Nieuws

Donkere wolken boven huurtoeslag--

18 januari 2022

13 januari 2022 Bron; Woonbond

De doorrekeningen van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) laten zien dat veel huurtoeslagontvangers er de komende jaren op achteruit zullen gaan met de plannen van het kabinet. 

Envelop Belastingdienst Toeslagen
CC BY-SA 2.0 – FlickR

Er gaat veel veranderen aan de huurtoeslag. Daar zitten een paar kleine verbeteringen bij. Maar huurtoeslagontvangers gaan er ook veel op achteruit. Terwijl de huur voor veel lage inkomens die huurtoeslag ontvangen nu al niet betaalbaar is.

Meer mensen krijgen recht op huurtoeslag

De maximale huurprijs waarmee je recht hebt op huurtoeslag gaat per 2024 verdwijnen. Daardoor kunnen lage inkomens met een huurprijs boven de ‘huurtoeslaggrens’ (die ligt dit jaar op €763,47 ) toch huurtoeslag aanvragen. Dat is goed nieuws voor huurders met een laag inkomen en torenhoge huur. De Woonbond heeft zich hier dan ook jarenlang voor ingezet. Ook krijgen jongeren eerder volledig recht op huurtoeslag. De leeftijdsgrens waarmee jongeren aanspraak kunnen maken op reguliere huurtoeslag wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar. 

Geen huurtoeslag over werkelijke huur

Op dit moment wordt er voor de hoogte van de huurtoeslag gekeken naar de werkelijke huur die iemand betaalt. Op basis van de hoogte van de huur en het inkomen van de huurder wordt een deel van die huurprijs gecompenseerd. Kijk voor meer informatie in ons webartikel ‘Normen en grenzen huurtoeslag’. In het regeerakkoord staat dat het kabinet in plaats van de echte huurprijs, vanaf 2025 uit wil gaan van een vaste huurprijs. Die huurprijs ligt op € 548 per maand zegt het CPB. Dat betekent dat huurtoeslagontvangers met een lagere huur erop vooruit gaan, maar huurders met een hogere huur erop achteruit. Zij kunnen dus makkelijk in de problemen komen omdat een deel van de huurtoeslag wegvalt. 

Eigen bijdrage omhoog

Elke huurtoeslagontvanger betaalt een deel van de huur 100% zelf. Pas boven dat bedrag wordt de huur (deels) vergoed door de huurtoeslag. Ook hier geldt dat de precieze hoogte van de eigen bijdrage afhangt van de hoogte van het inkomen en de huur. Het kabinet wil de eigen bijdrage gaan verhogen. Dat betekent dat alle huurtoeslagontvangers een hoger bedrag uit eigen zak moeten betalen en minder gecompenseerd gaan worden. In 2024 wordt de eigen bijdrage in de huurtoeslag met 2 euro per maand verhoogd. In 2025 met nog eens 2 euro. 

Servicekosten niet meer onder de huurtoeslag

Ook de servicekosten vallen straks niet meer onder de huurtoeslag. Nu krijg je huurtoeslag over je ‘rekenhuur‘. De huurprijs plus een deel van de servicekosten. Vanaf 2024 mag je de servicekosten niet meer meerekenen. Deze kosten worden dan dus niet meer gecompenseerd via de huurtoeslag.

Grote zorgen betaalbaarheid

De Woonbond heeft grote zorgen over de impact van de huurtoeslagplannen voor huurders met een smalle beurs. De huur is voor hun nu al vaak niet te betalen, bleek eerder uit een onderzoek van het Nibud in opdracht van de Woonbond en Aedes. De huurtoeslag moet juist omhoog om de betaalbaarheid voor deze huurders te verbeteren.

Stijgende gasprijzen--

Dat de enorm stijgende gasprijzen zorgen voor paniek voor sommige mensen is voor te stellen. Absurde stijgingen die enorm oplopende verwarmingskosten met zich meebrengen, ook daar waar geen gas wordt gestookt. HP6 maakt zich zorgen om deze ontwikkeling.

De Woonbond zegt daar het volgende over:

Is je huis aangesloten op een warmtenet, dan ga je dit jaar flink meer betalen voor warmte. Begin januari hebben de vijf grote warmtebedrijven hun tarieven voor 2022 bekend gemaakt. Bij warmtebedrijf Ennatuurlijk stijgt de prijs per gigajoule (GJ) het hardst, met 89%. Eneco komt uit op de hoogste prijs per gigajoule (GJ) warmte, namelijk €43,67.

Werklui bezig met aanleg buizen warmtenet
Aanleg warmtenet in Alkmaar in december 2021 Woonbond

Gasprijs bepaalt warmteprijs

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt jaarlijks het bedrag dat warmtebedrijven maximaal voor het vastrecht, de afleverset en per gigajoule warmte mogen vragen. Het bedrag voor gigajoules is gekoppeld aan de gasprijs. Deze koppeling is bedoeld om mensen die warmte afnemen te beschermen tegen te hoge prijzen voor warmte. Gas was immers altijd goedkoop. Maar door de hoge gasprijs is het warmtetarief nu juist hoog in plaats van laag.

Koppeling gasprijs oneerlijk

De Woonbond wil al langere tijd dat de koppeling van de warmteprijs aan de gasprijs wordt losgelaten. We weten dat de prijs van gas de komende jaren verder omhoog gaat. Gas wordt steeds schaarser en daardoor duurder. Bovendien voert de overheid de belasting op gas op om mensen te stimuleren minder gas te gebruiken. Mensen met een aansluiting op warmte gebruiken geen gas. Zij kunnen dus niet minder gas gebruiken, maar betalen er wel voor. Dat vindt de Woonbond oneerlijk.

Oproep van ACM

De ACM stelde de maximale warmteprijs voor 2022 vast op € 53,95 per GJ. Dat is meer dan een verdubbeling van het maximale tarief. In 2021 was de maximale prijs nog € 25,51. De ACM riep de warmteleveranciers op om hun warmteprijs niet meer te laten stijgen dan nodig. De prijzen van warmtenetten die voor een deel gasgestookt zijn, zoals Ennatuurlijk en Eneco, stijgen daarom meer dan de prijzen van warmtenetten die geen gas gebruiken, zoals Stadsverwarming Purmerend (SVP).

Jaarrekening veel hoger

Naast de prijs van warmte stijgen ook de vaste kosten: het vastrecht en de zogenaamde ‘afleverset’. Maar dat gaat maar om hele kleine bedragen. Je warmtegebruik bepaalt dus je warmterekening. Bij een gemiddeld warmtegebruik van 35 GJ per jaar gaat de jaarrekening tussen de 27% (SVP) en de 54% (Ennatuurlijk) omhoog. Dit komt neer op €400 tot €725 meer dan afgelopen jaar voor het verwarmen van je huis.

Isoleren

Zo min mogelijk energie gebruiken is de beste manier om het klimaat en je portemonnee te helpen. Daarom blijft de Woonbond inzetten op het zo goed en zo veel mogelijk isoleren van (huur)woningen. Daarnaast geeft de Woonbond tips voor huurders om zelf kleine maatregelen in huis te nemen om warmte te besparen.

LeverancierTotale kosten (35 GJ)Verschil met maximaal ACM-tariefVerschil met 2021
Ennatuurlijk€ 206619% lager54% hoger
Eneco€ 208418% lager47% hoger
HVC€ 190625% lager40% hoger
Vattenfall€ 190725% lager36% hoger
SVP€ 185927% lager27% hoger

NB De getallen in de tabel bij warmteleverancier HVC zijn aangepast. In de vorige berekening waren we uitgegaan van het maximale tarief voor de afleverset. Maar HVC vraagt voor veelgebruikte kleinere modellen van de afleverset (CW3 en CW4) een tarief dat lager is.