Nieuws

Ollongren, kom met noodpakket tegen de wooncrisis--

4 juli 2020

1 juli 2020

Voor veel huurders gaat vandaag de huurverhoging in. Nadat minister Ollongren drie keer een oproep tot huurbevriezing van de Eerste kamer negeerde.  Dat heeft geleid tot een motie van afkeuring, waarna Ollongren beloofde in de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd beter te kijken naar hoe ze huurders kan helpen. Vandaag doet een brede maatschappelijke alliantie een oproep aan de minister om met een noodpakket tegen de wooncrisis te komen.

De Woonbond, de Goede Zaak, de KBO-PCOB, de landelijke cliëntenraad, Ieder(in) en de LSVb vragen in een gezamenlijke brief aan minister Ollongren om met een noodpakket te komen voor de huursector. Ze vragen de minister onder andere om een investeringsfonds van 3 miljard voor huurverlaging, nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen. Ook moet er geld naar een woningbouwimpuls om tijdens de komende crisis door te bouwen, gemeentelijke daklozenopvang en het verruimen van de huurtoeslag.

Teken de petitie

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het tekort aan geschikte betaalbare huurwoningen en de te hoge huurprijzen raken huurders en woningzoekenden, van jong tot oud. De economische klap door de coronacrisis vergroot de problemen voor deze mensen. Lees de voorspellingen maar na. Vandaar dat we met deze brede coalitie een oproep doen voor een noodpakket.’ Ook huurders en woningzoekenden kunnen zich uitspreken voor het noodpakket via een online petitie(externe link)

Tien miljard aan heffing

Dit jaar kwam de teller aan verhuurderheffing, de heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, op 10 miljard te staan. Winkels: ‘Dat is een enorme klap geweest voor de sociale huursector. Zonder die heffing had de huur een paar tientjes per maand lager gekund, of waren er bijvoorbeeld tienduizenden sociale huurwoningen extra gebouwd. We hebben een volgende crisis in het vooruitzicht, mensen gaan het moeilijker krijgen en de groep die een sociale huurwoning nodig heeft zal groeien. Het is het de hoogste tijd eindelijk te investeren in volkshuisvesting. Deze begroting is de laatste kans van dit kabinet om de wooncrisis aan te pakken.’

Bron: woonbond.nl

Huurders in Europa leggen eisen neer bij EU--

1 juli 2020

De Internationale Huurdersbond (IUT), waar de Woonbond lid van is, heeft namens alle huurders in Europa 11 eisen voor economisch herstel na de coronapandemie neergelegd bij de Europese Unie in Brussel. De belangrijkste eis is dat de economische crisis waar we nu in zijn beland, wordt bestreden door te verduurzamen en dat de financiële ondersteuning terecht komt bij de mensen die het het hardst nodig hebben.

Wapperende vlaggen van EU-landen en EU-vlag
EU-vlag en landsvlaggen van de EU-lidstaten Getty Images

Duurzame economie is ook rechtvaardig en inclusief

De landen van de Europese Unie hebben in december 2019 een Green Deal(externe link) gesloten. Hierin hebben ze met elkaar afgesproken hoe ze willen zorgen dat de Europese economie duurzaam wordt. Dat lukt niet door alleen klimaat- en milieuproblemen aan te pakken. Een duurzame economie moet ook voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk zijn. De IUT zet daarom in op een huurdersvriendelijke Green Deal(externe link).

Kansen om energiearmoede te bestrijden

Het wereldwijde klimaatakkoord vraagt om grote veranderingen. Onder andere door huizen en wijken te verduurzamen. Er is zoveel nodig, dat we een grote golf aan renovaties kunnen verwachten. Deze renovatiegolf is volgens de IUT dé kans om energiearmoede te bestrijden en gezonde en veilige huizen te creëren in groene wijken. Overal in Europa wonen de mensen met de laagste inkomens in de slechtst onderhouden en minst comfortabele huurhuizen. Vaak hebben deze huurders te weinig geld om hun slecht geïsoleerde woning warm te stoken en zitten ze een deel van het jaar letterlijk in de kou. De IUT en de Woonbond roepen op om deze mensen als eerste te helpen.

Verhuurders stimuleren en huurders beschermen

De IUT eist onder andere dat woonlastenneutraliteit het belangrijkste uitgangspunt wordt van de Green Deal. Met andere woorden, dat de huurverhogingen door duurzame renovatie helemaal gecompenseerd worden door de besparingen op de energierekening. Verder eist de IUT dat huurdersparticipatie verplicht wordt, en dat er belastingprikkels komen die verhuurders stimuleert om te verduurzamen en huurders met lage en middeninkomens beschermen tegen hogere kosten.

Bron: woonbond.nl

Meer huurders maken bezwaar tegen de huurverhoging--

Woningcorporaties ontvangen gemiddeld 30 procent meer bezwaren dan afgelopen jaar, blijkt uit navraag van BNR bij negen grote woningcorporaties.

De stijging komt voor een groot deel doordat mensen de huur fors zien stijgen terwijl ze onzeker zijn over hun inkomsten. Ook de uitgebreide aandacht voor de verhoging in de politiek en media wordt als argument genoemd. Tot drie keer toe nam de Eerste Kamer een motie aan tot huurbevriezing, die minister Ollongren naast zich neerlegde. Dat leidde zelfs tot een aangenomen motie van afkeuring.

Nauwe blik betaalbaar wonen

Woonminister Kajsa Ollongren wil dat verhuurders alleen die huurders te hulp schieten, die de huur niet kunnen betalen. Dit noemt ze ‘maatwerk’. “Dat is een erg nauwe blik op wat betaalbaar wonen is”, vindt Marcel Trip van de Woonbond bij BNR. “Er zijn tal van dingen waarop mensen bezuinigen voordat ze denken: ik kan de huur niet betalen. Ze bezuinigen op de dagelijkse boodschappen, sportclub of zetten in de winter de verwarming lager.” De Woonbond pleitte ervoor om de huren te bevriezen en verhuurders te compenseren door de verhuurderheffing niet te heffen.  Nu dat niet gebeurt moet er voor Prinsjesdag gekeken worden hoe de koopkracht van huurders verbeterd kan worden.

Geen recht op maatwerk

Bovendien heeft een huurder geen recht op maatwerk. De minister heeft alleen een moreel appel gedaan aan verhuurders. Als een verhuurder niet mee wil werken aan een oplossing, kunnen huurders dit melden bij een registratiepunt(externe link) van de Huurcommissie.

Bron: woonbond.nl

Wij Zoeken--