Nieuws

Warmtetarieven blijven ongeveer gelijk--

27 januari 2021

19 januari 2021

De grote warmteleveranciers hebben hun warmtetarieven voor dit jaar bekend gemaakt. Uit analyse van de Woonbond blijkt dat de totale warmtekosten voor huishoudens min of meer gelijk blijven aan die van afgelopen jaar.

Man werkt aan warmtenet bij Nijmegen
Aanleg warmtenet Nijmegen Nuon/Jorrit Lousberg

Eind 2020 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale tarieven voor warmte volgens de Warmtewet bekend gemaakt. In de eerste twee weken van het nieuwe jaar bepalen de grote warmteleveranciers op basis van het maximale tarief hun eigen tarieven. Inmiddels is duidelijk dat de totale kosten voor warmte ongeveer gelijk blijven. De prijs voor warmte is gekoppeld aan de gasprijs en die daalt. Daar staat tegenover dat het vastrecht stijgt. Bij sommige aanbieders stijgt het vastrecht zelfs flink.

Maximale kosten gemiddeld €1.396

Een gemiddeld huishouden gebruikt 30 GigaJoule (GJ) warmte per jaar. Bij een warmteverbruik van 30 GJ komen de totale kosten inclusief het vastrecht neer op €1.396 per jaar als het maximumtarief van ACM wordt berekend. Alle grote warmteleveranciers hebben hun prijs lager vastgesteld. Ennatuurlijk is de goedkoopste en SVP de duurste. SVP zit bijna op het maximumtarief en totale kosten stijgen ook het meest.

LeverancierTotale kosten (30 GJ)Verschil met maximaal ACM-tariefVerschil met 2020
Ennatuurlijk€ 1.22412% lager2,2% lager
HVC€ 1.24011% lager0,2% lager
Vattenvall€ 1.2719% lager1,4% hoger
Eneco€ 1.2947% lager1,2% hoger
SVP€ 1.3344% lager3,8% hoger

Lokaal andere tariefafspraken

De kosten in de tabel zijn de algemene kosten per warmteleverancier. Soms hebben de warmteleveranciers lokaal andere afspraken gemaakt. Daardoor kunnen de tarieven in jouw regio afwijken. Opvallend zijn bijvoorbeeld de tarieven van Vattenfall voor Rotterdam. Daar is vooral het vastrecht veel lager. Daardoor komen de totale kosten bij een warmte-afname van 30 GJ door een huishouden veel lager uit  (€144 lager), namelijk op €1.127 in plaats van €1.271.

Relatie tussen warmte en gas oneerlijk

De ACM bepaalt de maximale tarieven op basis van een berekening. Daarbij gaat ACM uit van de kosten als je op gas zou stoken. Dit heet de Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA) methode. Omdat de gasprijs als basis wordt gebruikt, komt de extra energiebelasting op gas ook in het warmtetarief terecht. De Woonbond vindt dat een slechte zaak. De hogere belasting op aardgas is immers bedoeld om mensen te prikkelen van het gas af te gaan. Dan is het niet logisch dat mensen die warmte in plaats van gas afnemen daar geen voordeel van hebben.

Door afleverset duurder uit

Huurders met een individuele aansluiting moeten bij warmtelevering de afleverset ook zelf betalen. Bij gas zitten de kosten voor een cv-installatie in de huur. Daardoor pakt het warmtetarief voor huurders meestal duurder uit dan wanneer zij op gas zouden verwarmen.

Sommige complexen hebben een gemeenschappelijke aansluiting op een warmtenet. Bijvoorbeeld bij complexen die eerder een centrale gasketel hadden. Het tarief voor een collectieve afleverset stijgt met 14% naar €3.279. Huurders zouden daar echter niets van moeten merken: verhuurders mogen volgens het huurrecht de kosten voor installaties niet doorrekenen aan de huurders.

Webinar Warmtenetten

Wil je meer weten over warmtenetten? Op woensdag 27 januari geeft de Woonbond een webinar over warmtenetten. Het webinar is bedoeld voor huurdersorganisaties, maar ook andere geïnteresseerden kunnen deelnemen.

Bron: woonbond.nl

Weg met de wooncrisis, mail de politiek!--

21 januari 2021

Samen met DeGoedeZaak voert de Woonbond campagne voor betaalbare huurwoningen, het wegwerken van wachtlijsten voor sociale huur, en het aanpakken van huisjesmelkers. Wij willen dat de politiek weer gaat werken voor huurders en woningzoekenden.

