Nieuws

Voedselbank in nood!--

21 oktober 2020

In Gorinchem is er een stijgend aantal mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank. De Coronacrisis heeft die toeloop versterkt. En door diezelfde crisis kan de voedselbank de nodige acties bij supermarkten niet uitvoeren. Dus trekken ze nu aan de bel, en HP6 als deel van de samenleving steunt hen hier bij. Daarom ook onze dringende oproep: Kunt u wat missen? Doneer dan op de site van de Voedselbank of op de GoFundMe pagina. Zie hieronder de oproep van de Voedselbank.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

De corona crisis slaat hard om zich heen. Ook in onze stad verliezen mensen hun baan en komen in grote onzekerheid terecht.
Een groot aantal mensen weten de weg naar de voedselbank te vinden en krijgen wekelijks een pakket. De afgelopen maanden is, mede door de crisis, het aantal gezinnen dat een pakket nodig heeft sterk toegenomen. Dit betekent dat we veel meer pakketten uitgeven maar ook veel meer producten nodig hebben.

Helaas kon door de toenemende besmettingen de geplande actie bij een supermarkt niet doorgaan. Hierdoor dreigen nu tekorten. Maar gelukkig is Gorinchem de stad van tolerantie en zijn we altijd bereid elkaar te helpen. En dat kan nu. We zijn een crowdfunding actie gestart en de eerste donaties zijn binnen. Maar het is nog niet genoeg.

Tijdens de vorige voedselbankactie bij supermarkten haalden we bijna € 8.000,00 op. Daarom hebben wij het doelbedrag gezet op € 10.000,00. Hiervoor willen wij producten kopen die langer houdbaar zijn en normaliter niet wekelijks kunnen worden opgehaald bij de lokale supermarkten zoals koffie, thee, broodbeleg, suiker, pasta’s etc. Ook is het streven om voor de komende feestdagen een mooi pakket voor onze klanten samen te stellen.

Wij weten zeker dat dit doelbedrag haalbaar is in onze mooie, tolerante en sociale stad. Wilt u ook doneren? Dat kan via deze crowdfundingsactie: GoFundMe Of via de link op onze website  www.voedselbankgorinchem.nl

Bedankt voor wat u wilt doen!

U vindt de voedselbank ook op Facebook.

Dure huur zorgt dat koopstarters achter het net vissen--

20 oktober 2020

13 oktober 2020

Vanwege de hoge huurprijzen zijn woningen zo’n interessante belegging, dat koopstarters worden verdrongen op de koopmarkt. Dat schrijven onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Wrang genoeg zijn de inkomens van starters zo ‘te laag of te onzeker om een koopwoning te kopen, waardoor ze aangewezen zijn op de vrije sector met zijn relatief hoge huren.’ Ze betalen uiteindelijk zelf de hoge huurprijs voor de woning die niet kunnen kopen.

Hoge huren drijven koopprijzen op 

Alleenstaanden met een inkomen van 50.000 euro per jaar konden in 2019 minder lenen dan een belegger voor een appartement van dertig vierkante meter kan bieden; terwijl tien jaar geleden de particuliere belegger juist fors door de koopstarter overboden werd. Voor tweeverdieners met een inkomen van 50.000 euro geldt hetzelfde.  Overigens worden door de gestegen huurprijzen ook hogere inkomens steeds vaker overboden. De beleggingswaarde van een woning van vijftig vierkante meter is in 2019 hoger dan de maximale leencapaciteit van een alleenstaande met een inkomen van 70.000 euro per jaar.

Starters de dupe 

De problemen van de starter zijn het gevolg van een samenloop van economische en maatschappelijke omstandigheden, zoals de dalende rente en het opgelopen woningtekort, en van beleidswijzigingen zoals de invoeging van de WOZ-waarde als belangrijkste criterium in het woningwaarderingsstelsel, waardoor er meer woningen in de vrije sector verhuurd kunnen worden.

De onderzoekers kijken ook naar het type verhuurder in de particuliere markt. De helft van de verhuurders heeft slechts 1 tot vijf woningen. Er zijn dus veel verhuurders actief die niet in de categorie ‘grote professionele aanbieders’ valt. Uit ons Meldpunt Commerciële verhuurders blijkt dat hier juist veel klachten uit voortkomen. 

Fiscale stimulering ‘buy-to-let’

Het PBL wijst er op dat ‘buy-to-let’ ook fiscaal wordt gestimuleerd. ‘Fiscale stimulering speelt een rol bij de forse toename van buy-to-let.’schrijven de onderzoekers.  ‘Het kopen van woningen met veel schuld is hierdoor aantrekkelijk: de huur, het onbelaste direct rendement, is immers hoog – en door de verrekening van vermogen en schuld vóór belasting zijn de kosten nihil.´

Hoe zit dat? Beleggers betalen amper belasting over het vermogen (de waarde van de woning), omdat ze de schuld voor de lening voor belasting mogen aftrekken van de waarde van de woning.  Die waarde ligt overigens al lager dan de woz-waarde, omdat verhuurders daar maar een bepaald percentage van hoeven te rekenen  (dat afhankelijk is van de hoogte van de maandhuur). Over de huur zelf wordt vaak geen belasting betaald omdat dat bij verhuur van een ’tweede woning’ (maar in de praktijk ook bij meerdere woningen zo lang de belegger zich niet opstelt als professionele verhuurder) geen inkomstenbelasting hoeft te worden betaald.

Maximale huurprijs

De Woonbond pleit voor het invoeren van een maximale huurprijs voor huurwoningen in de vrije sector. Het aan banden leggen van de huurprijzen legt de korte termijn beleggingswaarde aan banden. Zo hebben koopstarters meer kansen, en betalen huurders minder voor hun woning. Een goede stap voor de betaalbaarheid van wonen voor starters in beide sectoren.

Bron: woonbond.nl

Zonder certificaat sleutelen aan gasinstallatie mag niet meer--

16 oktober 2020

Op 1 oktober jl. is de ‘gasketelwet’ aangepast: vanaf 1 april 2022 moeten bedrijven gecertificeerd zijn om gasinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers, te plaatsen, onderhouden of repareren. Zelf sleutelen of een handige kennis het werk laten doen, is dus uit den boze.

Man repareert cv-installatie
Reparatiewerkzaamheden aan een cv-installatie Getty Images

De wet is aangepast, omdat te veel mensen koolmonoxidevergiftiging oplopen. In 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een rapport(externe link) waaruit bleek dat bijna de helft van de koolmonoxidevergiftigingen wordt veroorzaakt voor cv-installaties, ook moderne en door erkende bedrijven onderhouden cv-installaties. Tot dan toe werd gedacht dat 5 tot 10 mensen jaarlijks aan het inademen van koolmonoxide overlijden, en enkele honderden mensen erdoor in het ziekenhuis terecht komen en blijvende schade oplopen. De Onderzoeksraad schat dat het aantal 3 tot 5 keer zo hoog is.

Ontstaan van koolmonoxide

Koolmonoxide kan ontstaan door verkeerd geïnstalleerde, onjuist afgestelde en verkeerd onderhouden of kapotte gasinstallaties (cv-ketels, geisers, gashaarden e.d.) of afvoerkanalen. Ook hele moderne en gloednieuwe cv-installaties kunnen voor koolmonoxide zorgen. Belangrijk om te weten is dat bij het vervangen van een cv-ketel ook het complete rookgasafvoerkanaal moet worden vernieuwd.

Verhuurders en huurders ook strafbaar

Vanaf 1 april 2022 mogen alleen bedrijven met een geldig certificaat werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren. Niet alleen het bedrijf zonder certificaat dat werkzaamheden uitvoert, is in overtreding. Ook degene die opdracht geeft aan een niet-gecertificeerd bedrijf is vanaf 1 april 2022 strafbaar. De wet geldt dus ook voor woningeigenaren, verhuurders en huurders. Zij moeten erop letten dat een bedrijf gecertificeerd is.

Controleer het certificaat

Bedrijven en installateurs hebben nu anderhalf jaar de tijd om hun certificaat in orde te brengen en eventuele bijscholing te doen. De komende tijd wordt er ook een online register opgezet, zodat je altijd kunt controleren of het ingeschakelde bedrijf het certificaat heeft.

Voorkom vergiftiging

Koolmonoxide is een onderschat probleem. Ook het inademen van lage concentraties is heel slecht voor je gezondheid. Koolmonoxide kun je niet zien, ruiken of proeven, dus je kunt er ook moeilijk op reageren. Een koolmonoxidemelder(externe link) is het enige apparaat dat je kan helpen, maar ook die zijn niet allemaal betrouwbaar. Op de website van de Brandweer lees je wat je (nu al) zelf kunt doen om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen(externe link). Bekijk ook het filmpje ‘Koolmonoxide: onderschat en onbegrepen gevaar’(externe link) van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar

https://www.youtube.com/embed/3zqAQgEOyP4?wmode=opaque&modestbranding=1&rel=0&showinfo=0

Film Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Bron: woonbond.nl

Weg met de Wooncrisis!--

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen een minister van Volkshuisvesting én woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat. Samen met DeGoedeZaak voeren we hier campagne voor. Daar kunnen huurdersorganisaties bij helpen.
Kom lokaal in actie! Gemeenten zijn verantwoordelijk voor genoeg betaalbare woningen, maar het kabinet staat oplossingen in de weg. Daarom komen we lokaal in actie. In 13 gemeenten wordt inmiddels actie gevoerd! Staat jullie gemeente al op de kaart? Dan kan je de petitie ondertekenen. Staat jullie gemeente er nog niet bij? Start dan een petitie en zorg ervoor dat jouw gemeenteraad zich uitspreekt tegen de wooncrisis. Zo zetten we samen druk op de landelijke politiek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021!
Start een actie in je eigen gemeente!
Landelijke campagne  We zijn ook een landelijke petitie gestart voor betaalbare huurprijzen, voldoende sociale huurwoningen en tegen woekerprijzen in de vrije sector. De landelijke petitie tekenen en het starten van een lokale petitie kan via de vandaag gepubliceerde actiesite. 
wegmetdewooncrisis.nl

Bewonersonderzoek over AZC gestart--

11 oktober 2020

8 oktober 2020

De gemeente wil graag onderzoeken hoe inwoners denken over de mogelijke komst van een opvangcentrum voor asielzoekers of statushouders in het voormalig belastingkantoor in Gorinchem. Daarom is er op dinsdag 6 oktober een bewonersonderzoek gestart die tot 25 oktober 2020 loopt.

Onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit onder:

 • direct omwonenden aan de locatie Vroedschapsstraat;
 • deelnemers aan het Digipanel;
 • overige belangstellenden.

De direct omwonenden en deelnemers aan het Digipanel hebben een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek.

Overige belangstellenden kunnen vanaf donderdag 8 oktober deelnemen aan het onderzoek via een verkorte online vragenlijst: www.startvragenlijst.nl/azcgorinchem. Wilt u de vragenlijst op papier invullen? Of heeft u vragen over het onderzoek of het invullen daarvan? Neem dan contact op met de helpdesk van I&O Research via:

Voor overige vragen kunt u bellen naar 14 0183 of een e-mail sturen naar gemeente@gorinchem.nl.

Uitkomsten uiterlijk in januari 2021

Aan het einde van dit jaar of uiterlijk in januari 2021 zullen de uitkomsten worden gepresenteerd aan de gemeenteraad van Gorinchem. De gemeenteraad kan deze uitkomsten dan laten meewegen in de besluitvorming die later dat jaar plaats zal vinden.

Voorafgaand aan dit alles zijn er de nodige zaken geweest waarvan we u ook op de hoogte willen stellen, omdat ze van belang kunnen zijn bij uw eigen beeldvorming.

https://www.ad.nl/rivierenland/coa-kaartte-eind-2019-plan-voor-opnieuw-gebruiken-belastingkantoor-als-opvang-al-aan~acdf6e4c/

https://www.ad.nl/rivierenland/coa-wil-asielzoekers-en-studenten-samen-laten-wonen-omwonenden-tonen-zich-sceptisch~a11c64d9/

https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/politiek/360932/-geen-tweede-asielopvang-in-gorinchem-

Rli: steden op slot door gebrek betaalbare woonruimte--

8 oktober 2020

Voor mensen met een laag inkomen of een middeninkomen zit de stad op slot. Dat komt vooral door beperkt aanbod van betaalbare woonruimte voor deze groepen.

Getty images

Dat schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLi) in een recent verschenen rapport(externe link).

Minder sociale huurwoningen

De Rli concludeert dat de sociale huursector is gekrompen. ‘De sociale huurwoningvoorraad werd verkleind door woningen te verkopen, in huurprijs te verhogen (boven de huurliberalisatiegrens van € 737,14) of minder woningen terug te bouwen dan te slopen.’ Dat komt door overheidsbeleid en beleid van corporaties. In 20 jaar tijd (1998-2018) nam het aantal woningen onder de liberalisatiegrens met 20% af. 

Woningmarkt op slot

De sociale huursector ging voor middeninkomens op slot (met een inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning ) en middeninkomens werden met de ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ de sociale huursector uitgejaagd.  Voor wie niet duur kan kopen zit de stad nu op slot. Door inkomenseisen waarmee de sociale huursector onbereikbaar werd voor middeninkomens en door lange wachttijden voor sociale huur. Het uitsluiten van middeninkomens voor sociale huur creëerde ook meer vraag naar koopwoningen. En dat droeg weer bij aan prijsstijgingen in de koopsector. Een koopwoning in de stad is voor starters en middeninkomens vaak onhaalbaar. Duur huren in de vrije sector blijft dan over.

Duur huren tegen wil en dank

Hoewel het aanbod in de vrije huursector de afgelopen jaren sterk groeide, zijn de huurprijzen hier hoog en wonen veel huurders hier tegen wil en dank. ‘De sociale huur is beperkt toegankelijk door de inkomenseisen en kent lange wachttijden, de koopsector vergt (steeds meer) kapitaal.  Wie zich noodgedwongen in de vrije sector begeeft, krijgt te maken met zeer forse huurprijzen,’ zo vat de Rli het samen.

Adviezen

De Rli komt met twee goede adviezen:

 • Gebruik de bestaande woningvoorraad beter. Door ‘de kostendelersnorm’ voor bijstandsuitkeringen aan te passen en door efficiënter ruimtegebruik in koop-en huurwoningen te faciliteren’. 
 • Stabiliseer de vrije huurmarkt, onder andere door een gematigde huurprijsontwikkeling. 

Hier zou de Woonbond nog aan toe willen voegen: zorg voor een grotere en breed toegankelijke sociale huursector. Bouw meer sociale huurwoningen en verhoog de inkomensgrens waarmee je toegang krijgt tot een sociale huurwoning. 

Bron: woonbond.nl

Woonbond: geen huisuitzettingen tijdens Coronapandemie--

6 oktober 2020

De Woonbond pleit in een brief aan minister Ollongren om met een stop op huisuitzettingen te komen. https://www.youtube.com/embed/zweS0pNo3NM?wmode=opaque&rel=0

Oproep van de International Union of Tenants (IUT) tegen huisuitzettingen. 

Eerder maakte de minister afspraken met verhuurders om niet uit te zetten tijdens de coronacrisis. Ook werd er een spoedwet ingevoerd waarmee tijdelijke huurcontracten tijdelijk werden verlengd. Maar die spoedwet geldt niet meer, en ook huisuitzettingen steken her en der weer de kop op. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Terwijl we inmiddels midden in een tweede golf zitten. Wat van het voorjaar zo was, is nu ook zo. Zo veel mogelijk thuis blijven kan alleen als je een huis hebt. Mensen op straat zetten levert nu meer onrust en problemen op dan ooit. Of wil je soms dat de mensen onder hun mondkapje op straat slapen?’

Nieuwe afspraken tegen uitzetting

In de brief aan de minister pleit de Woonbond voor:

 • Hernieuwen van de afspraken met verhuurders en anti-kraakbeheerders dat uitzettingen worden uitgesteld.
 • Een nieuwe tijdelijke wet om tijdelijke contracten te kunnen verlengen.
 • Per direct openstellen van de huurtoeslag voor alle huurders met een inkomen onder de huurtoeslagnormen, ook als hun huur te hoog is of de inkomensterugval tijdelijk.

Inmiddels steken er al weer tal van verhalen de kop op over huisuitzettingen. De Bond Precaire Woonvormen schreef onlangs(externe link) over een dreigende uitzetting in Den Haag in een pand van corporatie Staedion. In Enkhuizen dreigen huurders ook uit hun woning te worden gezet zonder dat er een alternatief wordt aangeboden door corporatie Welwonen. Als NH nieuws(externe link) vraagt of ze zich niet van hun sociale kant moeten laten zien zegt de corporatie dat dat bij tijdelijke contracten ‘niet opgaat’.  De huurders huren onder de Leegstandwet en hebben daarom amper huurbescherming. 

Inkomensterugval en huurtoeslag

Om huurders met een hoge huur en een inkomensterugval te helpen moet de huurtoeslag worden verbeterd door ook huurders die een huurprijs boven de huurtoeslaggrens betalen recht te geven op huurtoeslag. Al voor de coronacrisis had 6% van de huurders in de vrije sector een inkomen dat recht gaf op huurtoeslag, maar ze kregen die steun niet vanwege een te hoge huur, bleek uit onderzoek in 2018(externe link).  Wanneer huurders met een laag inkomen een huurprijs boven de huurtoeslaggrens van €737,14 betalen, kunnen ze geen aanspraak maken op huurtoeslag. De Woonbond vindt het krom dat huurders met een laag inkomen te horen krijgen dat hun huur te hoog is voor een financiële bijdrage die bedoeld is om huurders met een relatief hoge huur gezien hun inkomen financieel te helpen. 

Internationale Huurdersdag

Gisteren was het Internationale Huurdersdag(externe link). De dag stond dit jaar in het teken van een internationale oproep tegen huisuitzettingen. De International Union of Tenats (IUT), waar de Woonbond ook bij is aangesloten, stelt dat de pandemie onderstreept hoe belangrijk het recht op een betaalbare woning is.

Bron: woonbond.nl

Huurtoeslag ten onrechte gestopt?--

29 september 2020

Is je huurtoeslag in het verleden gestopt omdat je inkomen te hoog was? Daalde je inkomen daarna, maar kon je toen geen huurtoeslag meer krijgen omdat je huur te hoog was? En woon je nog steeds in hetzelfde huis? Mogelijk heb je ‘verworven recht’ en moet de Belastingdienst je aanvraag opnieuw bekijken.

Als je huur te hoog is kun je geen huurtoeslag krijgen. Behalve als je die toeslag al kreeg toen je huurprijs nog niet te hoog was. Dan heb je ‘verworven recht’. Zolang je niet verhuist blijf je recht houden op toeslag, zelfs als je huur door een huurverhoging boven de toeslaggrens raakt.

Verworven recht én wisselend inkomen

Maar wat nou als je ‘verworven recht’ hebt maar daarna -door een tijdelijk hoger inkomen- je toeslag kwijtraakt? Dan zit je in een lastig parket. Hoge woonlasten, opnieuw een laag inkomen, maar geen hulp meer van de overheid om je huur te betalen. Terwijl je vroeger nog huurtoeslag kreeg voor precies dezelfde woning.

Belastingdienst te streng

Uit een uitspraak van de Raad van State bleek vorig jaar dat de Belastingdienst in die situatie de regels voor ‘verworven recht’ te streng toepaste. Een nog onbekend aantal huurders kreeg niet opnieuw toeslag toen hun inkomen weer daalde, terwijl dat wel had gemoeten. De Belastingdienst gaat dit nu goedmaken. Maar alleen bij huurders die daar zelf om vragen.

Bel de Belastingtelefoon

Ben jij zo’n huurder? Bel vóór eind 2020 met de Belastingtelefoon(externe link). Dat heeft zin als het volgende voor jou geldt:

 • Toen je huurprijs voor het eerst boven de toeslaggrens uitkwam kreeg je nog huurtoeslag.
 • Die toeslag is daarna gestopt, omdat je inkomen te hoog was.
 • Je inkomen werd daarna weer laag genoeg voor toeslag. Maar je nieuwe aanvraag voor toeslag werd afgewezen.
 • Toen je opnieuw toeslag aanvroeg woonde je nog in dezelfde woning, of je woont daar nu nog steeds.

Bel ook de Huurderslijn

Bel als je lid bent van de Woonbond ook met de Huurderslijn, onze servicelijn voor Woonbondleden. We kunnen je dan ondersteunen in je contact met de Belastingdienst. Ook als je nog geen lid bent maar dat wel wilt worden kunnen we je helpen.

Wat deed de Woonbond?

De Woonbond vroeg de minister om dossiers van huurders met ‘verworven recht’ opnieuw te boordelen. Ook Kamerleden drongen daarop aan. Dat heeft geholpen. De minister gaf de Belastingdienst opdracht om opnieuw naar deze dossiers te kijken. Dat gebeurt als huurders daar zelf om vragen.

Meer huurwoningen en meer werk--

29 september 2020

Het mes zetten in de verhuurderheffing is niet alleen goed voor huurders en woningzoekenden, maar pakt ook positief uit voor de economie.

Woningen in aanbouw Getty Images

Het levert snel extra werkgelegenheid op, vooral in de bouw. Een halvering van de heffing zorgt ervoor dat duizenden extra mensen de komende vier jaar aan het werk kunnen. Een stevige impuls voor de economische ontwikkeling, hard nodig in de huidige omstandigheden. Dat blijkt uit berekeningen van economisch onderzoeksbureau SEO in opdracht van corporatiekoepel Aedes.

Begroting

‘Er wordt terecht grote druk uitgeoefend op het kabinet om wat te doen aan de verhuurderheffing voor woningcorporaties’, aldus Martin van Rijn, voorzitter van Aedes. ‘Corporaties kunnen dan meer bouwen en meer mensen aan een betaalbaar en energiezuinig huis helpen. We weten allemaal hoe hard dat nodig is. Maar dat niet alleen: het rapport van SEO laat zien dat het mes aan twee kanten snijdt. De extra investeringen leveren veel extra werk op voor bouwbedrijven. Duizenden werkloze bouwvakkers en aannemers zonder opdrachten komen er door aan de slag. Dat heeft onze economie op het moment hard nodig. Een open kans die dit kabinet in haar laatste begroting niet mag laten liggen’, aldus Van Rijn.

Werkgelegenheid

De zekerheid dat corporaties extra investeringsruimte van 20 miljard hebben, levert al snel extra opdrachten op voor bouwbedrijven en toeleveranciers. SEO becijferde dat het in vier jaar (2022 tot en met 2025) voor hen maar liefst 11 miljard aan extra omzet zou betekenen. Dat leidt in de bouw en andere sectoren tot bijna 60.000 arbeidsjaren (fte) aan extra werkgelegenheid. In economische termen zou het BBP (bruto binnenlands product) bruto met ruim 5 miljard toenemen. Een stevige economische impuls.

SEO maakt ook een prognose voor de langere termijn. De extra omzet voor bedrijven zou dan uitkomen op 38 miljard, wat 180.000 arbeidsjaren (fte) extra oplevert. Het BBP zou bruto met 18 miljard toenemen.

Aedes: Huurverhoging geen alternatief

Een vergelijkbare verhoging van het investeringsvermogen kan ook worden bereikt door de huren van alle corporatiewoningen de komende jaren met 0,5 procent extra (boven inflatie) te verhogen. Aedes-voorzitter Van Rijn: ‘Daar zijn wij echter faliekant tegen. Sowieso willen we extra belastingen niet op huurders verhalen, zeker niet in deze tijd. Gelukkig ziet iedereen dat nu in. De oplossing zit echt in het afbouwen van die heffing. Dit kabinet kan nog een forse stap zetten, die al op korte termijn effect heeft.’

Woonbonddirecteur Zeno Winkels vindt dit een goed signaal: ‘Het tijdens een economische crisis blijven belasten van sociale huur is niet uit te leggen. De heffing is tijdens de vorige crisis ingevoerd met exploderende huurprijzen en kelderende nieuwbouw van sociale huurwoningen tot gevolg. Die fout, ten koste van huurders en woningzoekenden, mag de politiek niet nog eens maken. Juist corporaties investeren nog in nieuwbouw tijdens zwaar economisch weer, en jagen daar ook de bouw en de economie mee aan. Maar dan moet het wel gedaan zijn met het kapot belasten van de sociale huursector. Dan kan er ook meer gedaan worden aan betaalbare huren, want de huurprijs is voor veel huurders al te hoog’

Lange termijn

Het onderzoek Opgaven en Middelen liet zien dat corporaties op langere termijn maar liefst 31 miljard tekort komen om al hun opgaven uit te voeren. Van Rijn: ‘Als je dat in één keer op wilt lossen: schaf de heffing helemaal af. Dan kunnen we ook weer aan de slag met middenhuur-woningen, waar mensen om schreeuwen. En dan zorgen we er samen voor dat we een land blijven waarin iedereen een goed huis kan vinden.’

De Woonbond pleit ook voor het afschaffen van de verhuurderheffing.

Bron: woonbond.nl

Huurwijzer: #wooncrisis in kaart--

2 oktober 2020

Met Prinsjesdag achter de rug en verkiezingskoorts in het verschiet, brengt het herfstnummer van Huurwijzer de wooncrisis in kaart. Waar wringt de schoen in de huursector? 

Huurwijzer brengt de knelpunten op de huurdersmarkt in kaart. Beeld: Josefien Versteeg

Randstedelingen die in tijden van corona de stad ontvluchten, ontdekken dat ook in het noorden en oosten van Nederland huurwoningen schaars en duur zijn. De redactie van Huurwijzer start op het hoogste punt van Nederland, de Vaalserberg in Limburg en eindigt zijn ‘Rondje hurend Nederland’ na omzwervingen langs onder meer Vlissingen, Koedijk en Sneek bij Arnhem en Nijmegen. De conclusie laat zich raden: op de Nederlandse huurmarkt knelt de schoen overal.

Uitpuffen na hittestress

Het ledenpanel van de Woonbond peilde letterlijk de hitte tijdens de zomer.  Veel huurders in appartementen zitten verlegen om betere isolatie en zonneschermen. Bewoners van een huis met een tuin hadden het deze zomer ook warm en deelden deelnemers slimme tips om de hitte door te komen. Meest opvallende? Gebruik een dekbedovertrek als zonwering.

Rode Feniks geeft Buitenhof kleur!

Van dansles tot huiswerkbegeleiding. Stichting de Rode Feniks zorgt voor saamhorigheid en veerkracht in Buitenhof, een Delftse buitenwijk waar het leven niet altijd gemakkelijk is.

Discriminatie op woningmarkt

Tijdens de zoektocht naar een huurwoning kan een woningzoekende ervaren dat deze geen kans krijgt van een verhuurder omdat ze bijvoorbeeld een hoofddoek draagt. Wat doe je er aan?

Houd studentenkamer betaalbaar

Studenten protesteren tegen het leenstelsel en de te hoge kamerhuur. Voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond LSVb noemt het in het flits-interview schandalig dat studenten een fikste studieschuld oplopen. Geleend geld dat grotendeels verdwijnt in de zakken van particuliere kamerverhuurders. Zij vragen volgens hem ongestraft de hoofdprijs voor een kamer dankzij de grote krapte op de markt.  

Vaste rubrieken

Huurwijzer bespreekt zoals gebruikelijk in ‘Om te beginnen’ nieuwtjes op het gebied van huren en wonen. De juridische rubriek ‘Uitgesproken zaken’ behandelt dierenleed en een ruzie over renovatie.  ‘Beste Woonbond’ biedt ruimte aan brieven van huurders. Ook zijn er weer tuin- en balkontips in ‘Groene vingers’, ‘Huisraad’ met handige huishoudsnufjes, de kruiswoordpuzzel, ‘Schuurpapier’ en ‘Mijn huisbaas en ik’. 

Columns

Woonbonddirecteur Zeno Winkels stelt zijn column dat we te weinig horen over het lot van daklozen en starters op de huurmarkt. Carrie Jansen liet haar column inspireren door Haagse graffiti.

Bron: woonbond.nl