Agenda

agenda

Algemene ledenvergadering BOAG’S en Bewonersraden01-12-2014

Op maandag 1 december 2014 vindt er een algemene ledenvergadering plaats van HP6. Alle leden van de bewonersraden en BOAG’S worden hiervoor uitgenodigd.

Op de agenda staat onder andere:
– bespreking statuten
– nieuwe werkwijze HP6
– bestuursverkiezing


Terug naar overzicht