Nieuws

Onrust over nieuwe energielabel--

25 april 2021

woningen – grootschaliger en preciezer worden opgenomen. Dat was voor 1 januari 2021 zo, en dan is met de invoering van het nieuwe label nog steeds zo. Daarnaast worden de labelopnemers regelmatig gecontroleerd.

Kan ik het label inzien?

Op de energielabels die sinds 1 januari worden afgegeven, staat heel veel informatie. Veel meer dan op de labels die voor 1 januari werden afgegeven. Daarop stond alleen de letter van het label en de EnergieIndex (EI), een cijfer dat de energieprestatie van de woning aangeeft. De informatie die op het nieuwe label staat, kan je als huurder niet inzien. Deze informatie krijgt nu alleen de eigenaar van de woning, de verhuurder dus. Je kunt wel aan je verhuurder vragen of je het label mag inzien.

Label beschikbaar voor huurders

De Woonbond pleit er bij de overheid voor om het energielabel ook voor huurders beschikbaar te stellen. Kajsa Ollongren, de (demissionair) minister die over het woonbeleid gaat, heeft in een brief aan de Tweede Kamer (van 20 april 2021)(externe link) aangegeven ervoor te willen zorgen dat ook huurders toegang krijgen tot de informatie die op het energielabel staat. “Het is niet alleen goed als huurders hun energielabel kunnen inzien om te controleren of het label klopt. Op het nieuwe label staat ook heel veel informatie die nuttig is in de stappen die je kunt zetten om energie te besparen en om samen met je verhuurder de woning te verduurzamen,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsadviseur en belangenbehartiger op het gebied van energie bij de Woonbond.

Meer vragen over energielabels

Ben je benieuwd naar het energielabel van jouw woning? Of wil je weten hoeveel punten jouw label krijgt? Deze en andere vragen vind je in het dossier Energielabels.

Bron: woonbond.nl

Wat zijn huurders kwijt aan gemeente en waterschap?--

14 april 2021

1 april 2021

In 2021 betalen alleenwonende huurders gemiddeld 326 euro aan de gemeente, 6,6% meer dan in 2020. Grotere huishoudens met een huurwoning betalen gemiddeld 411 euro, 6% meer dan vorig jaar. De kosten die huurders kwijt zijn aan het waterschap stegen met 2,7%

Afvalcontainers
In veel gemeenten ging de afvalstoffenheffing omhoog.

Dat blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2021 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO(externe link)). Het COELO brengt jaarlijks in beeld wat burgers moeten betalen aan de gemeente, het waterschap en -voor huishoudens met een auto- de provincie.

Afvalstoffenheffing stijgt fors

Dat veel huurders dit jaar duurder uit zijn, komt vooral door de afvalstoffenheffing. Dit is een gemeentelijke heffing die zowel huurders als huiseigenaren moeten betalen. In 2021 betalen meerpersoonshuishoudens gemiddeld 305 euro, 8% meer dan in 2020.

Rioolheffing stijgt licht, maar niet alle huurders betalen dat

Bij de gemeentelijke lasten hoort ook de rioolheffing. In veel gemeenten is die heffing voor huiseigenaren hoger dan voor huurders. En in 99 van de 352 gemeenten betalen huurders géén rioolheffing. Gemiddeld steeg de rioolheffing voor huurders met 0,6%.

Grote verschillen tussen gemeenten

Hoeveel je als huurder betaalt, hangt sterk af van de gemeente waar je woont. Dankzij gemeentelijk beleid om woonlasten voor huurders zo laag mogelijk te houden, is Nijmegen de goedkoopste gemeente. Je betaalt daar alleen een bedrag per afvalzak voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing betaal je niet. Dat komt neer op een gemiddeld jaarbedrag van 19 euro (alleenwonenden) of 38 euro (grotere huishoudens). In West Betuwe en Zwijndrecht krijgen huurders juist een gepeperde rekening voorgeschoteld. De optelsom van afvalstoffenheffing en rioolheffing loopt daar op tot maar liefst 659 euro (West Betuwe) en 666 euro (Zwijndrecht).

Hogere heffingen voor waterschap

Er zijn 21 waterschappen in Nederland, die ieder hun eigen heffingen berekenen. Ook daar zijn de kosten voor huurders gestegen, met gemiddeld 2,7%. In 2021 betalen meerpersoonshuishoudens met een huurwoning gemiddeld 275 euro. Bij het Hoogheemraadschap van Delfland betalen zij het meest (404 euro), bij Waterschap De Dommel het minst (198 euro). Als je kosten voor het waterschap én kosten voor gemeentelijke heffingen bij elkaar optelt, is Pijnacker-Nootdorp de duurste gemeente voor huurders. 

Handige rekentool

Met de Lokale Lasten Calculator van COELO(externe link) kun je eenvoudig de lasten in een bepaalde gemeente laten uitrekenen en vergelijken met die in een andere gemeente. Het gaat dan niet alleen om de gemeentelijke heffingen, maar ook om de heffingen voor het waterschap dat in die gemeente actief is en om de provinciale heffing voor autobezitters.  

Kwijtscheldingsbeleid in beeld

Burgers met een zeer laag inkomen en nauwelijks spaargeld -in de praktijk meestal huurders- kunnen in bijna alle gemeenten kwijtschelding krijgen van lokale heffingen. Voor huurdersorganisaties: deze interactieve kaarten van COELO(externe link) laten zien hoe gemeenten daarmee omgaan.

Bron: woonbond.nl

Dakloosheid nog steeds groot probleem--

9 april 2021

Nederland had volgens het CBS(externe link) op 1 januari 2020 ruim 36 duizend daklozen. Daarmee bleef vorig jaar het aantal mensen zonder woonadres gelijk met het voorgaande jaar. Omgerekend zijn er van de 100.000 Nederlanders 34 dakloos. Tussen 2009 en 2019 verdubbelde het aantal daklozen van van 17.800 naar 39.300.

Bron: Getty Images

Valente, de Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De organisatie wijst er op dat in 2019 economisch goed met Nederland ging. Desondanks nam dakloosheid niet af. Daar komt bij dat het CBS dakloze ouderen en jonge gezinnen met kinderen niet meeneemt in haar telling. Valente vermoedt daarom dat de nood hoger is dan het CBS aantoont(externe link).

Effect corona onbekend

Het effect van de coronapandemie op dakloosheid heeft het CBS nog niet kunnen meten. Valente meldt dat meeste opvangorganisaties voor daklozen in december aangaven dat meer mensen een beroep doen op opvang. De corona aanpak heeft volgens Valente geleid tot het openen van meer opvanglocaties voor daklozen. Niet alleen om de onderlinge 1.5 meter afstand te kunnen houden, maar ook om meer mensen een plek te kunnen bieden. 

Meer mensen recht op onderdak

Valente denkt dat er meer mensen bij de opvang aanklopten omdat dankzij coronamaatregelen alle daklozen recht op opvang(externe link) kregen. Dus ook mensen uit andere EU-landen en mensen zonder papieren die voorheen geen recht hadden op opvang. In de grote steden klopten volgens Valente in 2019 opvallend vaak werkloze arbeidsmigranten aan die met hun baan ook hun onderdak verloren.

Dakloosheid volgens CBS

Het CBS telt feitelijke daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats. Het CBS telde behalve kinderen en ouderen ook niet de mensen mee die illegaal in Nederland verblijven én dakloos zijn.

Bron: woonbond.nl

Controleer je huurverhoging--

 april 2021

Dit jaar is alles rond de jaarlijkse huurverhoging anders. Sociale huurders hebben recht op huurbevriezing of verlaging, en voor het eerst is er een maximum op de jaarlijkse huurverhoging voor huurders in de vrije sector.

Om je door alle regels heen te loodsen heeft de Woonbond een online check waarmee je kunt controleren waar je recht op hebt.

Huurbevriezing of verlaging

Sociale huurders (of ze nu huren bij een corporatie of een commerciële verhuurder) mogen dit jaar geen huurverhoging krijgen. De huurprijzen voor deze huurders zijn voor een jaar bevroren. Voor sociale huurders die huren bij een woningcorporatie en die een relatief laag inkomen en een hoge huur hebben geldt zelfs dat ze recht hebben op huurverlaging. 

Huurverhoging vrije sector

Voor huurders in de vrije sector geldt dit jaar voor het eerst een maximum. Als je in de vrije sector huurt mag de huurverhoging niet hoger zijn dan 2,4%. Staat er een lagere huurverhoging in je contract? Dan geldt dat als maximum. 

De check biedt ook modelbrieven op maat om bezwaar te maken als je ten onrechte een huurverhoging krijgt of je huurverhoging te hoog is. 

Bron: woonbond.nl