Nieuws

Kabinet: geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke contracten--

28 maart 2020

De Woonbond waardeert het gezamenlijk statement van een viertal brancheorganisaties van sociale en commerciële verhuurders en de minister van Milieu en Wonen over een zeer terughoudend beleid met betrekking tot huisuitzettingen en het beëindigen van tijdelijke contracten tijdens de coronacrisis.

De Woonbond had hier in een eerdere brief aan de minister ook op aangedrongen.

Tijdelijke contracten

Het is ook positief dat de minister het van rechtswege voortzetten van tijdelijke contracten die aflopen ook wettelijk wil verankeren. Ook daarom had de Woonbond in zijn brief gevraagd. Dat is gewenst omdat minder dan de helft van de commerciële verhuurders is aangesloten bij een brancheorganisatie en overigens ook de leden van brancheorganisaties juridisch niet verplicht zijn om het advies van hun organisatie te volgen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Het is goed dat er voor huurders met een tijdelijk contract dat binnenkort afloopt, duidelijkheid komt.’

Geen zaken in behandeling

De minister creëert (nog) geen wettelijke basis om huisuitzettingen en incassoprocedures gedurende de corona-epidemie te verbieden. Dat vinden wij onlogisch, omdat ook hiervoor geldt dat individuele verhuurders juridisch niet gehouden zijn aan het advies van de brancheorganisaties en de minister. Wij hebben wel begrepen dat de Raad van de Rechtspraak heeft bepaald dat rechtszaken over huisuitzettingen -behalve wanneer sprake is van criminaliteit- tijdens de coronacrisis niet in behandeling genomen worden.

Leegstandbeheer

Naast het statement van de verhuurders is er vandaag ook een aparte verklaring uitgegeven door de brancheorganisatie van leegstandsbeheerders. Ook deze organisatie geeft aan zich tot het uiterste te zullen inspannen om het onvrijwillig beëindigen van gebruikscontracten te voorkomen. Daarop hadden wij eerder aangedrongen. We zien dit dus ook als een goed signaal.

Huurverhoging

In de verklaring van de verhuurders wordt geen uitspraak gedaan over de huurverhoging. De Woonbond vindt dat verhuurders in de komende periode een uiterst terughoudend beleid moeten voeren op het gebied van huurverhoging. Wij hebben er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om — in ieder geval tijdelijk — het plafond voor de jaarlijkse huurverhoging te verlagen. Dat plafond is nu inflatie + 2,5%, wat voor 2020 neerkomt op 5,1%. Dat plafond vinden we onder de huidige omstandigheden asociaal en dus onacceptabel. Jansen: ‘Veel huurders zullen hun inkomen de komende tijd zien dalen. Een hoge stijging van de vaste lasten hakt er dan extra in.’

Lees meer over het beleid tijdens de Coronacrisis in ons webartikel ‘Veelgestelde vragen Coronacrisis‘. 

Bron: woonbond.nl

Corporaties beloven maatwerk tijdens Coronacrisis--

Gisteren kwamen verhuurders samen met het Kabinet met een statement. Tijdens de Coronacrisis geen huisuitzettingen, geen doorberekening van incassokosten bij een huurachterstand, en er komt  een spoedwet om aflopende tijdelijke contracten te verlengen.

Hiermee komen deze partijen voor een groot deel tegemoet aan de zorgen die we in een brief aan minister van Veldhoven kenbaar maakten. Al blijven er zorgen over de betaalbaarheid van huurprijzen voor huurders die met een inkomensdaling te maken krijgen. De Woonbond heeft de Tweede Kamer opgeroepen om de ruimte voor de jaarlijkse huurverhoging te beperken. 

Maatwerk bij inkomensdaling corporatiehuurders

Gelukkig zien we ook dat veel corporaties huurders met een inkomensdaling actief oproepen om contact op te nemen, om te kijken of er maatwerk mogelijk is. Zo communiceerden Domesta, Woonbedrijf en Wooncompagnie en veel andere corporaties een oproep aan hun huurders om contact op te nemen. Corporatiekoepel Aedes roept ook op tot het leveren van maatwerk. Als Woonbond roepen we huurders op tijdig contact op te nemen met de verhuurder bij een inkomensdaling.

Reparaties

De meeste corporaties communiceren actief over hun beleid op het gebied van onderhoud en reparaties. Zo geeft woningcorporatie Mitros aan alleen spoedreparaties te doen. Veel corporaties hanteren dit beleid. Moet er bij u iemand langskomen voor een spoedreparatie? Houd dan in ieder geval de richtlijnen van het RIVM (externe link) aan. 

