Actueel

In deze rubriek vindt u informatie over allerlei onderwerpen en thema’s waar u als huurder mee te maken kunt krijgen.

 

Woningwet 2015
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. Hierdoor is in de wet geregeld dat wij als Huurdersvereniging meer inspraak krijgen in het beleid van de woningcorporatie. Deze nieuwe rol vraagt om een professionalisering van onze organisatie.

Betaalbaarheid
HP6 is voortdurend in gesprek met de directie van Poort6 over de betaalbaarheid van de woningen. Hierbij kijken we niet alleen naar de huurlasten maar ook naar de woonlasten en naar de mogelijkheden van energiebesparing. Veel woningen van Poort6 hebben nog Energielabel E of F. En we willen graag naar C of B.

Dienstverlening
Ook houden wij als HP6 de vinger aan de pols wat betreft de dienstverlening van Poort6. De laatste jaren is er door Poort6 gereorganiseerd, zijn er onderdelen uitbesteed om efficiënter te kunnen werken en is er sterk ingezet op digitalisering. De resultaten van deze veranderingen zijn niet altijd heel zichtbaar met als gevolg dat de dienstverlening niet altijd zoals wij dat zouden willen.

Warmtewet
De Warmtewet is ook een complexe materie. Voor huurders die in een complex met blokverwarming wonen heeft deze Warmtewet consequenties. Wij hebben hier ons al uitgebreid over laten voorlichten door een adviesbureau, maar ook in 2016 heeft dit nog onze nadrukkelijke aandacht.

Prestatieafspraken
En tot slot de prestatieafspraken. Dit zijn afspraken tussen gemeente en Poort6 over bijvoorbeeld de woningmarkt. In de  Woningwet van 2015 is geregeld dat de huurdersvertegenwoordiging voortaan ook de prestatieafspraken ondertekent. Dit betekent dat wij ook structureel overleg voeren met de wethouder en de directie van Poort6.