De wooncrisis is niet uit de lucht komen vallen, maar resultaat van slechte politieke keuzes. Een nieuw kabinet moet het roer omgooien en met oplossingen komen. Onze petitie(externe link) gericht aan de nieuwe minister van Volkshuisvesting is inmiddels al meer dan 14.000 keer getekend. 

Mail partijen, pak de wooncrisis aan!

In maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Het is belangrijk dat partijen in aanloop naar deze verkiezingen vaak te horen krijgen dat we echte oplossingen willen voor de wooncrisis. Via de actiepagina van DeGoedeZaak (externe link) kun je nu ook een mail sturen naar verschillende politieke partijen. Laat ze weten dat betaalbaar wonen bij de verkiezingen hoog op de agenda moet. En dat regeren betekent de wooncrisis echt oplossen!

Bron: woonbond.nl

Belastingdienst zat inderdaad fout bij Gluurverhoging--

22 januari 2021

In het hoger beroep van de staat en de Belastingdienst over de Gluurverhoging (de inkomensafhankelijke huurverhoging) bevestigt de rechtbank dat de Belastingdienst inderdaad fout zat in de periode 2013 tot en met april 2016.

Hamer rechter
Rechtershamer Getty Images

Er was toen geen wettelijke verplichting om inkomensindicaties te delen met verhuurders, en de Belastingdienst had dit daarom niet mogen doen. Het delen van inkomensindicaties was onrechtmatig.

Onduidelijkheid over schadevergoeding

Het is alleen wel zeer de vraag wat dit voor huurders betekent. De rechter zegt namelijk ook dat hiermee nog niet is vastgesteld of de Belastingdienst schadevergoedingen moet betalen. Hier heeft de rechtbank dus nog geen duidelijke uitspraak over gedaan. De Woonbond beraadt zich daarom op (juridische) vervolgstappen.

Latere verstrekking inkomensindicaties niet onrechtmatig

In 2016 kwam minister Blok met een spoedwet om de Belastingdienst alsnog te verplichten inkomensindicaties te delen met verhuurders. Daarom zijn later verstrekte inkomensindicaties volgens de rechter niet onrechtmatig.  

Lange adem

De Woonbond voert al jaren rechtszaken over deze onrechtmatig verstrekte inkomensgegevens. De uitspraak toont opnieuw aan dat er een lange adem nodig is om recht te halen voor deze groep huurders wiens gegevens onrechtmatig zijn verstrekt.

De gehele uitspraak in het hoger beroep is terug te lezen op rechtspraak.nl

Bron: woonbond.nl

Corporaties mogen gebruikmaken van inkomensverklaringen Belastingdienst.--

5 januari 2021

Bij inkomensafhankelijke huurverhogingen mogen woningcorporaties gebruik maken van inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Dit bepaalde het gerechtshof van Den Haag in het hoger beroep dat de Woonbond had aangespannen tegen de Nederlandse staat en woningcorporatie De Key.
Het gerechtshof bekrachtigt hiermee het vonnis van de rechtbank Den Haag van 10 januari 2018. Corporatie De Key (en daarmee ook alle andere corporaties in dezelfde positie) mogen de gegevens van de Belastingdienst blijven gebruiken. Huurders hebben volgens het gerechtshof niets onverschuldigd betaald en kunnen dus geen terugbetaling van De Key vragen.

Corporaties hebben correct gehandeld
Aedes heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat woningcorporaties bij het gebruikmaken van de inkomensafhankelijke huurverhoging gewoon de wet hebben gevolgd en correct hebben gehandeld.
De Woonbond stelde dat de Belastingdienst de inkomensverklaringen wettelijk niet had mogen verstrekken en dat verhuurders ze niet hadden mogen gebruiken voor bepaling van (inkomensafhankelijke) huur. Nadat de rechtbank de Woonbond daarin ongelijk gaf is dit nu door het gerechtshof op 22 december 2020 bevestigd.

Huurders geen recht op schadevergoeding
Wel heeft het gerechtshof in navolging van uitspraken van de Raad van State geoordeeld dat de Belastingdienst tussen 2013 en 2016 inderdaad geen inkomensverklaringen had mogen afgeven en daarom onrechtmatig heeft gehandeld. Maar het gerechtshof benadrukt dat dit niet zonder meer met zich meebrengt dat de huurders ook recht hebben op schadevergoeding van de staat over dit tijdvak.

Bron: AEDES