Nieuws

Maak te hoge huurprijzen strafbaar--

23 februari 2020

De Woonbond wil dat het vragen van een te hoge huur wettelijk als een economisch delict gaat gelden. Het wordt dan mogelijk foute verhuurders actief op te sporen en een boete te geven voor het rekenen van te hoge huurprijzen.

Via een puntensysteem wordt er op dit moment al een maximale huurprijs berekend voor sociale huurwoningen en voor kamerverhuur. Met een te hoge huurprijs kun je naar de Huurcommissie stappen. Die zal in dat geval een bindende uitspraak doen om de huur te verlagen.  

Boete voor foute verhuurders

‘Op dit moment verbinden we verder geen enkele consequentie aan het vragen van een te hoge huur. Verhuurders kunnen het dus gewoon elke keer weer proberen. Als de huurder in actie komt, is de enige sanctie dat ze de huur moet verlagen,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Dat moet anders. Met boetes kunnen we foute verhuurders juist een prikkel geven om zich wél aan de regels te houden.’

Commerciële huursector

Zeker in de commerciële huursector gebeurt het veel dat er te hoge huurprijzen worden gevraagd. Op het Meldpunt commerciële verhuurders komen er veel meldingen binnen over hoge huurprijzen. Ook wordt er veel gesproken over intimidatie en dreigingen wanneer de huurder naar de Huurcommissie wil stappen. Geldt dit ook voor jou? Doe een melding op het meldpunt.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Corporaties willen meer tijdelijke huurwoningen inzetten--

Woningcorporaties verwachten de komende jaren meer tijdelijke flexibele woningen te bouwen. Dat blijkt uit een enquête onder 86 corporaties door corporatiekoepel Aedes. De Woonbond is kritisch op de voornemens meer flexwoningen te gaan bouwen.

Corporaties bouwden zowel in 2017 als 2018 rond de 1.500 tijdelijke woningen. De ambitie is om te groeien naar 10.000 tijdelijke flexibele woningen per jaar.

Noodgedwongen

In de afgelopen vijf jaar ontwikkelde één op de vijf corporaties tijdelijke woningen, de helft verwacht dat in de komende vijf jaar te doen. Die keuze is deels noodgedwongen: de druk op de woningmarkt in een aantal regio’s vraagt om snelle oplossingen voor spoedzoekers. Tijdelijke woningen worden ook gebruikt als wisselwoningen bij renovaties. Overigens kiest bijna drie van de tien corporaties bewust niet voor tijdelijke woningen; zij richten zich uitsluitend op permanente woningen. ‘Waarom tijdelijk bouwen terwijl de behoefte permanent is?’, hanteren zij als principieel argument.

Woonzekerheid

De Woonbond geeft de voorkeur aan vaste woningen. Mensen zijn immers op zoek naar een woning die zekerheid biedt, ook voor de lange termijn. Bovendien kun je een euro maar één keer uitgeven, en staan investeringen in tijdelijke woningen het vergroten van de structurele voorraad in de weg. Tijdelijke  woningen zijn in verhouding tot de korte tijd dat ze ingezet worden bovendien relatief duur. Voor spoedzoekers en doorstroming vanuit de maatschappelijke opvang kunnen tijdelijke woningen op de korte termijn soelaas bieden. Maar er moeten dan wel plannen gemaakt worden voor structurele oplossingen om de woningnood echt op te lossen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Tweede Kamer wil snelle aanpak wooncrisis--

De Tweede Kamer wil dat de woningnood snel wordt opgelost. Dat bleek tijdens een debat vorige week over de wooncrisis.  

De Tweede Kamer toonde zich opvallend eensgezind. Van links tot rechts maken de partijen zich grote zorgen over de snel toenemende woningnood en gebrek aan oplossingen. Op zit moment is er al een tekort van 300.000, met name, betaalbare woningen. Dat is 4% van de huidige woningvoorraad.

Meer daadkracht

De Tweede Kamer vindt dat de regering snel meer daadkracht moet tonen. Coalitiepartner ChristenUnie vindt dat de overheid tekortschiet. ‘Het duurt te lang’, aldus Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. De oppositiepartijen waren uiterst fel. Volgens de PvdA ‘wordt er niets gedaan’. En 50PLUS  wil ‘noodmaatregelen’.

Snel bouwvergunningen

Minister Stientje van Veldhoven van Wonen, die Kajsa Ollongren vervangt wegens ziekte, ziet de ernst van de crisis in. ‘Maar voor “bouwen, bouwen, bouwen” zijn “plannen, plannen, plannen” nodig’, zei ze. Ze wil dat gemeenten en provincies zo snel mogelijk bouwvergunningen afgeven. Van corporaties wil ze een verklaring waarom ze minder betaalbare huurwoningen hebben gebouwd.

Mes in belastingen

Voorafgaand aan het Kamerdebat heeft de Woonbond er in een brief aan de Tweede Kamer op aangedrongen het mes te zetten in de sterk opgelopen belastingdruk voor woningcorporaties. Door de stapeling van belastingen de afgelopen tien jaar, lekken er jaarlijks miljarden weg uit de sociale huursector. Hierdoor wordt er veel te weinig in volkshuisvesting geïnvesteerd. De nieuwbouw is meer dan gehalveerd sinds de invoering van de verhuurderheffing. In 2013 werden er nog zo’n 30.000 woningen gebouwd door corporaties, in 2018 waren dat er nog geen 13.000. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Vanuit de landelijke politiek wordt er druk gepraat met gemeenten, maar de landelijke kaders zijn nu een blok aan het been van gemeenten en corporaties die voor meer betaalbare huurwoningen willen zorgen. Het roer moet echt om.’

Almere Pampus

Tweede Kamerleden Pieter Heerma (CDA) en Rob Jetten (D66) kwamen maandag met het voorstel om ten westen van Almere een nieuwe woonwijk te bouwen met 25.000 woningen, inclusief een nieuwe metroverbinding tussen Almere en Amsterdam. Dit zou de enorme woningnood in de regio Amsterdam moeten lenigen. Tijdens een interview in Pakhuis De Zwijger noemde de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens van Wonen het voorstel een ‘opgewarmd prakkie’. Tweede jaar eerder heeft hij namelijk, samen met voormalig wethouder Tjeerd Herrema van Almere,  al een soortgelijk voorstel gedaan. ‘Het is een fijn plan, maar de bouw kan op zijn vroegst over vijf jaar van start gaan. Terwijl het besluit eigenlijk nu genomen zou moeten worden. De verkiezingstijd is kennelijk vroeg begonnen.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Woonbond: zet mes in belastingdruk corporaties en zorg voor meer betaalbare huurwoningen--

19 februari 2020

Persbericht: In een brief aan de Kamer roept de Woonbond de politiek op om het mes te zetten in de oplopende belastingdruk bij corporaties. Door de stapeling van belastingen de afgelopen tien jaar, lekken er jaarlijks miljarden weg uit de sociale huursector. Hierdoor wordt er veel te weinig in volkshuisvesting geïnvesteerd. 

De Kamer debatteert vandaag over de woningnood met minister van Veldhoven.

Lees het hele bericht door hier te klikken.

Bron: woonbond.nl

Warmtekosten uitgelegd in nieuw Woonbondboek--

18 februari 2020

Met de energietransitie zullen steeds meer woningen worden aangesloten op een vorm van collectieve warmtelevering. In het nieuwe boek Warmtekosten leest u alles over hoe de kosten voor die warmte berekend worden en de regels hiervoor op basis van de herziene Warmtewet.

Woningen die geen gas maar warm water geleverd krijgen om de woning te verwarmen, zijn aangesloten op zogenoemde ‘collectieve warmtelevering’. Dat kan bijvoorbeeld stadsverwarming zijn, of verwarming door een gasgestookte collectieve cv-ketel in de kelder van een flat.

Geen keus

Anders dan bij verwarming door gas kunnen bewoners bij collectieve warmtelevering niet kiezen bij wie ze energie afnemen. Ze zijn gebonden aan de leverancier van hun collectief geleverde warmte.

Consumentenbescherming

Sinds 2014 is er de Warmtewet om deze consumenten te beschermen tegen onredelijke warmtetarieven. En sinds 1 januari 2020 is die wet fors herzien.

Deel warmtekosten valt nu onder servicekosten

Verhuurders, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en coöperatieve (woon)verenigingen die warmte leveren, vallen niet langer onder de Warmtewet. In die situaties valt de verrekening van de warmtekosten voortaan onder de servicekosten. Ook andere regels werden aangepast.

Warmtekosten uitgelegd

In Warmtekosten, informatie voor huurders(organisaties) over de Warmtewet, leest u alles wat u moet weten over collectieve warmtelevering, over voor wie de Warmtewet geldt (en voor wie niet), over het meten en verdelen van de warmtekosten en over het afrekenen van warmtekosten, ook in situaties waarin de Warmtewet niet meer geldt. En wat kunnen bewonerscommissies en huurdersorganisaties doen voor huurders die te maken hebben met collectieve warmtelevering?

Bestellen

Het boek Warmtekosten is te bestellen in de webwinkel van de Woonbond. Het kost € 9,50 voor leden en € 19,00 voor niet-leden.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Initiatiefnota GroenLinks wil huren in vrije sector aan banden leggen--

Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) bleek gisteren dat er weinig huurwoningen in de vrije sector onder de € 1.000,-  wordt aangeboden. Hoog tijd voor het aan banden leggen van de huurprijzen in de vrije sector, vindt de Woonbond. In maart praat de Tweede Kamer over een initiatienota van GroenLinks die dit ook wil. 

De Woonbond concludeerde eerder al dat het erg makkelijk is om woningen in gewilde steden buiten de huurprijsbescherming aan te bieden. Kleine appartementjes gaan daarom voor enorme prijzen weg.

Enorme groei dure huurwoningen

De gemiddelde huurprijs voor recent verhuurde woningen bedroeg het afgelopen halfjaar € 1.095,-, blijkt uit de NVM-cijfers(externe link). Regionale verschillen blijven groot. Zo lag de gemiddelde  huur per vierkante meter in Amsterdam op € 20,73, terwijl deze in Almere € 10,51 bedraagt. Het percentage vrije sector woningen dat onder de € 1.000,- werd aangeboden, daalde van 74% van de vrijgekomen woningen in 2016, naar 54% in 2019. Bijna de helft van de woningen gaan inmiddels dus voor meer dan € 1.000,- in de verhuur.

Huren voor de hoofdprijs

‘Een schrikbarende ontwikkeling. Dit toont opnieuw aan dat regulering van de huurprijzen nodig is om de woekerprijzen in deze sector te beteugelen’, reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Ondanks het groeien van de vrije huurmarkt, gaan steeds meer woningen voor de hoofdprijs weg. Daar moet de politiek iets aan doen.’

Initiatiefnota voor aanpakken dure huur

GroenLinks Tweede Kamerlid Paul Smeulders heeft een initiatiefnota ingediend om de huren in de vrije sector aan te pakken. ‘De winnaars op de krappe woningmarkt zijn de vastgoedbeleggers voor wie winst het doel is en niet het maatschappelijke belang van goede passende huisvesting voor iedereen’, schrijft Smeulders in zijn initiatief nota. Hij pleit onder andere voor het doortrekken van de bescherming van het woningwaarderingsstelsel. Dit puntensysteem berekent, aan de hand van de kwaliteit, een maximaal toegestane huurprijs voor woningen tot een prijs van € 737,-. Zo gauw een woning daarboven kan worden aangeboden vervalt de bescherming.  Hij wil de bescherming door laten lopen tot 250 punten (€ 1298,74). Ook moet de WOZ-waarde van een woning een minder grote rol krijgen in het puntentotaal van de woning.

Heffing op dure huur

Daarnaast stelt hij voor dat verhuurders van duurdere woningen woningen (boven de liberalisatiegrens van € 737,-) een verhuurderheffing (belasting ) gaan betalen zodat de belasting die verhuurders nue wel over sociale huur betalen omlaag kan.  ‘Op dit moment betalen woningcorporaties een verhuurderheffing over hun (goedkope gereguleerde) woningen. Speculanten, die vaak de duurdere geliberaliseerde woningen in bezit hebben, hoeven geen verhuurderheffing te betalen.’ Smeulders stelt een heffing voor op dure huur. ‘De opbrengsten van deze heffing kunnen gebruikt worden om de verhuurderheffing van corporaties te verlagen zodat zij financieel meer mogelijkheden krijgen om woningen te bouwen en te verduurzamen. Om de verkoop van betaalbare corporatiewoningen aan buitenlandse beleggers terug te dringen wil hij dat corporaties alleen nog aan particulieren, overheden of andere corporaties mogen verkopen.

Koopstarter

Ook wil Smeulders een hogere overdrachtsbelasting voor mensen die een derde woning kopen, en een zelfbewoonplicht voor de verkoop van bestaande woningen zodat koopstarters meer kans hebben. Nu kan dat alleen bij nieuwbouw. Koopstarters moeten het nu vaak afleggen tegen speculanten die woningen vervolgens duur verhuren.

De nota wordt 16 maart besproken in de Tweede Kamer

Noodknop

Vooralsnog wil het kabinet alleen maar een ‘noodknop’, een systeem waarmee gemeenten de ruimte krijgen om een maximale huurprijs te koppelen aan de WOZ-waarde van de woning. Een voorzichtig stapje in de goede richting, al ziet de Woonbond meer in het doortrekken van het puntensysteem. Jansen: ‘Het is logischer een landelijk en bestaand systeem door te trekken en te verbeteren. Bovendien liggen de WOZ-waarden juist op plekken met een krappe woningmarkt erg hoog. Het is beter om een koppeling met de kwaliteit van een woning te maken via het puntensysteem.’

Motie voor snel uitvoeren ‘Noodknop’

Toch is een Noodknop beter dan niets, vindt ook Sandra Beckerman, van de SP.  Er wordt al ruim twee jaar gepraat over een noodknop, maar er is nog geen zicht op invoeren van dit beleid. Ze diende daarom gisteren een motie in om de ‘noodknop’ zo snel mogelijk in te voeren.  De coalitie stemde tegen de motie.

Ook bekend verhuurder en Kamerlid Wybren van Haga (voormalig VVD) stemde tegen de motie.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Loden leidingen in huurwoningen--

Veel huurders maken zich zorgen over de kwaliteit van het water in hun woningen. De Gezondheidsraad schat dat er nog zo’n honderd- tot tweehonderdduizend huizen met loden leidingen zijn.

In woningen die voor 1960 zijn gebouwd komen soms nog oude loden waterleidingen voor. In de meeste oude woningen zijn de loden leidingen al eens vervangen, maar niet altijd.

Controleer de leidingen

Of je wel of niet loden leidingen in je huis hebt, is dus niet een, twee, drie duidelijk. De Woonbond zet in dit artikel ‘Lood in drinkwater‘  uiteen hoe huurders kunnen controleren of ze loden leidingen hebben, en of er te veel lood in hun drinkwater zit. Te hoge concentraties lood zijn vooral schadelijk voor baby’ s, ongeborenen en jonge kinderen. 

Gebrek aan de woning

Als er te veel lood in het drinkwater zit, is er volgens de definities van de Huurcommissie sprake van een gebrek aan de woning. De verhuurder moet dit dus verhelpen. Doet de verhuurder dit niet nadat je dit hebt gevraagd? Dan kun je naar de Huurcommissie stappen. Je moet de loodverontreiniging dan wel kunnen aantonen. De Huurcommissie kan voor woningen met gebreken een lagere huur opleggen, zolang de gebreken niet zijn verholpen. Een goede stok achter de deur om de leidingen toch te laten vervangen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Helft huurders ziet zichzelf nooit een huis kopen--

Nederlandse huurders zien zichzelf niet snel een huis kopen. Bijna de helft (48 procent) van de huurders in Nederland denkt zelfs nooit een eigen woning te kunnen aanschaffen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van ING.

De Nederlandse huurders die wel denken dat ze een huis kunnen kopen, verwachten dat pas op wat latere leeftijd te kunnen doen. Slechts 6 procent denkt voor zijn dertigste verjaardag een huis te kopen en nog eens 6 procent ziet zichzelf dat tussen zijn dertigste en vierendertigste doen.

Koophuis elders bereikbaarder

Voor het onderzoek heeft ING bijna 3.000 huurders ondervraagd die nooit een eigen woning bezaten. In landen als Spanje, Roemenië en Turkije is een koophuis voor jonge huurders bereikbaarder dan in Nederland. In Spanje verwacht maar 17 procent nooit te kunnen kopen.

Betaalbaarheid verslechterd

Volgens Marten van Garderen van ING hebben huurders in Nederland te maken met de veranderde wetgeving. ‘Om een huis te kunnen kopen moet je een flinke zak met geld meenemen. Daarvoor moet meestal worden gespaard en dat kost tijd. Je ziet daarom de leeftijd waarop Nederlanders een huis kopen, stijgen.’ Daarnaast is de betaalbaarheid verslechterd. ‘De maandlasten van een koophuis zijn gestegen ten opzichte van het inkomen’, aldus Van Garderen. Vooral starters hebben daar last van.

Niet graag sparen

Uit het ING-onderzoek blijkt verder dat Nederlanders die geen eigen woning hebben, over het algemeen niet graag sparen voor het kopen van een huis. Maar liefst 89 procent vindt het belangrijker om geld te reserveren voor bijvoorbeeld het aflossen van de studieschuld, reizen of het krijgen van kinderen. Alleen Oostenrijkers en Duitsers sparen nog minder graag voor een huis.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Let op bericht over WOZ-waarde--

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe ‘WOZ-beschikking’ van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk het bericht dan goed. De ‘maximaal toegestane huurprijs’ van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2020 bericht over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2019. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking. 

Wat is een WOZ-beschikking?

In de meeste gemeenten krijgen huurders geen brief die uitsluitend over de WOZ-waarde gaat. De gemeente stuurt u bericht over de gemeentelijke heffingen die u moet betalen, zoals afvalstoffenheffing. In dat bericht staat ook vermeld wat de WOZ-waarde van uw woning is. Dat is uw ‘WOZ-beschikking’.  Hebt u ervoor gekozen om berichten van de overheid uitsluitend digitaal te ontvangen? Dan krijgt u geen papieren post over uw WOZ-waarde. Let in dat geval goed op uw Berichtenbox van MijnOverheid.

Sociale huurder? Bezwaar maken kan lonen

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de ‘maximaal toegestane huurprijs’ van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs. 

Huurverlaging kan gevolg zijn

Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken zeker de moeite.  Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt.  Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen bericht ontvangen? Bekijk website gemeente

Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Hoe kunt u bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben zij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Pak kwetsbare wijken aan met brede sociale huursector--

11 februari 2020

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht, blijkt uit een vorige week verschenen onderzoek in opdracht van corporatiekoepel Aedes.

De instroom van mensen met een laag inkomen in wijken met corporatiewoningen blijft groeien. Daar komt bij dat huurders met een hoger inkomen steeds vaker de wijken verlaten. De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben is daardoor nóg groter dan verwacht. Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt fors toe, schrijven de onderzoekers.

Brede sociale huursector

In een recent gepubliceerd ‘plan voor de volkshuisvesting’ pleit de Woonbond voor een brede sociale huursector. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Door de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen te verhogen, zodat middeninkomens hier ook terecht kunnen, kies je ook voor sterke gemengde wijken waar lage en middeninkomens kunnen wonen. Ook moet de inkomensafhankelijke huurverhoging, die bedoeld is om huurders die net een beetje meer zijn gaan verdienen uit hun huurwoning te jagen, van tafel.’ 

Meer begeleiding en investeringen leefbaarheid

Ook pleit de bond voor betere zorg en begeleiding voor de groeiende groep kwetsbare mensen die in de sociale huursector woont en moeten corporaties weer meer ruimte krijgen om te investeren in leefbaarheid in de wijk.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: