Nieuws

Spoedeisende hulp verdwijnt uit Gorinchem?--

12 november 2020

Er ligt een discussiestuk op de tafel, opgeworpen door het ministerie van VWS, waarbij gedacht wordt aan het verwijderen van de eerstelijnszorg uit de regionale ziekenhuizen zoals ook het Beatrix. Dit zou dan ook gevolgen gaan hebben voor de Ic-bedden, en zou daarmee de lokale zorg uitkleden.

Het spreekt voor zich dat dit voor Gorcum en omgeving onaanvaardbaar is. En daarom is er een petitie gestart met als doel de verzamelde handtekeningen aan te bieden aan de minister. U kan ook meedoen aan deze petitie door op deze link te klikken!

Voor meer informatie: www. nieuwsgorinchem.nl en www.destadgorinchem.nl en www.destadgorinchem.nl

Veranderde woonbegroting stapje in de goede richting--

10 november 2020

6 november 2020

De Woonbond vindt dat er in de deal over de woonbegroting die vandaag tussen Kabinet en PvdA en GroenLinks is gemaakt stapjes in de goede richting zijn gezet. Tegelijkertijd concludeert de bond dat een komend Kabinet fundamenteel moet kiezen voor betaalbare huurwoningen en een grotere sociale huursector. Zo blijft de enorme verhuurderheffing, de belasting op sociale huur, bestaan en wordt er nog geen maximale huurprijs ingevoerd die samenhangt met de kwaliteit van een huurwoning in de vrije sector.

De huurdersvereniging vindt het goed dat er eindelijk een eerste stap wordt gezet om de jaarlijkse huurstijgingen in de vrije sector aan te pakken. Ook het niet doorvoeren van de ‘single straf’, de geplande verlaging van de inkomensgrens waarmee alleenstaanden toegang hebben tot sociale huur, is een stap in de goede richting. Door die verlaging zouden nog meer alleenstaanden met een middeninkomen tussen wal en schip vallen op de woningmarkt. De Woonbond heeft zich altijd al verzet tegen het verlagen van de grens. 

Structurele oplossingen nodig

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘De voorstellen gaan de goede kant op, maar het zijn er te weinig. Hiermee is het beleid van de afgelopen tien jaar waarmee is ingezet op hoge huurprijzen en een kleinere sociale huursector niet weggepoetst. Een komend kabinet moet de verhuurderheffing echt afschaffen, en zorgen dat de sociale huursector kan herstellen. De wachttijden voor jongeren zijn onacceptabel lang. De huurprijzen voor velen veel te hoog. En er moet een maximale huurprijs komen voor de vrije sector die samenhangt met de kwaliteit van de woning. Daarom roepen wij een komend minister van volkshuisvesting op met structurele oplossingen voor de wooncrisis te komen.’

Weg met de wooncrisis, teken de petitie!

De Woonbond is samen met DeGoedeZaak op wegmetdewooncrisis.nl(externe link) een petitie begonnen met een oproep aan de ‘aankomende minister van Volkshuisvesting’. Die is inmiddels ruim 12.000 keer getekend. Ook zijn er in meer dan 60 gemeenten lokale petities gestart waarin gemeenten worden opgeroepen zich uit te spreken voor beter landelijk woonbeleid.

Huurverhoging

De maximaal toegestane huurverhoging komt voor zowel huurder in de vrije als in de gereguleerde sector op maximaal inflatie plus 1% te liggen. Daarbij blijft voor corporaties gelden dat de gemiddelde huurverhoging van hun sociale huurwoningen niet hoger dan inflatie mag zijn. Huurders in de vrije sector krijgen het recht om met geschillen over de huurverhoging naar de huurcommissie te stappen.

Bronvermelding: Woonbond

Bestrijd energiearmoede, isoleer huizen--

5 november 2020

Bij het energie- en klimaatbeleid wordt onvoldoende rekening gehouden met energiearmoede. Want mensen die maar moeilijk hun energierekening kunnen betalen, kunnen energiebesparende maatregelen in hun huis niet of moeilijk betalen. De Woonbond roept samen met bouwbedrijven het kabinet op om Brussels ‘covid-herstelgeld’ aan te wenden voor het isoleren van woningen.

650.000 huishoudens in energiearmoede

Onderzoeksbureau TNO constateert in een onderzoek naar energietransitie dat in Nederland zo’n 650.000 huishoudens onvoldoende geld hebben voor verwarming, verlichting of koken: energiearmoede dus. Het komt onder verschillende groepen voor, ziet TNO.

Achterstallig onderhoud

Zoals mensen die een sociale huurwoning hebben gekocht die ze eerst huurden. Voor de onderhoudskosten is soms geen geld. Een andere groep bestaat uit huurders in de vrije sector van wie de huurbaas niet investeert in achterstallig onderhoud.

Taskforce aanpak energiearmoede

TNO vindt dat verschillende ministeries moeten samenwerken om energiearmoede aan te pakken: Economische Zaken (verantwoordelijk voor de energietransitie), Binnenlandse Zaken (wonen en aardgasvrije wijken) en Volksgezondheid (gezondheidsproblemen door schimmel of slecht geïsoleerde woningen). TNO pleit daarom voor een soort taskforce die jaarlijks met al die ministeries samenkomt, aldus de NOS in een nieuwsbericht.

Europees coronageld voor isolatie

De Woonbond riep deze week samen met andere organisaties en bouwbedrijven op om een deel van het Europese covid-herstelgeld te gebruiken om huizen te isoleren.

Gezamenlijke oproep richting kabinet

Nederland moet grootschalig huizen gaan isoleren, om zowel de corona- als de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Een nationaal isolatiefonds kan de financiering daarvoor borgen, bepleiten o.a. de Woonbond, Aedes, Bouwend Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie.

Groen oormerk voor 2 miljard

Van de 5,6 miljard euro aan ‘covid-herstelgeld’ waarop Nederland aanspraak kan maken in Brussel, kan het rijk 2 miljard in zo’n nationaal isolatiefonds storten. Van het covid-herstelgeld moet namelijk 37 procent een groen oormerk krijgen.

Ook de PvdA en de ChristenUnie hebben in de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen om een ‘ambitieus isolatieprogramma’ te starten met het Europese coronageld. In april 2021 moet Nederland aan Brussel laten weten hoe de 2 miljard euro een groen oormerk krijgt.

Bronvermelding: Woonbond

Starters en middeninkomens de dupe van falend woonbeleid--

4 november 2020

Vandaag houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over starters en middeninkomens op de Woningmarkt. Aanleiding is onder meer het wetsvoorstel van Ollongren waarin de toegang tot sociale huur voor alleenstaanden wordt beperkt, maar ook breder het gebrek aan betaalbare huurwoningen voor starters en middeninkomens.

Zeno Winkels in de Tweede Kamer
Woonbonddirecteur Zeno Winkels aan het woord in de Tweede Kamer.

De Woonbond pleit in het rondetafelgesprek voor een grotere sociale huursector en het aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector. Ook pleiten we tegen de geplande verlaging van inkomensgrenzen waarmee alleenstaanden toegang hebben tot sociale huur. Op die manier vallen nog meer mensen tussen wal en schip. Ze kunnen niet kopen en zijn daarom veroordeeld tot de peperdure vrije markt. 

Middeninkomens

In een position paper zet de Woonbond uiteen dat de vrije sector voor veel middeninkomens niet te betalen is. Bovendien hanteren commerciële verhuurders vaak inkomenseisen waardoor ze helemaal geen woning kunnen krijgen in deze sector. Ze verdienen te weinig voor de vrije sector, kopen is vaak geen optie en de sociale huursector zit, door te lage inkomensgrenzen die toegang geven tot sociale huur, op slot voor deze groep. 

Weg met de wooncrisis

In een campagne(externe link) tegen de wooncrisis roept de Woonbond op tot een brede sociale huursector voor lage én middeninkomens, en het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector. In korte tijd tekenden 12.000 mensen een petitie met deze strekking en zijn er in zo’n 60 gemeenten lokale campagnes gestart voor beter landelijk woonbeleid.

Bronvermelding: Woonbond

Inwoner arme wijk sneller ziek--

2 november 2020

Weten hoeveel kans je hebt op diabetes? Check dan je postcode! Volgens een studie van de Maastricht University veroorzaakt wonen in een armere wijk een grotere kans op diabetes type 2 (suikerziekte).

Bron: Getty Images

De wijk waar je woont, zegt iets over de kans dat je diabetes type 2 krijgt. Mensen met deze aandoening hebben onbehandeld een te hoog bloedsuikergehalte. Hierdoor ontstaat een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, nierziekten en slechtziendheid. Volgens het onderzoek van Maastricht Unversity heeft een inwoner in een armere wijk 2,38 keer meer kans hierop.

Ongezond leven

Stress, weinig lichaamsbeweging, ongezond eten en roken vergroten volgens de onderzoekers de kans op suikerziekte. Volgens het onderzoek heeft ook de woonomgeving invloed hierop. De Limburgse onderzoekers bestudeerden Maastricht en omliggende gemeenten. Ze deelden het gebied op in 82 wijken. Hierbij keken ze naar de gemiddelde waarde van woningen (WOZ-waarde). In buurten met goedkopere woningen bleek diabetes type 2 vaker voor te komen. Een eerder gehouden gezondheidsonderzoek onder 3500 inwoners uit deze regio maakte het plaatje compleet. Behalve een test op diabetes type 2, beantwoordde deze groep ook vragen over hun gezinssituatie, werk en leefstijl. Na een statistische correctie die checkte op opleidingsniveau, gezinsinkomen en status van het beroep, bleek diabetes nog steeds vaker voor te komen in armere wijken.

Extra risicofactor

Een armere buurt vormt een extra risicofactor volgens Hans Bosma, hoogleraar sociale epidemiologie van Maastricht University. Hij wijst in het Algemeen Dagblad van 24 oktober er op dat in deze buurten minder groen is dat uitnodigt voor een wandeling, maar dat het ’s avonds ook onveiliger is op straat waardoor mensen binnen blijven. De wetenschapper wijst er op dat in armere wijken meer snackbars en fastfoodzaken zijn waardoor mensen eerder ongezond eten.

Stress door herrie

Wat volgens Bosma ook niet helpt is de slechte kwaliteit van goedkopere woningen. Vochtige en tochtige huizen met schimmelplekken dragen volgens hem niet bij aan een sterker gestel. Tevens zijn deze woningen vaker gehorig en ontstaat eerder geluidsoverlast met meer stress als gevolg. Bosma spreekt in het het Algemeen Dagblad het vermoeden uit dat bij ziekten zoals hartziekten en longkanker dezelfde relatie met leefstijl en de woonomgeving bestaat: “We konden dit bij diabetes type 2 goed bloot leggen omdat we gebruik konden maken van de vragenlijsten over hun inkomen en levensstijl. Van andere ziektes hebben we die data niet.”

Bronvermelding: Woonbond

Eerste hulp bij bureaucratie gaat landelijk--

28 oktober 2020

Experimenten om mensen met grote schulden en sociale problemen weer op de rit te krijgen, zijn een groot succes. Niet alleen blijken de deelnemende gezinnen er nu een stuk beter aan toe te zijn dan voorheen, ook besparen gemeenten miljoenen aan zorgkosten. Deze zogeheten Doorbraakmethode gaat nu landelijk uitgerold worden.

Getty Images

Het AD schreef onlangs over het experiment in Den Haag. Maar ook in Almelo, Arnhem en Eindhoven draaide het Instituut voor Publieke waarden soortgelijke experimenten met zijn Sociaal hospitaal / Bureaucratiepoli.

Het Sociaal hospitaal gebruikt ‘bureaucratische competenties om systeemfalen achter individuele voordeuren snel te herstellen. Voordat er ergere dingen gebeuren. Zoals uithuisplaatsingen van kinderen, crisis en huisuitzettingen.’ Het AD beschrijft daar een mooi voorbeeld van: Een 26-jarge Haagse met een langdurig jeugdzorgverleden moest na haar studie haar Haagse studentenwoning opgeven en dreigde na een tijd bankslapen toch dakloos te worden.

Tijdelijk een huurhuis

Via het Sociaal hospitaal kon zij tijdelijk een huisje in de vrije sector betrekken, totdat er een alternatief beschikbaar kwam. ‘Normaal gesproken kan zij dat nooit betalen’, zegt Eelke Blokker’, actieonderzoeker en medeoprichter van Instituut voor Publieke waarden in het AD. ‘Maar door de huur voor haar te  financieren, hebben we de gemeente veel geld bespaard. Ga maar na: als ze in de daklozenopvang terecht was gekomen, kost dat Den Haag zo’n honderd euro per dag, ofwel drieduizend euro per maand. De huur van het huisje kostte duizend euro.’ En dan gaat het nog niet eens over het welzijn van deze dame, die in een eigen huis veel beter af is dan in een daklozenopvang. ‘Door de boel niet te laten escaleren, is iedereen beter uit. ’    

Voor dergelijke noodgrepen beschikt het Sociaal hospitaal conform afspraken met de gemeente -en in het geval van Den Haag bijvoorbeeld zorgverzekeraar CZ – over een ‘doorbraakbudget’ of ook wel ‘bureaucratievrij geld’. Daar kan ook (nood)huisvesting uit betaald worden.