Lees meer in ons webartikel met veelgestelde vragen over de Coronacrisis.

Bron: woonbond.nl

Vrije sector huurders doen oproep tot huurbevriezing--

Bevries de huurprijzen in de vrije sector, en kom dit jaar niet met een huurverhoging. Die oproep doet het Gezamenlijke Particuliere huurders Platform (GPHP), vandaag aan commerciële verhuurders, beleggers en pensioenfondsen. 

Het GPHP wijst er op dat de Corona-crisis de economie tot stilstand brengt. Terwijl de hoge huurprijzen voor huurders vaak nu al niet op te brengen zijn.  

Open brief

Bij een nieuwe huurverhoging word dat voor huurders nog nijpender. ‘Die zittende huurders zijn voor een groot deel zzp’er of gepensioneerde. Zij huren vaak al jaren, de mogelijkheid om te kopen is verdwenen. De huren zijn inmiddels bijna niet meer op te brengen. Een huurquote van 50% van het besteedbaar inkomen is hier eerder regel dan uitzondering,’ schrijft het GPHP in een open brief(externe link)

De Woonbond en de Federatie Huurders Commerciële sector ondersteunen de oproep.

Bron: woonbond.nl

HP6 en het corona-virus--

24 maart 2020

HP6 wordt ook geconfronteerd met het corona-virus. De maatregelen die door onze overheid aan alle Nederlanders zijn opgelegd, gelden uiteraard ook voor HP6. Dat betekent dat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van HP6 in de maand mei 2020 voorlopig niet door gaat. Wij zullen u tijdig informeren wanneer dit wel kan plaatsvinden.

Onze eigen vergaderingen en de vergaderingen met Poort6 vinden plaats op afstand via Teams en andere internet hulpmiddelen. Zo blijven wij toch verbonden met elkaar en kunnen we de lopende zaken gewoon afhandelen. En daarmee de huurdersbelangen blijven behartigen.

HP6 denkt vanaf deze plaats ook aan alle slachtoffers van deze corona pandemie:

  • aan de overledenen en hun nabestaanden: heel veel sterkte om dit verlies te dragen.
  • aan alle mensen die met het corona-virus zijn besmet: dat zij goed mogen herstellen.
  • aan alle artsen en het verplegend personeel: dat u voldoende kracht heeft om uw zware taak uit te kunnen oefenen.

En tegen iedereen zegt HP6:

Respecteer de afgekondigde maatregelen van onze regering.

Wees heel voorzichtig en let goed op uzelf en uw dierbaren!!

Zorgen om huurstijging tijdens Coronacrisis--

Veel huurders maken zich zorgen over het niet kunnen betalen van de huur, omdat ze bang zijn door de Coronacrisis met een inkomensval te maken te krijgen.

We krijgen dan ook veel vragen over de jaarlijkse huurverhoging voor dit jaar.

Beperk de huurstijging

Als Woonbond dringen wij ook aan op sterke matiging van de huurverhogingen, in een periode waarin voor veel mensen de inkomsten kelderen. We deden vandaag een oproep aan de  Tweede Kamer om het wettelijk plafond van inflatie + 2,5% tijdelijk te verlagen. Alleen een lager wettelijk plafond garandeert dat er per 1 juli geen huurverhogingen van 5,1% gevraagd kunnen worden.

Stop uitzettingen en beindiging tijdelijke contracten

De Woonbond is de afgelopen weken in gesprek met verhuurkoepels van corporaties en commerciële verhuurders. We zien veel bereidheid om huisuitzettingen en incassotrajecten bij huurachterstand te staken. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Als Woonbond denken we toch dat het van belang is om voor deze twee maatregelen een wettelijk slot op de deur te hebben, aangezien meer dan de helft van de commerciële huurwoningen eigendom zijn van partijen die geen lid zijn van een brancheorganisatie. Daar stuurden we eerder al een brief over aan de minister.’

Veelgestelde vragen

Om huurders een overzicht te bieden van maatregelen in de huursector, hebben we een artikel met veelgestelde vragen gemaakt. Via dat artikel proberen we huurders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen en maatregelen die van belang zijn voor huurders gedurende de Coronacrisis.

Bron: woonbond.nl

Huurcommissie stelt zittingen en onderzoeken per direct uit--

23 maart 2020

De Huurcommissie stelt zittingen en onderzoeken in woningen uit. De Huurcommissie heeft dat besloten na de extra maatregelen die de regering zondag 15 maart heeft aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Eén daarvan is gepaste afstand van elkaar te houden met 1,5 meter. Dat kan tijdens zittingen en onderzoeken in woningen lastig zijn.

In ieder geval tot zes april

Verder bestaat een kans dat de Huurcommissie de bezetting van de zittingen en de onderzoeken niet rond krijgt als gevolg van de extra maatregelen. Het stoppen met de zittingen en de onderzoeken geldt in ieder geval tot en met 6 april.

Toets aanvangshuurprijs

Huurders die binnen de eerste zes maanden van hun huurcontract willen toetsen of de huurprijs niet ten onrechte een hoge vrije sector prijs heeft, kunnen wel gewoon een procedure aanvangshuurprijs(externe link) starten. Dit moet immers binnen de eerste zes maanden van een contract (of binnen zes maanden na het aflopen van een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar). Het starten van de procedure kan door het verzoekschrift(externe link) online in te vullen of te downloaden en via de post te versturen.

Bron: woonbond.nl

Verhuurder betaalt boete na huisuitzetting--

Een huurster in Maastricht kreeg in het begin van dit jaar een vervelende email van de verhuurder. Ze moest haar studio uit.

Huurcontract tekenen
IStock

De verhuurder, die meerdere studio’ s verhuurt in het pand in Maastricht, had helemaal geen vergunning voor het verhuren van het bijgebouw. De huurster kreeg in januari te horen de woning te moeten verlaten. Terwijl de verhuurder al een half jaar eerder bericht van de gemeente had gekregen. 

Boete

De huurster schakelde de hulp van het tv-programma Radar in. Zij vroegen de Woonbond om naar het huurcontract te kijken. In het contract bleek een boeteclausule te staan voor het, binnen het eerste jaar, opzeggen van de huur. De boete is gelijk aan een maand kale huur (300 euro) per maand dat de huur eerder was opgezegd. Dat kwam neer op een bedrag van 1350 euro. Na lang aandringen van Radar, maakte d everhuurder dit bedrag alsnog over.

Fout verhuurder

‘Het probleem ligt bij de verhuurder. Zij hebben de gok gewaagd een pand te verhuren zonder vergunning. Het is wel vreemd dat de verhuurder niet eens geprobeerd heeft een vergunning aan te vragen of er onderling uit te komen. Ze hebben het op goed geluk verhuurd en dachten we zien wel waar het schip strandt. Worden we op onze vingers getikt, dan moet de huurder maar vertrekken,’ zegt Woonbond woordvoerder Marcel Trip bij Radar.  ‘De huurder kan de boete opeisen in verband met contractbreuk. De verhuurder heeft zich gecommitteerd aan de boeteclausule voor het vroegtijdig beëindigen van het contract.’

Schakel hulp in

En wat als de verhuurder niets meer van zich laat horen? ‘Dat vind ik sowieso heel kwalijk. Zeker in dit geval iemand moet zijn woning uit en dan reageer je gewoon niet. Dat is echt not done. Dan kun je de Woonbond inschakelen: de Huurderslijn bellen op 020-5517755 of lokaal hulp inschakelen. Het is echt heel erg als je als verhuurder helemaal niet reageert op dit soort dingen’, zegt Trip.

De Woonbond laat weten in dit soort situaties altijd verstandig juridisch advies in te winnen en niet klakkeloos akkoord te gaan met een verzoek van de verhuurder om de woning te verlaten.

Bron: woonbond.nl

Maatregelen tegen huisuitzettingen--

In een brief aan minister Van Veldhoven van Binnenlandse Zaken roept de Woonbond op tot een stop op huisuitzettingen, het zo snel mogelijk zorgen voor een financieel vangnet voor huurders die een inkomensval doormaken, en het op peil houden van voorzieningen voor de opvang van daklozen. 

Huurders met een inkomen op ZZP-basis, een nul-urencontract en uitzendkrachten moeten zo snel mogelijk een beroep kunnen doen op het aangekondigde vangnet om bij een inkomensval toch hun eerste levensbehoeften te kunnen betalen. 

