Lezing ‘De bewonerscommissie’

Donderdag 20 september 2018 organiseerde HP6 in de Piazzaflat een lezing over het onderwerp ‘De bewonerscommissie’. Er waren 28 personen op dit evenement afgekomen.

Tijdens deze lezing werd door de heer Henk Stegink van de Woonbond verteld over het belang van een bewonerscommissie en welke middelen de commissie van de wetgever heeft gekregen om haar werk te doen.

Er werd stilgestaan bij de bevoegdheden van de commissie en wat er is geregeld over o.a. het informatie- en adviesrecht van de commissie, wat de relatie is tussen de bewonerscommissie en de huurdersorganisatie en hoe die twee elkaar kunnen versterken.

   

De bewonerscommissie is er om de belangen van de huurders te behartigen, vooral door te overleggen.

De Overlegwet geeft wettelijke regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder. De Overlegwet wil een steuntje in de rug zijn om tot volwassen overleg te komen. Er is het recht op informatie, het recht van overleg en het recht van advies. De verhuurder informeert de bewonerscommissie schriftelijk als de commissie daarom vraagt (informatie op verzoek). Over onderhoud en verbeterplannen, over sloop, renovatie en verkoop. Over het leefbaarheidsbeleid in de buurt en de wijk en over de servicekostencontracten.

De verhuurder informeert de bewonerscommissie als hij iets wil veranderen in zijn beleid of beheer. En dat alles schriftelijk, en met de motieven van de verhuurder. En de gevolgen daarvan voor de huurders.

De bewonerscommissie heeft recht op overleg over de plannen van de verhuurder. De bewonerscommissie kan zelf vragen om dat overleg of werken met een jaarplanning (wat bespreken we wanneer?).

Als de bewonerscommissie ontevreden is, bestaat er de mogelijkheid om schriftelijk en binnen zes weken na het verstrekken van de schriftelijke informatie een (gekwalificeerd) advies uit te brengen. De verhuurder moet binnen 2 weken afwijkingen van het advies schriftelijk motiveren. Daarna geldt er nog een periode van 3 dagen voor ‘de scheidsrechter’ om te bekijken of alles goed is gegaan.

Schematisch gezien ziet het er dan als volgt uit: