Nieuws

Jubileumnummer Huurwijzer verschenen--

30 december 2019

Het Woonbondmagazine Huurwijzer bestaat 25 jaar en viert dat met een speciaal jubileumnummer.

Meer weten?
Klik hier.

Bron: woonbond.nl

Tijdens de laatste 2 weken van dit jaar vind u een verkorte
versie van de berichten op de website.

HP6 wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!!

‘Hypotheekrenteaftrek onhoudbaar’--

De hypotheekrenteaftrek, de fiscale regeling die het eigenwoningbezit in Nederland stimuleert, is onhoudbaar en onuitvoerbaar. Dat zeggen twee gezaghebbende onderzoeksbureaus in adviezen aan het kabinet. De hypotheekrenteaftrek kost de staat volgend jaar ruim 6 miljard euro.

Het hele artikel lezen?
Klik hier.

Bron: woonbond.nl

Tijdens de laatste 2 weken van dit jaar vind u een verkorte
versie van de berichten op de website.

HP6 wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!!

Woonbond en WKA verder als één organisatie--

22 december 2019

De Woonbond en het Woonbond Kennis- en Adviescentrum gaan vanaf 1 januari verder als één organisatie.

Het hele artikel lezen?
Klik hier.

Bron: woonbond.nl

Tijdens de laatste 2 weken van dit jaar vind u een verkorte
versie van de berichten op de website.

HP6 wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!!

Hogere woonlasten voor huurders met zonnepanelen vanaf 2023--

Het kabinet wil vanaf 2023 de salderingsregeling voor zonnepanelen gaan afbouwen. De regeling, waarmee huurders een vergoeding krijgen voor teruggeleverde elektriciteit, wordt in negen jaar afgebouwd.

Het hele artikel lezen?
Klik hier.

Tijdens de laatste 2 weken van dit jaar vind u een verkorte
versie van de berichten op de website.

HP6 wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!!

Minister wil huurders wiens toeslag ten onrechte is stopgezet niet compenseren--

Ministers Van Veldhoven (Wonen) en staatssecretaris Snel (Financiën) zijn niet van plan om huurders van wie de huurtoeslag ten onrechte werd stopgezet te compenseren.

Het hele artikel lezen?
Klik hier.

Bron: woonbond.nl

Tijdens de laatste 2 weken van dit jaar vind u een verkorte
versie van de berichten op de website.

HP6 wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!!

Bouw sociale huurwoningen naar historisch dieptepunt--

Woningcorporaties hebben in 2018 slechts 12.753 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Een historisch dieptepunt en veel minder dan ze zelf zouden willen, want de woningnood neemt alleen maar toe. In vijf jaar tijd verdwenen er 100.000 betaalbare huurwoningen.

Het hele artikel lezen?
Klik hier.

Bron: woonbond.nl

Tijdens de laatste 2 weken van dit jaar vind u een verkorte
versie van de berichten op de website.

HP6 wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!!

Sociale huurprijs stijgt in 2020 gemiddeld niet meer dan inflatie--

Komend jaar stijgen de huurprijzen van sociale huurwoningen bij corporaties gemiddeld niet meer dan inflatie. Dat komt door afspraken uit het Sociaal Huurakkoord over het beperken van de huursom tussen Woonbond en Aedes. 

Het hele artikel lezen?
Klik hier.

Bron: woonbond.nl

Tijdens de laatste 2 weken van dit jaar vind u een verkorte
versie van de berichten op de website.

HP6 wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!!

De woningnoodramp 2--

17 december 2019

Gisteren was de tweede aflevering van het Radar Extra-tweeluik “De woningnoodramp”.

In Deel 2 van Radar Extra, de Woningnoodramp onderzoekt Antoinette Hertsenberg de lastige positie van middeninkomens op de woningmarkt.

Klik hier om de uitzending te bekijken.

Bronvermelding: Radar
Foto: Pixabay

Huurverlaging en bevriezing voor lagere inkomens--

Aedes en de Woonbond hebben voor 2020 nieuwe afspraken uitgewerkt voor huurbevriezing of verlaging voor sociale huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur.

Eind 2018 sloten Aedes en woonbond een Sociaal Huurakkoord. Daar werden afspraken gemaakt over een gematigde huurstijging en over huurverlaging en bevriezing. Eind dit jaar zijn die afspraken geëvalueerd, en zijn er voor 2020 nieuwe afspraken gemaakt.

Kijken naar gezinsgrootte

De inkomenscategorieën die in aanmerking komen voor huurbevriezing en verlaging zijn verdeeld naar huishoudgrootte. De grens ligt bij gezinnen hoger dan bij alleenstaanden. Daarbij is gekeken naar de bestedingsnormen van het Nibud.

Wie komt in aanmerking?

Of een huishouden in aanmerking komt, hangt af van het aantal personen, het inkomen en de huurprijs. Huurverlaging is mogelijk bij huishoudens met een laag inkomen en een huur boven 737 euro (de zogeheten liberalisatiegrens). De verlaging van de rekenhuur tot onder de liberalisatiegrens zorgt er ook voor dat deze huurders weer in aanmerking komen voor huurtoeslag. Huurbevriezing kan bij lage inkomens met een huurprijs boven de aftoppingsgrens. Lees het webartikel huurbevriezing en verlaging in 2020 voor meer informatie. 

Meer huurders bereiken

Een kwart van de corporaties verlaagde of bevroor huurprijzen in 2019. Door onduidelijkheid over de uitvoering en doordat de regeling bij veel huurders onbekend was, hebben niet alle huurders in de doelgroep in 2019 huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Daarom zijn er voor 2020 duidelijkere afspraken over de uitvoering én actieve communicatie door corporaties aan hun huurders gemaakt.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Vestia mag huurwoningen uit de sociale sector halen--

Vestia mag van de Haagse rechtbank in de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas honderden sociale huurwoningen liberaliseren.

De betrokken gemeenten maakten bezwaar tegen deze liberalisering omdat er dan weinig van hun sociale woningvoorraad overblijft. Zij vochten het besluit aan van het ministerie van BZK om de overheveling van sociale huurwoningen (daeb) naar de commerciële tak (niet-daeb) van Vestia goed te keuren.

Aanvullend verlies voor noodlijdende corporatie

Vestia stelde dat het tegen een aanvullend verlies van 125 miljoen euro zou aanlopen, als het de woningen niet zou kunnen liberaliseren. De rechter toonde zich gevoelig voor dat argument.

Karakus pleitte voor behoud van sociale woningen

Eerder dit jaar nog adviseerde Hamit Karakus, als ‘bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten’ door het ministerie van BZK aangesteld, dat de sociale woningvoorraad in die gemeenten zoveel mogelijk overeind moest blijven. ‘Het gebrek aan investeringen en het relatief forse aandeel woningen dat wordt geliberaliseerd, heeft in de maatwerkgemeenten een grote volkshuisvestelijke impact’, schreef hij in zijn begin juli verschenen rapport met aanbevelingen aan de minister.

Woningen verdwijnen uit krappe sociale huurvoorraad

In Barendrecht bijvoorbeeld staat 36 procent van de 1758 sociale huurwoningen van Vestia op de nominatie om geliberaliseerd te worden zodra de huidige huurder vertrekt. En in Westland geldt dat voor bijna de helft van Vestia’s sociale woningvoorraad.

Rechter gaf gemeenten geen gelijk

Toch heeft de rechter nu de zes gemeenten op alle punten in het ongelijk gesteld. Zij overwegen een hoger beroep bij de Raad van State. Ondertussen vestigen zij hun hoop op Den Haag.

Regionale woningcorporaties willen Vestiabezit overnemen

In Zuidplas bijvoorbeeld hebben drie woningcorporaties (Woonpartners Midden-Holland, Woonbron en Mozaïek Wonen) interesse om de sociale woningvoorraad van Vestia over te nemen, ruim 2500 woningen. Probleem is dat Vestia daar meer geld voor wil hebben dan de woningcorporaties kunnen betalen. De wethouders van de betrokken gemeenten hopen dat de overdracht met een financiële handreiking vanuit Den Haag toch mogelijk wordt.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: