Nieuws

Verslag ledenvergadering 19 mei 2015--

10 juni 2015

Op 19 mei vond er weer een algemene ledenvergadering plaats. Alle bewonersraden, bewonerscommissies en Bewonerscommissie’s waren hiervoor uitgenodigd.

De volgende onderwerpen kwamen op deze bijeenkomst aan de orde:
– jaarverslag 2014
– begroting 2015
– activiteitenplan 2015
– verkiezing bestuursleden

Het verslag van deze bijeenkomst, inclusief het jaarverslag en activiteitenplan, kunt u hieronder terugvinden.

Verslag ledenvergadering 19 mei 2015
Jaarverslag 2014
Activiteitenplan