Overleg Wet Huurder-Verhuurder

Huurdersorganisaties en bewonersvertegenwoordigingen hebben recht op informatie van de verhuurder. Bijvoorbeeld over de plannen voor de komende jaren. Ook moet de verhuurder minimaal 1 keer per jaar overleg met hen voeren. Dit staat in de Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV). Gelukkig heeft HP6 constructief overleg met de directie van Poort6. Wij zitten iedere zes weken met de directeur om tafel en denken positief kritisch mee over allerlei zaken als onderhoud, verkoop van woningen, veiligheid en leefbaarheid. Ook worden wij op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen binnen de organisatie van Poort6, de politiek en binnen de volkshuisvesting in algemene zin. Daarnaast zijn we sinds de invoering van de nieuwe Woningwet ook betrokken bij het opstellen van de prestatieafspraken met de gemeente op het gebied van wonen.

Lees ook het artikel hierover in de december editie van het bewonersmagazine van Poort6.