Huisuitzetting is onhandige oplossing voor een probleem

‘Al zorgen wij dat er in een actieplan voor een huishouden ook altijd wordt voorzien in een structurele oplossing’, vertelt Blokker. ‘In het geval van huisvesting kan dat bijvoorbeeld een urgentieverklaring zijn waar op gewacht moet worden, of het zoeken naar een geschikte woning in een andere gemeente, of een woonkostentoeslag. Ook de Wet bijzondere bijstand kan aangewend worden voor bijstand in woonkosten, alleen die procedure duurt heel lang. Dan heb je dus een periode te overbruggen. In elk geval is een huisuitzetting een onhandig instrument om een probleem op te lossen.’

Deelnemers positief

Maar liefst 81 procent van de deelnemende huishoudens in Den Haag vindt dat hun kwaliteit van leven erop vooruit is gegaan door de Doorbraakmethode, zo blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Driekwart voelt zich geestelijk en/of lichamelijk beter dan voorheen.   

Doorbraakmethode gaat landelijk

Het Instituut voor Publieke Waarden kan zijn in de experimenten ontwikkelde ‘Doorbraakmethode’ landelijk gaan opschalen nu de rijksoverheid heeft toegezegd dit het eerste jaar mee te financieren. De G4 en de G40 hebben toegezegd dat de daaropvolgende jaren te doen. Naar aanleiding van de Tijdelijke werkgroep sociale impact als gevolg van de coronacrisis, hadden gemeenten aangegeven deze Doorbraakmethode nu versneld te willen implementeren.

Bronvermelding: Woonbond

Rapport: Volkshuisvesting scoort na 25 jaar een dikke onvoldoende--

28 oktober 2020

Het volkshuisvestingsbeleid van de Nederlandse overheid scoort na 25 jaar een dikke onvoldoende, stelt het onderzoeksrapport ‘Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst’, van Platform 31. 

Grote pijnpunten zijn volgens het onderzoeksrapport de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen.

Rijksoverheid kleedde corporatiesector uit

Boosdoener van het tekortschieten van het volkshuisvestingsbeleid is volgens het rapport de inperking van de woningcorporatiesector door de rijksoverheid met de woningwet en de verhuurderheffing. Deze heffing moest woningcorporaties stimuleren woningen te verkopen om daarmee het aandeel van de sociale huursector in de woningsector als geheel te verkleinen. Uiteindelijk kromp de sociale huursector volgens de onderzoekers niet door de verkoop van woningen, maar door het verhogen van huren en door woningen buiten het domein van de sociale huisvesting te brengen. Tevens liep het aantal sociale nieuwbouwwoningen terug door gebrek aan investeringsruimte.

Toename problemen

De krimp van de sector en de stijging van de huren heeft geleid tot een toename van de betaalproblemen bij huurders en het groeien van wachttijden voor woningzoekenden. De verhuurderheffing en Woningwet werden ingevoerd in een periode waarin het overheidsbeleid volgens het rapport ook andere ontwikkelingen in gang zette, met negatieve gevolgen voor de betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid in wijken.

Lastig corrigeren

Problemen inzake kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen worden door overheid en woningcorporaties erkend, maar laten zich volgens het rapport lastig corrigeren. De corporatiesector heeft op dit moment onvoldoende middelen om de problemen op te pakken. Volgens het rapport is het sociale woonstelsel toekomstbestendig. Woningcorporaties zijn krachtige organisaties die worden omarmd door de overheid als het gaat om de zorg- en energietransitie, maar worden tegelijkertijd door de verhuurderheffing financieel uitgeknepen hetgeen de volkshuisvesting schaadt.

Ruimte voor opinie

Behalve een presentatie van de bevindingen van de onderzoekers(externe link), biedt het rapport ook ruimte aan opinies van deskundigen vanuit wetenschap, corporatiesector, gemeenten en huurdersorganisatie(externe link): Jan van der Schaar (voormalig hoogleraar volkshuisvesting en grondig kenner van de corporatiesector), Erik Dannenberg (Divosa), Walter Hamers (Talis), Marja Elsinga (TU Delft), Karin Schrederhof (gemeente Delft), Remco Deelstra (gemeente Leeuwarden), Arjen Zandstra (Wooncompagnie), Ton Selten (voormalig Woonbond), Mariëtte Heemskerk (De Goede Woning), Jos van der Lans (cultuurpsycholoog) en Paulus Jansen (voormalig directeur Woonbond en wethouder Utrecht).

Bronvermelding: Woonbond

Al in ruim veertig gemeenten acties tegen de Wooncrisis--

27 oktober 2020

In één week tijd zijn er via de actiesite wegmetdewooncrisis.nl in ruim veertig gemeenten campagnes gestart tegen de wooncrisis. Gemeenten hebben de taak om te voorzien in voldoende betaalbare woningen, maar het landelijke woonbeleid staat dit in de weg. Daardoor zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen te lang en zijn huurprijzen te hoog.

Via de actiesite van de Woonbond en DeGoedeZaak kunnen mensen in hun gemeente een campagne starten of ondersteunen. Via een online petitie roep je dan je gemeentebestuur op bij de landelijke politiek aan te dringen op oplossingen voor de wooncrisis. 

Oplossingen voor de Wooncrisis

Wij willen meer sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen en goede woningen. Ook moeten middeninkomens betaalbaar kunnen wonen door ze toegang te geven tot een sociale huurwoning en door de woekerprijzen in de vrije sector aan banden te leggen. We willen met zo veel mogelijk gemeenten druk uitoefenen op de landelijke politiek, om eindelijk met echte oplossingen voor de wooncrisis te komen. Kijk of er in jouw gemeente al een actie loopt en start of steun een petitie!(externe link)

Volgens de Woonbond en DeGoedeZaak staat de landelijke overheid goed lokaal woonbeleid nu in de weg. Onder druk van de verhuurderheffing, een in 2013 ingevoerde belasting op het aanbieden van sociale huurwoningen, hebben corporaties weinig nieuwe woningen kunnen bouwen en zijn de huren fors gestegen. Ook komt de landelijke overheid maar niet met maatregelen om woekerprijzen in de vrije sector aan te pakken.

Bronvermelding: Woonbond

Nog geen grote besparingen door inspanningen energieleveranciers--

26 oktober 2020

Inzicht in energieverbruik leidt niet automatisch tot energiebesparing. Dat blijkt uit het monitoringsrapport(externe link) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarin de tussenstand van het convenant  ‘10 PJ energiebesparing in de gebouwde omgeving’. 

Vrouw bekijkt energieverbruik op tablet
Bewoner checkt energieverbruik via de app op tablet Getty Images

Zes grote partijen sloten in 2017 een overeenkomst om te zorgen dat huishoudens 10 Petajoule energie zouden besparen in drie jaar tijd: Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Techniek Nederland en de ministeries van Economische Zaken (EZK) en Binnenlandse Zaken (BZK). In het rapport wordt geschat dat er tot eind 2019 4,8 Petajoule energie is bespaard dankzij het convenant. Dat is bijna de helft van de doelstelling met nog maar 1 jaar te gaan. Minister Wiebes van EZK verwacht daarom dat eind 2020 het doel van het convenant niet gehaald gaat worden.

Verbeterde energierekening

De twee belangrijkste maatregelen in het convenant zijn de verbeterde energierekening, ook wel verbruikskostenoverzicht (VKO) genoemd, en inzet van energieverbruiksmanagers. Energieleveranciers sturen maandelijks in plaats van jaarlijks een overzicht van de verbruikskosten aan hun klanten met een slimme meter. Daarnaast hebben ze hun best gedaan om de ingewikkelde energierekening overzichtelijker te maken. Hoewel veel mensen dit zeer wel waarderen en vaak bekijken, heeft het geen energiebesparing opgeleverd.

Besparen met een app of display

Nederlanders zijn wel meer gaan besparen door het gebruik van energieverbruiksmanagers. Dat zijn slimme thermostaten, energiedisplays en apps op je telefoon of tablet waarop je direct je energiegebruik en de kosten ervan kunt aflezen. Energie-Nederland schat het besparingseffect van deze handige hulpmiddelen op 4,2 Petajoule. Het aandeel displays dat directe informatie geeft, is nog wel beperkt, terwijl deze displays waarschijnlijk wel het meeste effect hebben. De overige 0,6 Petajoule is wordt vooral toegerekend aan de installatie van warmtepompen nieuwbouw sinds 2017. 

Alle cijfers in het rapport zijn nog schattingen. Die precieze cijfers komen met de Klimaat- en Energieverkenning 2020, die in juli 2021 wordt verwacht.

Je eigen inzicht vergroten

Wil je weten hoe je energierekening in elkaar zit en op welke delen van de rekening je invloed hebt? De Consumentenbond legt de opbouw van de energierekening(externe link) uit op zijn website. Een overzicht van energieverbruiksmanagers(externe link) vind je op de website van MilieuCentraal

Bronvermelding: Woonbond