Ronduit negatief is de Woonbond over de huurstijgingen die het kabinet voor huurders met een middeninkomen in petto heeft.  Wie net iets meer verdient dan de nieuwe inkomensgrenzen die de overheid bedacht heeft kan straks extra gepeperde huurstijgingen tegemoet zien. Paulus Jansen: “Het kabinet heeft de mond vol over het ontzien van de middenklasse, maar voor sociale huurders die tot de middenklasse behoren geldt dat kennelijk niet.” 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Haal woningbouw van het slot af--

Woningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstofbeleid stil. De schadelijke stikstofuitstoot bij de bouw zou natuurgebieden beschadigen. De Woonbond wil dat het kabinet snel een besluit neemt over het on hold zetten van bouwprojecten.  

Woningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstofbeleid stil. De schadelijke stikstofuitstoot bij de bouw zou natuurgebieden beschadigen. De Woonbond wil dat het kabinet snel een besluit neemt over het on hold zetten van bouwprojecten.  

“De stikstofuitstoot tijdens de bouw en in de gebruiksfase is minimaal ten opzichte van die van de landbouw, mobiliteit en industrie”, constateert Woonbond-directeur Paulus Jansen. “Daarnaast is het grootste deel van de nieuwbouwproductie inmiddels aardgasvrij. Dan is er helemaal geen uitstoot meer in de gebruiksfase. En bij renovatie van bestaande woningen gaat de uitstoot standaard ver omlaag. Het is dus oliedom om die projecten op slot te zetten.”

Terugdringing van stikstofuitstoot

De Woonbond vindt wel dat de bouwsector en de woonconsumenten naar rato een bijdrage moeten leveren aan de terugdringing van de stikstofuitstoot. Dat is ook een neveneffect van de verduurzaming van de nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad. Die zorgt naast een daling van de CO2-uitstoot óók voor een daling van met name de stikstofoxiden.

Zet verhuurderheffing om in investeringsregeling

De Woonbond en Aedes hebben in het Sociaal Huurakkoord afspraken gemaakt over een betaalbare aanpak van de verduurzaming. De financiering daarvan is nog een probleem, omdat het kabinet een speciale belasting heft op betaalbare huurwoningen, die je niet betaalt voor dure huurwoningen en koop. Jansen: “Als het kabinet in het kader van de stikstofuitstoot niet alleen de grote uitstoters maar ook de woningbouw wil laten bijdragen, moet het de verduurzaming van de woningvoorraad versnellen door de verhuurderheffing om te zetten in een investeringsregeling. De bouw van woningen op slot zetten is niet effectief en zelfs rampzalig voor iedereen die een huis nodig heeft.”

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Huur onbetaalbaar voor kwart van de huurders--

15 september 2019

Voor ruim 800.000 hurende huishoudens – een kwart van de huurders in Nederland – is huren onbetaalbaar. Door de te hoge huur houden zij te weinig geld over om van te leven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nibud.

Het Nibud publiceerde twee onderzoeken over woonlasten van huurders en kopers. De uitkomsten zijn zo alarmerend dat het Nibud de politiek oproept om voor meer betaalbare huurwoningen te zorgen. Zowel de sociale als de vrije sector hebben lagere huren nodig.

Sociale huurders financieel klem

Onder huurders van een sociale huurwoning zijn de problemen het grootst. Alleenstaanden, mensen met een uitkering en 25-45 jarigen springen er uit als de groepen die het vaakst een onbetaalbare huur hebben. “We hadden niet verwacht dat zo’n groot deel van de huurders in de sociale sector dusdanig hoge woonkosten heeft dat ze in feite financieel gezien klem zitten” zegt Nibud-directeur Arjen Vliegenthart over de uitkomsten.

Jarenlang afbraakbeleid

“De overheid heeft enorm zijn best gedaan om de sociale sector af te breken”, reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. “Jarenlange huurverhogingen ver boven inflatie. Extra huurverhogingen voor middeninkomens. Een heffing die sociale verhuurders het mes op de keel zet. Bezuinigingen op de huurtoeslag. WOZ-waarde meetellen in de maximale huur.  De stapeling van dat overheidsbeleid heeft ervoor gezorgd dat betaalbare woningen schaars zijn geworden. Een grof schandaal, en voor de betrokken huurders bijzonder wrang.”

Vrijesectorhuren ook te duur

Volgens Nibud heeft ook de vrije sector een probleem met betaalbaarheid. Veel vrijesectorhuurders betalen een huur die te hoog is voor hun inkomen. Verhuurders in de vrije sector hanteren allemaal eigen regels om te bepalen of een huurprijs bij het inkomen van een aspirant-huurder past. Nibud keek naar de normen van 10 verhuurders. Volgens de strengste normen woont de helft van de huidige vrijesectorhuurders te duur, volgens de meest soepele normen gaat het om 28 procent.

Herkenbare uitkomsten

Voor veel huurders zullen de uitkomsten van het onderzoek helaas herkenbaar zijn. Dit is wat huurders zelf vertelden op het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond.

Hieronder een aantal van de reacties die binnenkwamen op het meldpunt:

“Ik heb veel te hoge vaste lasten, leefgeld tekort, gedwongen in te teren op spaargeld, maar ook dat is binnenkort op…wellicht voedselbank.” (

“Ieder jaar de maximaal toegestane huurverhoging. Voor onze sociale huurwoning betalen wij nu al ruim € 900.”


“Inkrimping budget, daar pensioenfondsen ook al met verminderingen komen! Het wordt met de dag moeilijker als oudere (80 jaar) met huurverhogingen van € 100,- per maand over de laatste drie jaar, rond te kunnen komen. Heb auto moeten verkopen en kom door invaliditeit nauwelijks meer het huis uit! Triest maar waar. Al 10 jaar niet meer met vakantie gekund!”

Bron: woonbond.nl

Kom 2 november naar het Huurdersfestival--

Ook dit jaar organiseert de Woonbond weer een huurdersfestival: de landelijke ontmoetings- en inspiratiedag voor huurders. Het festival vindt plaats op zaterdag 2 november in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

U leest alles over dit festival door hier te klikken maar u kunt zich ook gelijk aanmelden via www.huurdersfestival.nl .
De eigen bijdrage voor het festival bedraagt 25 euro per deelnemer, dat is inclusief hapjes en drankjes.

Bron: woonbond.nl

Steeds meer beleggers investeren in studentenhuisvesting--

Commerciële beleggers hebben de afgelopen vijf jaar ruim een miljard euro in studentenhuisvesting geïnvesteerd. Het gaat vooral om duurdere studentenkamers, waar met name bij buitenlandse studenten (noodgedwongen) vraag naar is.

Dit meldde de Volkskrant vorige week in een uitgebreid achtergrondartikel over nieuwe trends in studentenhuisvesting.

Xior

Een van de grotere commerciële investeerders is het Belgische Xior, dat in Nederland inmiddels 3.609 studentenkamers verhuurt, verspreid over 33 panden in vijftien steden. Dat levert bij elkaar 23 miljoen op aan huur, oftewel 540 euro per kamer. In de hele Benelux heeft Xior totaal een kleine 9.000 studentenkamers.

Corporaties doen beheer

Twee studentencorporaties, DUWO en SSH,  beheren sinds een aantal jaar studentenhuizen van commerciële beleggers. ‘Wonen voor studenten bleek een heel leuke belegging voor ze. Zij de stenen en wij het beheer. Ze krijgen zo misschien niet het hoogste rendement, maar ze zitten wel safe’, zegt Heleen de Vreese, DUWO-bestuurder en voorzitter van Kences (kenniscentrum voor studentenhuisvesting) in de Volkskrant. ‘Zij gaan voor de cash, wij voor betaalbare huisvesting’.

Hoge huren

Beleggers als Xios vragen doorgaans veel hogere huren dan SSH of DUWO. In het nieuwe complex Rotsoord in Utrecht vraagt Xios 875 tot 1.125 euro per maand, voor eenheden van 28 tot 46 m2. Bij de SSH bedraagt de huur zo’n 400 euro per maand. De bewoners van de dure complexen bestaan voor een groot deel uit buitenlandse studenten, die geen goedkopere woonruimte kunnen vinden.

Gevaar van uitponden

De Vreese signaleert in de Volkskrant nog een ander gevaar. ‘Wij sluiten doorgaans contracten van tien jaar. Het is de vraag of de samenwerking daarna in stand blijft. Het risico bestaat dat ze het gebouw na die periode gaan uitponden. En dat is geen denkbeeldig gevaar. In de grote steden zijn die kleine hokjes hartstikke lucratief gebleken. Die gaan voor megaprijzen van de hand.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Leidse huurders strijdbaar in conflict over sloop--

Sloop van woningen waar niets mis mee is. Gedwongen herhuisvesting op locaties die bewoners niet zien zitten. In de plannen voor uitbreiding van Universiteit Leiden wordt voorbijgegaan aan de belangen van bewoners. 

De kwestie sleept al jaren: om plaats te maken voor uitbreiding van de Leidse Universiteit zouden er 58 sociale huurwoningen gesloopt moeten worden. Bewoners kregen in november 2015 voor het eerst over deze sloopplannen te horen. Die waren toen al enkele jaren in voorbereiding.

Geen noodzaak voor sloop

In 2016 volgde er een participatietraject. Parallel daaraan werd duidelijk dat er prima alternatieven zijn voor sloop. Woningbouwvereniging De Sleutels -verhuurder van de woningen- schaarde zich vierkant achter de bewoners en liet weten geen enkele noodzaak te zien voor sloop. Maar het Leidse stadsbestuur wilde dat niet horen en besloot in juli 2017 alsnog om op sloop aan te sturen. 

Onteigenen woningen dreigt

Nu -ruim twee jaar later- zijn de sloopplannen terug van nooit weggeweest.  Er zijn drie locaties aangewezen waar bewoners niet naartoe willen. Er ligt nog steeds geen herhuisvestingsplan dat op steun van bewoners kan rekenen. Volgens Elger Niels, voorzitter van Huurdersbelangenvereniging de Eendracht, wordt in het jongste plan van het stadsbestuur zelfs gesproken over onteigenen van corporatiewoningen, een drieste stap om de huurders definitief buiten spel te zetten.

Alternatief niet serieus genomen

De huurders, verenigt in Bewonerscommissie De Doelen, hebben er al die tijd begrip voor getoond dat de universiteit wil uitbreiden. Maar het steekt hen enorm dat het alternatieve plan waarin de sociale huurwoningen gewoon behouden blijven nooit serieus is genomen. Dat heeft het stadsbestuur zonder duidelijke motivatie afgevoerd, ten gunste van het ‘voorkeursplan’ van de universiteit.

Gedwongen herhuisvesting

Op verzoek van de bewoners inventariseerde De Eendracht of er interesse is voor de locaties waar het stadsbestuur de bewoners nu wil herplaatsen. Dat blijkt niet het geval. Voorzitter Elger Niels: “90% wil een vergelijkbare woning met een gelijke huurprijs, liefst in een autoluwe wijk binnen de Singels. Bovendien willen ze een keer -en dus niet twee keer- hoeven verkassen. Daar komt bij dat de enige locatie waar bewoners misschien nog wél willen wonen intussen grotendeels is teruggetrokken door de universiteit.’’ 

Raadscommissie over sloopplannen

Op 12 september vergadert de Leidse raadscommissie over de sloopplannen. Veel bewoners gaan daar inspreken. De Woonbond wenst bewoners en huurdersorganisatie daar veel succes bij. Woonbondconsulent Suzanne Schuitemaker: “Het wordt tijd dat stadsbestuur en universiteit hun machtsspelletje staken en de oren spitsen. Want het is zoals de bewoners ook zelf zeggen: inspreken is mooi, maar echt gehoord worden nog veel beter.” 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Huurders praten mee over Klimaatakkoord--

Het verduurzamen van huurwoningen is één van de doelen van het Klimaatakkoord. Maar deze verduurzaming moet wel betaalbaar zijn. Dat vond het merendeel van de aanwezige huurders afgelopen vrijdag tijdens een bijeenkomst in Utrecht.

De Woonbond organiseerde deze bijeenkomst voor bestuursleden van huurdersorganisaties over de vraag: wat staat er nou eigenlijk precies in het Klimaatakkoord en wat betekenen de afspraken voor huurders?

Zo vroeg mogelijk participeren in wijkaanpak

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af, oftewel CO2-neutraal zijn. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat wijk voor wijk. Bewoners worden daarbij betrokken. De aanwezige huurders in Utrecht willen graag zo vroeg mogelijk participeren in deze wijkaanpak.  Daarnaast vinden de deelnemers het belangrijk dat de Woonbond zich sterk maakt voor meer initiatiefrecht voor huurders en het bevriezen van de huur bij woningen met de slechtste energielabels. Om te beginnen bij de labels F en G.

Informeren en meningen peilen

De Woonbond heeft over de plannen van het Klimaatakkoord meegepraat en moet nog besluiten of de huidige afspraken worden gesteund. Doel van de bijeenkomst was om te informeren en meningen te peilen in de zaal. De Woonbond onderschrijft zelf de noodzaak om woningen CO2-neutraal te maken. Het mag alleen niet ten koste gaan van de portemonnee van huurders. Het Klimaatakkoord erkent dat en het uitgangspunt is dan ook dat de verduurzaming voor bewoners niet tot hogere woonlasten leidt. Om de nodige investeringen van corporaties mogelijk te maken is het volgens de Woonbond onvermijdelijk dat de verhuurdersheffing veel verder op de helling gaat.

Op 26 september vindt er in Groningen een bijeenkomst met stemming over het Klimaatakkoord plaats.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Straatverbod Huisjesmelker van het jaar blijft van kracht--

11 september 2019

De beruchte verhuurder Marcel van Hooijdonk, in 2015 én in 2019 uitgeroepen tot Huisjesmelker van het jaar, heeft een hoger beroep over intimidatie verloren. Zijn contact- en straatverbod blijft in stand.

Een huurder van Van Hooijdonk stapte begin 2017 naar de Huurcommissie om zijn huurprijs van € 825,- per maand plus € 75,- aan servicekosten te laten toetsen. Omdat hij dat binnen zes maanden na aanvang van zijn huurcontract deed, kon deze vrije sectorhuurder hiervoor tóch bij de Huurcommissie terecht. De Huurcommissie oordeelde dat de overeengekomen huurprijs niet in overeenstemming was met de maximaal redelijke huurprijs. De huurder betaalde € 307,09 per maand te veel.

Intimidatie na start procedure bij Huurcommissie

De beruchte huisbaas Van Hooijdonk maakte formeel bezwaar tegen deze uitspraak, al liet hij het daar niet bij. Op 3 juli 2017 nam hij het beheer van de woning persoonlijk op zich. En al op 4 juli stond er ’s nachts een onbekende man aan de deur die de huurder intimideerde. Meer intimidaties, verbaal en fysiek door vernielingen, volgden in de weken daarna. De huurder deed hier aangifte van.

Contact- en straatverbod voor Van Hooijdonk

In oktober 2017 legde de voorzieningenrechten Midden-Nederland Van Hooijdonk een contact- en straatverbod op met een dwangsom van € 1.000,- per overtreding. Hij mocht zich niet langer in, rondom of voor de deur van de woning ophouden en geen contact opnemen met de huurders. Evenmin mocht hij ‘derden’ op de huurders afsturen.

Van Hooijdonk verliest hoger beroep

De omstreden huisbaas tekende beroep aan tegen dit vonnis. Maar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een eind augustus gepubliceerd arrest korte metten gemaakt met zijn bezwaren. Het hof contstateerde een duidelijk verband tussen het starten van de Huurcommissieprocedure door de huurder en het intimiderende gedrag van de verhuurder.

Portret van de huisjesmelker in Quote

Huisjesmelker van het jaar Van Hooijdonk heeft vooral in de regio Breda en Utrecht al een flinke reputatie opgebouwd: intimidatie en bedreiging van huurders, torenhoge huren, lak aan brandveiligheid en hij is iemand die geweld niet schuwt. Ook in Amsterdam en Nieuwegein heeft Van Hooijdonk, vaak onder een andere bedrijfsnaam, vastgoed in de verhuur. Zakenblad Quote schreef recent een portret over Van Hooijdonk.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: