Nieuws

3.000 huurders in 2018 uit huis gezet wegens huurschuld--

30 oktober 2019

Onlangs maakte Aedes, koepel van woningcorporaties, bekend dat vorig jaar 3.000 huishoudens uit hun corporatiewoning zijn gezet, bijna 20% minder dan in 2017. In een reactie pleit het CDA voor een verbod op huisuitzettingen. 

Het aantal huisuitzettingen door woningcorporaties neemt al sinds 2013 af. In dat jaar werden nog ruim 6.000 huurders op straat gezet wegens huurschuld. Voor het grootste deel gaat het om alleenstaanden. Toch werden vorig jaar nog ruim 350 gezinnen met kinderen uit hun woning gezet.

Meteen schuldhulpverlening

De reden voor de daling van het aantal huisuitzettingen is dat steeds meer corporaties bij een huurachterstand meteen actie ondernemen: 86% van de corporaties schakelt in een vroeg stadium professionele schuldhulpverlening in. Ze proberen samen met schuldhulpverlening en gemeenten oplossingen te vinden. In de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties is het voorkómen van huisuitzettingen een belangrijk onderwerp.

Driekwart  vonnissen niet uitgevoerd

Voor een ontruiming is altijd een uitspraak van de rechter nodig. In 2018 gebeurde dat 12.000 keer, 1.500 minder dan het jaar ervoor. Driekwart van de vonnissen wordt dus niet uitgevoerd. 

Medewerking van Rijk

Aedes wil de medewerking van het Rijk om het aantal huisuitzettingen nog verder te laten dalen. Op dit moment krijgen de Belastingdienst, het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en ziektekostenverzekeraars voorrang bij het innen van schulden, inclusief vaak gigantische incassokosten. ‘Op deze manier komen huurders met schulden nooit uit de problemen; overheid schrap die voorrang’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

CDA wil verbod

In een reactie op de jongste cijfers pleit het CDA voor een verbod op huisuitzettingen als gevolg van huurschuld. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Tegenover RTL zei CDA-Tweede Kamerlid René Peters: ‘Dan gaan ze naar de maatschappelijke opvang met die kinderen. Dat geeft ontzettend veel menselijk leed, maar ook hoge kosten en daarna gaan mensen weer naar een soortgelijk huis waar ze net zijn uitgezet. Ik vind dat erg onverstandig, duur en ook schadelijk.’ De stichting Eropaf!, die zich het kritisch geweten van de sociale sector noemt, pleit al langere tijd voor een verbod op ontruimingen als gevolg van huurschuld.

‘Hardwerkende NLers’

Het CDA-standpunt is tegen het zere been van VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis. ‘CDA vindt dat we wanbetalers niet moeten aanpakken. Leg dat maar een uit aan die hardwerkende NLers die wél elke maand hun huur of hypotheek moeten betalen’, twitterde hij. Het Kamerlid verwees daarbij naar een artikel op de website van RTL Nieuws waarin de vijftienjarige Floris aangaf hoe zwaar een huisuitzettingen voor een gezin is. “Wij willen een normaal leven. Een huis en een moeder of vader die zich aan het eind van de maand geen zorgen hoeft te maken over of we nog warm kunnen eten”.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Verhuurder drijft prijs op met verhuur per opbod--

Een commerciële verhuurder in Groningen verhuurde appartementen via een ‘veilingmodel’. Aspirant-huurders konden bieden hoeveel huur ze per maand bereid waren te betalen voor een appartement, om de woning in de wacht te slepen.

Na kritiek van de Woonbond en andere partijen in het Dagblad van het Noorden besloot de verhuurder te stoppen met het op deze manier verhuren van woningen.

Wooncrisis

,,Het onderstreept de wooncrisis waar wij ons nu in bevinden’’, zei woordvoerder Marcel Trip in de krant. ,,Aanbieders hebben voor jou tien anderen. Daarom is dit voor huurders een kwalijke manier van verhuren.’’

Huurprijsbescherming

De Woonbond pleit ervoor om huurders in de vrije sector dezelfde bescherming te bieden als in de sociale sector. De sociale sector werkt met een puntensysteem. Scoort een huis een bepaalde hoeveelheid punten op gebieden als isolatie, dan staat dat gelijk aan een bepaalde maximale huurprijs. De Groningse wethouder wonen Roeland van der Schaaf is ook voor een dergelijke bescherming. ,,Verhuren via een veiling is een kwalijke ontwikkeling, ook al is het waarschijnlijk wettelijk toegestaan. Op deze manier verdwijnt de relatie tussen de kwaliteit van een woning en de prijs die je ervoor betaalt.’’

Beleid laat op zich wachten

In plaats van de bestaande bescherming van huurwoningen ook voor de vrije sector te laten gelden, werkt minister Ollongren al lang aan een zogenaamde ‘Noodknop’. Gemeenten kunnen dan  op basis van de WOZ-waarde een maximale huurprijsgrens laten gelden. Vanwege de hoge WOZ-waarden in gebieden met een krappe woningmarkt zal dit volgens de Woonbond onvoldoende effect hebben. Het is beter om de kwaliteit van de woning  te vertalen naar een maximale huurprijs. De minister beloofde de kamer afgelopen zomer dit najaar een keuze te maken over de precieze invulling van een noodknop.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Huurders in Utrecht blij met Routekaart naar CO2-neutraal--

De Woonbond helpt huurdersorganisaties in kaart brengen wat er moet gebeuren om het woningbezit van hun verhuurder CO2-neutraal te krijgen. Zo ook in Utrecht, tot grote tevredenheid van zowel huurdersorganisatie STOK als woningcorporatie Bo-Ex.

Bo-Ex heeft zo’n 7.000 zelfstandige woningen die allemaal energieneutraal moeten worden. Dat betekent dat zij geen energie meer mogen gebruiken die afkomstig is van fossiele brandstof. De woningen gaan daarom de komende tientallen jaren ‘van het gas af’ en worden zeer energiezuinig gemaakt. Welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Wat betekenen die voor (de portemonnee en het wooncomfort van) huurders?

Leerzaam voor huurders én corporatie

De werkgroep Energie en Duurzaamheid van huurdersvereniging STOK zit sinds vorig jaar regelmatig met Bo-Ex aan tafel, om te praten over de plannen van Bo-Ex. Dat doet ze met behulp van de Routekaart naar CO2-neutraal van de Woonbond. Siem Goede, adviseur Woonbond: ‘De bewonersgroep heeft er veel van geleerd. De huurders hebben echt een stap gemaakt samen met de corporatie. Ook voor Bo-Ex was het leerzaam. Zij wisten dat het 15.000 euro per woning zou gaan kosten, maar zij hadden nog geen helder idee wat ze ermee moesten doen. De routekaart toont aan dat het belangrijk is om goed en snel te gaan isoleren, en zo veel mogelijk in een keer in plaats van in stappen.’

Goed op weg geholpen

STOK is blij met de Routekaart van de Woonbond. Zo liet bestuurslid Ineke van Es aan Bo-Ex weten: ‘Het heeft ons goed op weg geholpen. Er wordt veel gesproken over woningen duurzamer maken, maar er is ook nog zoveel onduidelijkheid. Ik woon zelf in Overvecht Noord en die wijk gaat als eerste van het gas af. Dat zou in eerste instantie snel gebeuren en bewoners schrokken daarvan, ik ook. Hoe gaat het koken straks in zijn werk? Wie betaalt mijn nieuwe pannen? Inmiddels blijkt dat het allemaal nog wel even duurt.’

Routekaart informatietool

De Routekaart naar CO₂-neutraal is geen blauwdruk, maar een informatie-tool. Het maken van een routekaart helpt huurdersorganisaties om goed voorbereid het gesprek aan te gaan met de verhuurder en gemeente. Wilt u ook een routekaart?

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

13000 nieuwe woningen door ombouw kantoorpanden--

In 2018 zijn er 13.000 woningen gemaakt door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2017 ging het nog om net iets meer dan 10.000 woningen.

Vooral kleinere woningen

Transformatie levert vooral relatief kleine woningen op. Bij 43 procent was die minder dan 50 vierkante meter in 2018, terwijl ruim een kwart een oppervlakte van 50 tot 75 vierkante meter had. Het overgrote deel van de getransformeerde woningen betreft huurwoningen. 

Jong en alleenstaand

In de omgebouwde woningen wonen vooral eenpersoonshuishoudens (61 procent) en paren zonder thuiswonende kinderen (27 procent). De meeste hoofdbewoners van transformatiewoningen zijn jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar (47 procent). Ongeveer een derde van de bewoners is tussen 28 en 45 jaar. Ouderen vanaf 67 jaar wonen aanzienlijk minder vaak in transformatiewoningen (6 procent).

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Een derde kinderen leeft in ‘ongezond’ huis--

24 oktober 2019

Een op de drie Nederlandse kinderen onder de 15 jaar leeft in een huis dat kampt met vocht, schimmel, geluidsoverlast, te weinig daglicht of slechte verwarming. Dat leidt tot een grotere kans op gezondheidsklachten.

Dit blijkt uit cijfers van RAND, een groot internationaal onderzoeksbureau. RAND deed onderzoek naar de gezondheid van kinderen in alle landen van de EU. Nederland blijkt op het EU-gemiddelde te zitten. Ook in de EU woont 33 procent van alle kinderen in een min of meer ongezond huis.

950.000 kinderen

In Nederland wonen ruim 2,8 kinderen onder de 15 jaar. Van hen hebben er ruim 950.000 last van minimaal een van de bovenstaande problemen. Zo’n 420.000 wonen in een huis dat last heeft van lekkage, vocht of schimmel. Ruim 650.000 kinderen wonen in een huis met geluidsoverlast van buren of verkeer, 65.000 in een te donkere woning en 50.000 in een slecht verwarmd huis. Doen al deze problemen zich voor dan hebben kinderen een ruim vier keer zo grote kans op gezondheidsklachten als astma en eczeem.

Ook fijnstof grote vervuiler

‘Het is helaas geen nieuwe informatie’, zegt Atze Boerstra van adviesbureau BBA Binnenmilieu in een reactie in het AD van 11 oktober. ‘Ik mis zelfs een aantal zaken in het onderzoek, want een grote vervuiler is fijnstof binnenshuis, veroorzaakt door slechte kookafzuiging, rook in huis of een snelweg in de buurt.’ Boerstra wil meer aandacht voor de leefsituatie in huis.

Bouwkundige aspecten

Volgens Atto Harsta van Aldus Bouwinnovatie hebben ook de bouwsector en architecten te weinig aandacht voor de bouwkundige aspecten. ‘Ik heb bouwkunde gestudeerd in Delft, maar niks geleerd over hoe je een huis gezond maakt voor bewoners’, laat hij het AD weten.

Beter ventileren

Maar ook bewoners kunnen volgens Harsta het nodige doen om hun huis gezonder te maken, vooral door meer en beter te ventileren. ‘Gooi elke dag ten minste  één keer alle ramen wagenwijd open om nieuwe lucht binnen te laten.’ Voor de overheid heeft hij de volgende boodschap. ‘Die zou ik willen oproepen om serieus naar de bouwbesluiten te kijken. Ik zie in de steden dat onder financiële druk bij nieuwbouwhuizen de buitenruimte soms wordt geschrapt. Dat is bijna misdadig’, aldus Harsta in het AD.

Vocht en schimmel in 40% oude huurhuizen

Uit het WoonOnderzoek 2018 van het ministerie van BZK blijkt dat vocht- en schimmelproblemen zich met name voordoen in oude huurwoningen. Veertig procent van de huurhuizen van voor 1960 kampt met vocht en schimmel. Bij oudere koopwoningen is dat slechts 20 procent.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Stikstofcrisis verstikt nieuwbouw--

Door de verscherpte stikstofregels dreigt de bouw van nieuwe woningen stil te vallen. Betrokken partijen vragen de regering met een tijdelijke maatregel deze crisis op te lossen.

Bouwers, ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, vakbonden en ook de Woonbond maken zich grote zorgen. Gemeenten en provincies durven bijna geen bouwvergunningen meer te verlenen, sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State van 29 mei. Die zorgt ervoor dat voor ieder project een aparte natuurvergunning nodig is, als er ook maar iets van stikstof in het dichtstbijzijnde natuurgebied terecht komt.

Tijdelijke drempelwaarde

De organisaties vragen de regering om de stikstofuitstoot tijdens de bouw niet mee te tellen, als die onder een bepaald niveau blijft. Zij pleiten voor een tijdelijke drempelwaarde van 0,05 mol per hectare per jaar. Die waarde komt overeen met één zakje Pokon van 4 gram per hectare per jaar. Zulke kleine hoeveelheden hebben geen meetbaar effect op de natuurgebieden. Bouwprojecten die daaronder blijven, moeten gewoon door kunnen gaan.

Nog meer woningnood

Minister Carola Schouten van Landbouw is wel bezig met een landelijke regeling voor stikstof. Maar die komt op z’n vroegst begin 2020, en dat kan ook nog veel later worden. Daar kunnen de bouwsector en ook de woningzoekenden niet op wachten. Dat zal leiden tot massaontslagen in de bouw en nog meer woningnood.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Bij wonen in zelfbeheer ook recht op huurtoeslag--

Er was een gang naar de hoogste rechter voor nodig, maar een huurster die ook bestuurslid is van een wooncoöperatie kreeg gelijk: ze heeft gewoon recht op huurtoeslag.

Als je inkomen laag is en je niet in de vrije sector huurt kun je huurtoeslag krijgen. Maar wat als je niet van een ‘gewone’ verhuurder huurt, maar van een zelfbeheerproject of ‘wooncoöperatie’? Ook dan is er recht op huurtoeslag, oordeelde de Raad van State. Er is geen reden om deze huurders anders te behandelen.

Aanvraag huurtoeslag afgewezen

Die ongelijke behandeling viel een huurster van een wooncoöperatie aanvankelijk wel ten deel. Haar aanvraag voor huurtoeslag werd afgewezen. Toen ze daartegen bezwaar maakte bij de rechter kreeg ze ongelijk. De reden:  als lid van de wooncoöperatie zou ze mede-eigenaar zijn van haar woning en ook zelf invloed kunnen uitoefenen op de huurprijs.

Hoogste rechter oordeelt anders

Er was een gang naar de hoogste rechter voor nodig om tot een andere uitspraak te komen. Voor de Raad van State was duidelijk dat niet de huurster, maar de wooncoöperatie eigenaar is.  En dat van invloed op de huurprijs maar beperkt sprake is. De Raad van State stelde vast dat de huurster ‘de prijs niet eenzijdig kan wijzigen’. Want het is de Algemene Ledenvergadering van de wooncoöperatie (en niet een individueel bestuurslid) die beslist over de huurprijzen.

Zelfde rechten als andere huurders

Met de uitspraak is bevestigt dat huurders van een wooncoöperatie dezelfde rechten hebben op huurtoeslag als iedere andere huurder. Ook als ze actief zijn in het bestuur van het zelfbeheerproject waar ze huren.

Woningcorporatie of wooncoöperatie?
De woorden lijken op elkaar, maar een woningcorporatie is iets anders dan een wooncoöperatie. Woningcorporaties zijn ‘gewone’ sociale verhuurders: ondernemingen -meestal stichtingen-  die door de minister zijn aangewezen om betaalbare woningen te verhuren. Wooncoöperaties zijn verenigingen waarbij de leden -tevens huurders- veel actiever betrokken zijn. Ze zorgen bijvoorbeeld zelf voor beheer en onderhoud van hun pand(en). Omdat de leden veel zelf doen lukt het wooncöoperaties in de regel goed om huren laag te houden.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Afdwingbare maatregelen nodig tegen hoge warmtetarieven--

De grote warmteleveranciers hebben het afgelopen jaar meer winst gemaakt dan wat toezichthouder ACM redelijk vindt. In 2018 lag het rendement met 7,1% van de grote warmteleveranciers ruim boven het maximum van 6,6%, zo blijkt uit de ACM rendementsmonitor. De Woonbond verwacht dat die winst alleen maar verder is gestegen en vindt daarom dat de minister nu steviger moet optreden.

Oproep over tarieven

Dit voorjaar stuurde de Woonbond samen met Aedes, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hierover een brief naar de minister. Daarin deden zij de oproep dat tarieven van warmtenetten de komende jaren niet meer mogen stijgen. De recente cijfers van ACM bevestigen dat de warmtetarieven al ruim hoog genoeg zijn.

Minister moet steviger optreden

Warmteleveranciers krijgen de extra winsten in de schoot geworpen. Hun tarieven zijn namelijk gekoppeld aan die van aardgas. Gas is door de stijging van de energiebelasting flink duurder geworden, in 2019 gemiddeld maar liefst € 160 per huishouden. Omdat restwarmteleveranciers geen energiebelasting betalen, hebben zij door de toegestane tariefsverhogingen hun rendementen flink kunnen opschroeven.

Meer bevoegdheid

De Woonbond en Vereniging Eigen Huis vinden dat de minister op korte termijn de bevoegdheid moet krijgen om de warmtetarieven te matigen als de rendementen van de warmtebedrijven te hoog oplopen. Het bevriezen van de maximumtarieven kan zo’n maatregel zijn. Dan kunnen onbedoelde effecten van de koppeling aan de gasbelasting teniet worden gedaan en is de consument niet langer afhankelijk van de welwillendheid van zijn warmteleverancier.

Beter rapporteren over rendementen

Een andere optie is dat toezichthouder ACM jaarlijks in plaats van tweejaarlijks moeten rapporteren over de rendementen van warmtebedrijven. Rendementen worden dan eerder zichtbaar en kan er op tijd worden bijgestuurd. Ten slotte vinden De Woonbond en Vereniging Eigen Huis dat de tarieven voor volgend jaar eerder bekend moeten worden gemaakt. Nu worden consumenten eind december overvallen door de hoge tarieven en speelt de tariefontwikkeling geen rol in het politieke debat.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Belastingdienst stopte ten onrechte huurtoeslag bij hoge huurprijs--

16 oktober 2019

Uit uitspraken van de Raad van State blijkt dat de Belastingdienst te star is geweest in het toekennen van huurtoeslag bij een hoge huurprijs.

Huurders met een laag inkomen en een huurprijs onder de huurtoeslaggrens hebben recht op huurtoeslag, als tegemoetkoming in de woonlasten. Zie het artikel van de Woonbond normen en grenzen huurtoeslag voor de uitleg van de precieze grenzen. 

Te hoge huurprijs

Heb je een huurprijs boven de  huurtoeslaggrens? Dan kun je , ook met een laag inkomen, geen huurtoeslag krijgen. De wetgever vindt dat je dan maar goedkoper moet gaan wonen (al is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan).

Verworven recht

Er is een uitzondering  op deze regel. Als je huurprijs door de jaarlijkse huurstijging tot boven de huurtoeslaggrens stijgt, en je hebt in de maand voorafgaand  aan de huurstijging recht op huurtoeslag, dan behoud je het recht op huurtoeslag. Dit noemt de Belastingdienst een ‘ verworven recht’. 

Verworven recht na tijdelijke inkomensstijging

Ook bij huurders met een ‘verworven recht’ blijft er naar het inkomen gekeken worden. Stijgt je inkomen tot boven de grens? Dan vervalt het recht op huurtoeslag. Maar wat als je inkomen daarna weer daalt? Volgens de Belastingdienst had je dan nog steeds geen recht op huurtoeslag, omdat de huurprijs op dat moment boven de huurtoeslaggrens ligt. Daar heeft de Raad van State nu heel duidelijk een streep door gezet. Er wordt bij verworven recht alleen gekeken naar de maand voordat de huurprijs voor het eerst boven de huurtoeslaggrens uit kwam. Dat verworven recht wordt door een tijdelijke inkomensstijging niet verspeeld. Bij een inkomen dat weer gedaald is tot onder de huurtoeslaggrens, heb je dus nog steeds recht op huurtoeslag.

Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘De Belastingdienst heeft kennelijk veel te star gekeken naar het verworven recht. Mensen die door een ontslagvergoeding, of inwonende kinderen met een baan, tijdelijk boven de grens uitkwamen kunnen daardoor in de penarie terecht gekomen zijn. De uitleg van de Raad van State ligt veel dichter bij waar de huurtoeslag voor bedoeld is; woonlasten betaalbaar houden voor mensen met smalle beurs. Het gaat hier immers om mensen die in een sociale huuurwoning zijn gaan wonen. Zij kunnen er ook niks aan doen dat de huurprijs inmiddels zo enorm is gestegen, maar worden er wel voor gestraft.’

Controleer verworven recht

De Woonbond roept huurders die na een tijdelijk hoger inkomen te horen kregen vanwege een te hoge huurprijs geen huurtoeslag meer te kunnen ontvangen, op om  te controleren of ze niet toch verworven recht hebben. Op de website van de Rijksoverheid staat wat de huurtoeslaggrens (liberalisatiegrens) was per jaar. Leden van de Woonbond kunnen bij de Huurderslijn terecht voor hulp.

Jansen: ‘Op de korte termijn moet de Belastingdienst beter gaan communiceren over hoe het verworven recht in elkaar steekt. Nu kunnen mensen ten onrechte het idee hebben gekregen geen recht te hebben op huurtoeslag, terwijl ze ook nog eens een forse huurprijs betalen. Op de lange termijn zouden wij graag naar een systeem willen waarbij huurders en kopers met een kleine beurs een toeslag kunnen krijgen, die niet vervalt bij hoge woonlasten. Het is immers krom tegen mensen met een kleine portemonnee te zeggen dat ze qua inkomen inderdaad steun verdienen, maar dat de huur helaas te hoog is om ze te helpen.’ Daarnaast pleit de Woonbond voor een compensatieregeling voor huurders die ten onrechte huurtoeslag zijn misgelopen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Internationale Huurdersdag--

Maandag 7 oktober was het Internationale Huurdersdag. Die stond dit jaar in het teken van de toenemende commercialisering van het wonen.

De IUT, de International Union of Tenants, vindt dat een fatsoenlijk dak boven je hoofd een basisrecht is van ieder mens en géén handelswaar voor mondiale speculanten.

Huurwoning als handelswaar

In 2050 woont driekwart van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Het recht op goed en betaalbaar wonen staat sterk onder druk, met name in de snel groeiende grote steden. Dat geldt vooral voor de huursector, waarvan een groot deel van de stedelijke bevolking afhankelijk is. De belangrijkste oorzaak van de problemen is de sterk oprukkende invloed van internationale beleggers, die huurwoningen als handelswaar zien dat een mooi rendement oplevert.

Verenigde Naties

De Verenigde Naties heeft hiervoor aandacht gevraagd in haar agenda voor 2030. Hoofdstuk 11 is geheel gewijd aan de duurzame ontwikkeling, in het bijzonder van de stedelijke gebieden. Toegang tot passende, veilige, duurzame en betaalbare huisvesting is een van de belangrijkste doelstellingen.

The Shift en Push

De belangrijkste voorvechter van dit ideaal is Leilani Farha, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties op het gebied van huisvesting. Ze strijdt al jaren tegen de ellendige woonomstandigheden van inmiddels ruim een miljard wereldburgers. Daarvoor heeft ze dit jaar de campagne ‘The Shift’ gelanceerd. Onderdeel hiervan is de documentaire Push, die dezer dagen in première gaat.

Urban Agenda voor de EU

De IUT heeft op haar internationale conferentie vorige week in Wenen Farha’s campagne ondersteund met een Congress Statement onder het motto ‘Save our homes against the financialisation of housing’.
Op Europees niveau heeft de IUT meegewerkt aan de ‘Urban Agenda for the EU’, een twaalf punten tellend actieplan om de wooncrisis in de grote steden te lijf te gaan. Hieraan gekoppeld is het burgerinitiatief ‘Housing for all’ , dat zoveel mogelijk handtekeningen in de EU-landen wil verzamelen onder de gelijknamige petitie. 

Huurdersfestival

Ook de Woonbond besteedt de komende tijd aandacht aan dit thema: op het Huurdersfestival op 2 november en de bij de presentatie van het Plan voor de Volkshuisvesting later dit najaar.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: