Nieuws

Veilingsites voor opbieden huurwoning--

22 oktober 2021

12 oktober 2021

De laatste jaren komen bij de Woonbond signalen binnen over het overbieden op huurwoningen. De huurwoning gaat naar de woningzoeker die de hoogste huurprijs biedt. Nu is er zelfs een veilingsite voor huurwoningen. Rebid.nl

De Woonbond vindt dit een slechte ontwikkeling. Het opbieden heeft een prijsopdrijvend effect. Het is een manier voor verhuurders om het onderste uit de kan te halen.

Prijsopdrijving

Volgens de Woonbond laat deze ontwikkeling zien dat het echt nodig is om paal en perk te stellen aan de huurprijzen in de vrije sector. In Nederland hebben we een puntenstelsel waarmee de kwaliteit van de woning tot een maximale huurprijs leidt. Nu mag een verhuurder, zo gauw een woning boven de liberalisatiegrens (752 euro in 2021) verhuurd kan worden, vragen wat hij wil. Dat laat ruimte voor dit soort prijsopdrijvende effecten zoals huurprijsveilingen. 

Verhuren per opbod verbieden

Daarnaast kunnen gemeenten in de toekomst ook iets doen tegen dit soort praktijen. Met de Wet goed verhuurderschap kunnen gemeenten regels opstellen waar verhuurders zich aan moeten houden. Anders kunnen ze boetes krijgen. Wat de Woonbond betreft zou het niet verhuren per opbod één van die regels moeten zijn. De wet moet volgens de Woonbond dan ook zo snel mogelijk worden aangenomen.

Laagste huurstijging sinds 1960--

11 oktober 2021

14 september 2021

Huurverhogingen waren sinds 1960 nog nooit zo laag, meldde het CBS vorige week. De huur ging met gemiddeld 0,8 procent omhoog. De huren van sociale huurwoningen stegen met 0,3 procent. Huren in de vrije sector met 2,2 procent. 

Daling en stijging
De gemiddelde huurstijging was dit jaar historisch laag. Voor 2022 heeft de overheid weer huurstijgingen in petto. Foto:Getty Images

Dat de gemiddelde huurstijging dit jaar zo laag was komt door het volgende:

  • Veel huurders van een vrijesectorwoning (ongeveer een half miljoen huurders) kregen een lagere huurverhoging dan in voorgaande jaren. Want voor het eerst gold er een wettelijk maximum voor de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector. 
  • Huurders van een sociale huurwoning (ongeveer 2,5 miljoen huurders) kregen huurbevriezing. De jaarlijkse huurverhoging ging voor deze groep dus niet door.
  • Huurders met een laag inkomen die in een veel te dure sociale huurwoning van een woningcorporatie wonen kregen huurverlaging.
  • Nieuwe huurders gingen dit jaar wél een hogere huur betalen dan de vertrekkende huurders. Voor nieuwe huurders steeg de gemiddelde huur met 7,2 procent.  

Nog lang niet betaalbaar

Dat er huurbevriezing, eenmalige huurverlaging en een wettelijk maximum voor de vrije sector kwam is mede te danken aan inzet van de Woonbond. We zijn blij dat de gemiddelde huurstijging daardoor laag uitpakt dit jaar, maar constateren ook dat er véél meer moet gebeuren om huren weer betaalbaar te krijgen.

  • De huurbevriezing voor sociale huurwoningen geldt alleen voor dit jaar. Voor 2022 heeft de overheid forse huurstijgingen in petto. Als die doorgaan zijn we volgend jaar terug bij af.
  • Het wettelijk maximum voor huurverhogingen in de vrije sector geldt voor drie jaar. Als die drie jaar zijn afgelopen gaan de huren dus weer sneller stijgen. Tenzij de overheid ingrijpt.
  • De huurverlaging voor huurders met een laag inkomen geldt alleen in 2021. Wie volgend jaar een laag inkomen heeft en een veel te hoge huur betaalt heeft nergens recht op. Tenzij de overheid deze wettelijke regeling verlengt.
  • Er moeten véél meer woningen bij met betaalbare starthuren. Ook woningzoekenden hebben recht op een betaalbaar huis.

Voor recht op betaalbaar wonen

Ben je huurder, of op zoek naar een betaalbare woning die er niet is? Laat je stem dan ook horen in de woonprotesten. Jouw volgende kans om de overheid te laten weten dat het echt anders moet is 17 oktober in Rotterdam(externe link). Om de Woonbond te steunen in zijn lobbywerk, hulp te krijgen bij problemen met je huisbaas en goed geïnformeerd te worden over jouw rechten als huurder kun je lid worden van de Woonbond.

Bron: woonbond.nl