Geen uitzettingen

Daarnaast is de Woonbond in gesprek met corporatiekoepel Aedes over het stopzetten van huisuitzettingen en incassoprocedures. Verschillende corporaties hebben al aangegeven geen uitzettingen te laten doorgaan de komende periode. De Woonbond is ook in gesprek met koepels van commerciële verhuurders, maar vraagt Van Veldhoven om hier met dwingende maatregelen te komen. Ook omdat een meerderheid van de commerciële huurders bij geen enkele brancheorganisatie is aangesloten. En juist in deze laatste categorie zijn er nogal wat verhuurders die zich weinig gelegen laten liggen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tijdelijke contracten

Daarnaast zetten commerciële verhuurders nogal vaak tijdelijke huurcontracten in. De Woonbond wil dat deze contracten van rechtswege worden verlengd. Omdat het ‘ondenkbaar’ is dat deze huurders nu, zonder alternatief, op straat komen te staan. 

Opvang daklozen op peil

Het is cruciaal dat gedurende de crisis de opvangvoorzieningen voor daklozen op peil blijven, of zo nodig nog uitgebreid worden. Dat is primair een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar de Woonbond denkt dat de Rijksoverheid moet verzekeren dat enerzijds alle gemeenten hun verantwoordelijkheid in deze nemen, anderzijds reële financiële knelpunten die hierdoor ontstaan (mede) door het Rijk opgelost worden.

Bron: woonbond.nl

Energierekening 170 euro lager--

17 maart 2020

Huishoudens betalen in 2020 minder voor hun energierekening. Gemiddeld betalen huishoudens dit jaar 1.574 euro. Dit is 170 euro minder dan in 2019. Dat berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na eigen berekeningen. 

De daling komt vooral door de korting die ieder huishouden krijgt op de energiebelasting. De korting is 216 euro hoger dan in 2019. Deze heffingskorting is voor iedereen gelijk. Ook dalen de leveringstarieven van zowel gas als elektriciteit iets. Hoewel sommige kosten dalen, stijgen andere kosten op de energierekening. Zo stijgt de heffing opslag duurzame energie (ODE) die mensen over hun gas- en elektriciteitsverbruik betalen. Door de combinatie van al deze maatregelen profiteren kleine huishoudens en mensen met een laag verbruik het meest van de voordelen. 

Meldpunt Energiealarm leidt tot hogere heffingskorting

Voor de verhoging van de heffingskorting heeft ook de Woonbond zich hard gemaakt. Tot april vorig jaar konden huurders via het Meldpunt Energiealarm een melding doen als zij een extreem hoge energierekening hebben. Ruim 1.300 huurders deden een melding. Analyse van de meldingen liet zien dat, ondanks dat huurders zelf veel doen om te besparen (en daardoor vaak in onprettige en ongezonde omstandigheden leven), zij toch hoge energierekeningen hebben. De Woonbond stelde een rapport op en trok aan de bel bij het kabinet. Dit heeft er mede toe geleid dat het kabinet heeft besloten om de heffingskorting te verhogen.

Uw energierekening in 2020

Gemiddeld daalt de energierekening dit jaar dus met 170 euro. Maar de verschillen tussen huishoudens zijn groot. Op de website van het CBS ziet u in de tabel onderaan de pagina de verschillen per type huishouden. Weet u niet in welke categorie uw huishouden valt, dan kunt u dat eenvoudig nagaan met de vragenlijst van MilieuCentraal. Na het invullen van de woonsituatie kunt u meteen zien hoe de maatregelen voor u uitpakken.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Huuropzegging via Mailchimp niet geldig--

Een huurder hoeft zijn woning in een voormalig kantoorpand in Amsterdam niet uit. Dat heeft de kantonrechter besloten.

De eigenaar, City Pads Amsterdam BV kan namelijk niet aantonen dat de huurder tijdig een opzegging van zijn tijdelijke contract heeft gekregen.

Onduidelijkheid over bericht

Volgens de verhuurder was de opzegging tijdig verstuurd via Mailchimp.  Dat wil alleen nog niet zeggen dat de huurder die opzegging ook echt heeft ontvangen. Tijdens de zitting legde de advocaat van de huurder een deskundigenrapport over. Dat laat zien dat van veel via Mailchimp verzonden berichten niet te achterhalen is wat ermee is gebeurd, en of het bericht wel is aangekomen.

Contract voor onbepaalde tijd

De ontruiming van de woning is daarmee van de baan. Het huurcontract, dat aanvankelijk voor één jaar was, is overgegaan in een  huurcontract voor onbepaalde tijd. De huurder kreeg juridische hulp van stichting Woon!.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: