Nieuws

Drie op tien huishoudens moet toeslagen terugbetalen--

26 november 2019

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen moet achteraf gecorrigeerd worden. En nog steeds maakt tien procent van de huurders die er recht op hebben géén gebruik van huurtoeslag.

Dat meldt het Centraal Planbureau naar aanleiding van een recent verschenen onderzoek. In 2018 ontvingen ongeveer 6 miljoen huishoudens zo’n 12 miljard euro aan inkomensondersteuning via toeslagen (huurtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag).

Niet-gebruik van toeslagen

Om uiteenlopende redenen maken nog steeds veel mensen geen gebruik maken van de toeslagen waar zij recht op hebben. Tien procent van de huurtoeslaggerechtigden vraagt geen huurtoeslag aan. En 15 procent van de rechthebbenden doet geen beroep op het kindgebonden budget.

Verklaringen voor hoge aantal correcties achteraf

Het Centraal Planbureau (CPB) analyseerde voor de periode 2011-2016 mogelijke verklaringen voor terugvorderingen, nabetalingen en niet-gebruik van de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Meer dan de helft van deze toeslagen moet achteraf gecorrigeerd worden. Drie op de tien huishoudens vraagt teveel toeslag aan en moet daarom achteraf terugbetalen.

Onzekerheid over het jaarinkomen

Het blijkt voor veel huishoudens lastig om vooraf in te schatten op hoeveel toeslag het recht heeft. Daardoor ontvangen ze regelmatig te veel of juist te weinig toeslag. Dat leidt tot terugvordering van toeslagen of tot nabetalingen. Onzekerheid over het jaarinkomen is hiervoor de belangrijkste verklaring.

Niet-gebruik soms langdurig

Ook de hoogte van de toeslag blijkt een rol te spelen: hoe kleiner het recht op toeslag, hoe groter de kans op niet-gebruik. Daarnaast zijn de hoogte van het inkomen en het vermogen belangrijke factoren. Ook blijkt niet-gebruik soms langdurig: een groep huishoudens ontvangt meerdere jaren achtereen geen huurtoeslag of kindgebonden budget, terwijl zij daar waarschijnlijk wel recht op hebben.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

115.000 extra huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag--

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag krijgen vanaf 1 januari 2020 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag. Dit komt door het wegvallen van de harde inkomensgrenzen.

Nu is het zo dat je vanaf een bepaald inkomen elk recht op huurtoeslag verliest. Voor eenpersoonshuishoudens ligt die grens bijvoorbeeld dit jaar op €22.700,- .  Verdien je een euro meer? Dan heb je geen recht meer op huurtoeslag. Vanaf 1 januari 2020 loopt de huurtoeslag geleidelijk terug bij een hoger inkomen. Vanaf vandaag kunnen huurders op de website van de Belastingdienst controleren of ze in aanmerking komen voor huurtoeslag in 2020.

Voorkomen armoedeval

De Woonbond heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het afschaffen van de harde inkomensgrenzen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Niet alleen krijgen straks 115.000 huishoudens die nu net buiten de boot vallen, toch recht op huurtoeslag, ook voorkomt dit een armoedeval. We zagen dat huishoudens die een klein beetje meer gingen verdienen, er financieel op achteruit gingen omdat ze het gehele recht op huurtoeslag daardoor kwijtraakten.’ Voor de huurders die nu al huurtoeslag ontvangen heeft de maatregel bij een gelijkblijvend inkomen geen effect.

De precieze hoogte van de huurtoeslag

Of, en hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, hangt onder andere af af van het inkomen, het huishoudtype en de hoogte van de huurprijs. Om zeker te weten of u in aanmerking komt voor de huurtoeslag, kunt u de check doen op de website van de Belastingdienst.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Steeds meer huishoudens in energiearmoede--

Honderdduizenden huishoudens in Nederland kunnen hun energierekening amper betalen. Die groep dreigt de komende jaren alleen maar te groeien. Dat blijkt uit een onderzoek van Ecorys in opdracht van Milieudefensie.

Er zijn op dit moment 650.000 huishoudens die leven met ‘energiearmoede’. Dat is het geval als een gezin minstens 10% van het besteedbaar inkomen uitgeeft aan de energierekening.  Dat is vooral bij huishoudens met een relatief laag inkomen vaak het geval. Volgens de onderzoekers neemt het aantal energiearme huishoudens toe tot 1,5 miljoen in 2030. Dat staat in het rapport ‘De financiële gevolgen van de warmtetransitie’. Ecorys rekende uit dat Nederlandse huishoudens over tien jaar gemiddeld 258 euro extra per jaar kwijt zijn aan hun energie- en investeringslasten.

Woonlasten       

Een grote groep huurders in de sociale sector heeft moeite om maandelijks rond te komen. Hun lasten stijgen al door hogere energieprijzen en het verhogen van de gasbelasting door de overheid. Maar ook wanneer corporaties woningen verduurzamen, kunnen huurders daarmee op kosten gejaagd worden. Renovaties gaan immers meestal gepaard met een huurverhoging. Een hogere huur in ruil voor een lagere energierekening kan in de praktijk negatief uitpakken. Daarom is de Woonbond samen met corporatiekoepel Aedes bezig met afspraken over een nieuwe vergoedingstabel voor verduurzamende renovaties. Dat is een uitwerking van het Sociaal Huurakkoord, waarin door Aedes en de Woonbond is afgesproken dat de gemiddelde reële besparing bij verduurzaming op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten. 

Maatregelen

Daarnaast pleit de Woonbond voor een speciale compensatiemaatregel voor huurders met een hoge energierekening en een laag inkomen. Verhoog bijvoorbeeld de huurtoeslag van huurders met één of meer kinderen. Pak de slechtste woningen als eerste aan en bevries huurprijzen met de meest onzuinige labels F en G. Een andere optie, waar steeds meer draagvlak voor komt, is het afschaffen van de verhuurderheffing. Daarmee ontstaat er ruimte om te investeren in woningen zonder dat huurders daar de rekening voor moeten betalen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Amsterdamse huurders winnen rechtszaak tegen De Key--

De rechtbank heeft de huurders gelijk gegeven in een rechtszaak die ze  hadden aangespannen tegen hun verhuurder Woonstichting De Key.

Daarmee krijgen De Key en de minister van Infrastructuur en Waterstaat een gevoelige tik op de vingers. Het gaat om een vastgoedscheiding uit 2016, waarbij de woningcorporatie onder andere 600 sociale huurwoningen en een onbekend aantal ateliers uit de maatschappelijk vastgoedportefeuille heeft overgeheveld naar een commerciële tak.

Instemmingsrecht

De rechtbank is van oordeel dat huurders instemmingsrecht hebben bij ingrijpende besluiten van woningcorporaties, zoals scheidingen en fusies en dat De Key en de minister hen dit instemmingsrecht hebben onthouden.

Besluit Aw vernietigd

Ook is de rechtbank van oordeel dat de wijze van scheiden in maatschappelijk en commercieel vastgoed door De Key – namens de minister goedgekeurd door de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) – niet voldoet niet aan de eisen van de wet en mist aan transparantie. Het besluit van de Aw is daarmee vernietigd. De minister moet de vastgoedscheiding van De Key opnieuw beoordelen.

Belangrijke overwinning

De huurders zijn naar de rechter gestapt in een poging bewoners en woningzoekenden te vrijwaren van de versmalde invulling van de volkshuisvestelijke taak door Woonstichting De Key en diens harde zakelijke bedrijfsvoering. Die is sinds een statutenwijziging sterk gericht op lucratieve doelgroepen zoals starters en tijdelijke huurders. De uitspraak van de rechter is een belangrijke overwinning voor het beschermen van de participatie en medezeggenschap van huurders, vindt Huurdersvereniging Arcade van De Key.

Nieuw conflict over wenteltrap

Inmiddels hebben andere huurders van De Key weer een nieuw conflict met hun verhuurder. Dit keer gaat het om het voornemen van De Key om in een pand aan de Mesdagstraat een massief houten wenteltrap naar zolder te slopen. De bewonerscommissie Mesdagstraat is hiertegen in het geweer gekomen. Dit conflict komt bovenop de strijd die de bewonerscommissie jarenlang heeft geleverd over de zolderkamers. Op een gegeven moment heeft De Key de zolderkamers bestempeld als berging en het gebruik ervan verboden. Na dreiging met een rechtszaak heeft De Key na vijf jaar toegegeven dat de zolderkamers slaapkamers zijn.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Sociaal huurakkoord dempt huurstijging in corporatiesector--

Dankzij het Sociaal huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond is de huurstijging in de corporatiesector per 1 juli beperkt gebleven tot inflatie (1,7 procent). Commerciële verhuurders verhoogden de huur met meer dan 3 procent.

Dit blijkt uit de ‘Monitoring huurbeleid 2019’ van adviesbureau Companen (in opdracht van het ministerie van BZK). De huurstijging in het ‘middenhuursegment’ (€ 720,- tot € 1.000,-) bedroeg gemiddeld 3,2 procent en in de dure sector 3,5 procent. De gemiddelde huur in de gereguleerde sector ligt inmiddels op € 548,- en die in de geliberaliseerde sector op € 1.006,-.  Het gemiddelde over beide sectoren bedraagt € 615,-.

Gluurverhoging

Door de inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen huurders met een hoger inkomen (meer dan € 42.436) in de gereguleerde sector een grotere huurstijging krijgen. Bij corporaties bedroeg deze ‘gluurverhoging’ dit jaar gemiddeld 4,4 procent en bij commerciële verhuurders 4,9 procent. Bij de corporaties kreeg 9 procent van de huurders (met een hoger inkomen in de gereguleerde sector) de maximale gluurverhoging en bij commerciële huurders maar liefst 81 procent.

Ook huurverlaging

Er zijn ook huurders die op 1 juli een huurverlaging hebben gekregen, maar niet veel. Slechts 2 procent van de zittende huurders zagen hun huur dalen. Na een bewonerswissel ging de huur vaker omlaag: in de corporatiesector in 23 procent van de gevallen en in de commerciële sector 10 procent.

Harmonisatie- en renovatie-effect

Het huurharmonisatie-effect, de huurverhoging na een bewonerswissel, bedraagt dit jaar 0,3 procent in de gereguleerde sector en 0,7 procent in de geliberaliseerde sector.  Ook woningverbetering heeft een effect op de huurontwikkeling, gemiddeld 0,1 procent. Na een renovatie stijgt de huur van gereguleerde huurwoningen met gemiddeld € 50,- per maand.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Aantal geplande nieuwbouwwoningen keldert--

In totaal zijn er in de eerste drie kwartalen van dit jaar 39,6 duizend woningen vergund. In 2017 en 2018 lag dat aantal aan het eind van het derde kwartaal een kwart hoger, zo rond de 50 duizend.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Streefcijfers niet gehaald

Het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) verwacht dat de Nieuwbouw komend jaar stokt op 60.000 en het jaar daarop op 55.000. Dat is ver onder het streefgetal van het ministerie van 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar.

Diverse problemen

Dat ook in de eerste maanden van het jaar, voor de stikstofuitspraak van de Raad van State, het aantal verleende vergunningen al terugliep laat zien dat er veel problemen zijn die nieuwbouw parten spelen. Een tekort aan personeel, oplopende kosten en  het afknijpen van de investeringscapaciteit van woningcorporaties door middel van de verhuurderheffing dragen allemaal bij aan het probleem.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Huurders en woningzoekers roepen Kamer op tot actie tegen wooncrisis--

19 november 2019

De Woonbond, woningcorporaties en vele huurders en woningzoekenden vroegen vandaag in de Tweede Kamer om oplossingen voor de Wooncrisis. 

De afgelopen weken verzamelden de Woonbond samen met woningcorporaties honderden persoonlijk wooncrisisverhalen. Een bundeling van deze verhalen werd vandaag door huurders en woningzoekenden aangeboden aan de Kamerleden. Daarna gingen de Kamerleden in debat over de problemen op de Woningmarkt.

‘Wij willen wonen’ 

Honderden huurders en woningzoekenden waren met een groot ‘wij willen wonen’ spandoek naar de Kamer gekomen om de Kamerleden op te roepen tot actie. ‘Een duidelijk signaal’, zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Schrap de verhuurderheffing zodat corporaties meer kunnen investeren in de nieuwbouw van betaalbare huurwoningen. Het is hoog tijd om de wooncrisis echt aan te pakken.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Onduidelijkheid over Noodknop tegen woekerprijzen vrije sector--

De ‘Noodknop’, waarmee gemeenten eindelijk iets kunnen ondernemen tegen woekerprijzen in de vrije huursector, staat op losse schroeven. Dat schreef Het Financieele Dagblad afgelopen weekend.

In de krant zegt Martijn Schut van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er polarisatie is over de Noodknop.  Zo vinden gemeenten het voorgestelde beleid om huurprijzen te maximeren op 6% van de WOZ-waarde niet ver genoeg gaan. Verhuurders willen helemaal geen huurprijsplafond.

Tegensputteren beloond

Schut geeft aan dat gemeenten zelf ook beleid kunnen maken tegen hoge huurprijzen in de vrije sector. Het probleem is alleen dat gemeenten dat alleen bij nieuwbouw kunnen. De ‘Noodknop’ was juist bedacht zodat gemeenten bij bestaande woningen, het leeuwendeel van de sector, ook iets tegen hoge huurprijzen kunnen ondernemen. ‘Dit was een eerste voorzichtige stap om de woekerprijzen in de vrije sector aan te pakken. We zijn hier ook al meer dan een jaar over in gesprek.’ reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Nu dreigen verhuurders die torenhoge prijzen vragen beloond te worden voor hun tegensputteren. Terwijl huurders en gemeenten juist strenger beleid willen tegen te hoge huurprijzen.’  

Onduidelijkheid vervolg noodknop

Ook de oppositie was verbolgen over het uitblijven van de Noodknop. Tijdens het begrotingsdebat wonen afgelopen maandag reageerde minister Van Veldhoven op de kritiek. Ze zei daar dat de Noodknop niet van de baan is. Toch bleef het onduidelijk of, en zo ja wanneer, er een plan voor invoering de Noodknop naar de Kamer gaat. Jansen: ‘De nood is er al heel lang. Over de noodknop wordt vooral al lang gepraat. Het is de hoogste tijd om met beleid te komen. Huurders in de vrije sector verdienen eindelijk bescherming tegen gigaprijzen.’ 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Nog langer onduidelijkheid over schadevegoeding gluurverhoging--

De Raad van State heeft de uitspraak in het hoger beroep over de schadevergoeding die een huurder van de belastingdienst moest ontvangen, opnieuw uitgesteld. De Raad van State heeft meer tijd nodig voor deze juridisch complexe zaak.

De uitspraak is hopelijk voor het einde van dit jaar. De uitspraak is al enkele keren uitgesteld. De rechtbank kan dat doen als ze vinden meer tijd nodig te hebben voor een zorgvuldige afweging. 

Schadevergoeding

De bestuursrechter in Den Haag oordeelde eerder dat de Belastingdienst de schade van een huurder moet vergoeden.  In 2013, 2014 en 2015 kreeg deze huurder een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat kon omdat de Belastingdienst de inkomensgegevens van deze huurder aan de verhuurder verstrekte. Maar in de jaren 2013, 2014 en 2015 mocht deze gegevensverstrekking wettelijk niet. Dat had de Raad van State in 2016 al vastgesteld.  Met verwijzing naar de uitspraak van de Raad van State oordeelde de Haagse bestuursrechter dat de Belastingdienst de schade moet vergoeden. 

Hoger beroep

Op 26 april 2018 bepaalde de rechter in Den Haag dat de Belastingdienst een schadevergoeding moet betalen aan een huurder die een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg. Tegen die uitspraak ging de Belastingdienst in beroep. Dat beroep werd op 8 april 2019 behandeld. Ook de huurder ging in hoger beroep, onder meer omdat de berekening van de schadevergoeding niet klopt. De huurder wordt in deze zaak ondersteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

Tijdens hoger beroep geen schadevergoeding

Na het vonnis van de Haagse bestuursrechter ging de Belastingdienst  in hoger beroep bij de Raad van State. De behandeling van dit hoger beroep kan lang duren. In de tussentijd betaalt de Belastingdienst geen schadevergoeding.  Het is wel handig om als huurder die in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad, alvast een claim naar de Belastingdienst te sturen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Honderden huurders naar Huurdersfestival--

15 november 2019

Zo’n vijfhonderd huurders kwamen voor het Huurdersfestival naar de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Met name huurders die zich actief inzetten voor een huurdersorganisatie of bewonerscommissie kwamen op het festival af.

Huurders aan het woord

In het ochtendprogramma kregen vooral de aanwezige huurders en woningzoekenden zelf het woord. Zo vertelden Rotterdamse huurders over hun strijd met Vestia en de gemeente over de sloop van hun woningen en was er aandacht voor een woningzoekende die vertelde hoe hij tegen wil en dank na een scheiding op een vakantiepark belandde vanwege het tekort aan betaalbare huurwoningen.

Om het hele bericht en foto’s van het festival te bekijken, klik hier.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: