Nieuws

Veel sociale huurwoningen in slechte staat--

11 oktober 2021

23 september 2021

Zeker 80.000 sociale huurwoningen hebben flinke gebreken. De onderhoudsconditie is matig tot zeer slecht. Dat meldde RTL Nieuws op basis van cijfers van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

RTL concludeert op basis van de cijfers dat zeker 80.000 woningen van woningcorporaties in matige tot zeer slechte conditie zijn(externe link). In 2020 hadden woningcorporaties 2.293.000 woningen in bezit, waarvan er 2.155.000 verhuurd werden in de sociale sector.

Bij enkele corporaties veel mis

Bijna de helft van alle woningen van corporatie Woonstad Rotterdam valt in de categorie matig tot zeer slecht (4-6). Ook bij Woningbedrijf Velsen en ProWonen valt een aanzienlijk deel van het bezit (44 procent) in die categorieën.

In particuliere sector nog erger

RTL Nieuws keek naar cijfers van de Autoriteit woningcorporaties. Die gaan over corporatiewoningen, en vertellen dus niets over het onderhoud van particulier verhuurde woningen.  De Woonbond wijst erop dat het in die sector helaas nog veel slechter gesteld is met het onderhoud. Beleggers en particuliere eigenaren hebben samen ruim 1,1 miljoen huurwoningen in bezit. Een deel daarvan (380.000 woningen) is sociale huurwoning.

Naar Huurcommissie bij slecht onderhoud

Wie een sociale huurwoning huurt kan naar de Huurcommissie als de verhuurder weigert om gebreken te verhelpen. Bij ernstige gebreken kan de Huurcommissie huurverlaging uitspreken. Die huurverlaging geldt zolang de gebreken niet zijn verholpen. Een goede stok achter de deur voor verhuurders om noodzakelijk onderhoud eindelijk uit te voeren.

Slecht onderhoud meer dan 6 keer zo vaak bij particulier

Tussen 2018 en 2020 eiste de Huurcommissie 1359 keer huurverlaging vanwege gebreken. Dit ging 656 keer over een sociale huurwoning van een woningcorporatie en 703 keer over een sociale huurwoning van een particulier of belegger. Corporaties hebben bijna zes keer zo veel sociale huurwoningen als particulieren en beleggers. Gebreken die zo ernstig zijn dat er huurverlaging volgt komen dus naar verhouding véél vaker bij particulieren en beleggers voor. Ruim zes keer zo vaak.


Wat kun je doen bij slecht onderhoud?

Of je sociale huurwoning nu van een woningcorporatie, particulier of belegger is, je verhuurder is verplicht je woning goed te onderhouden. Meld je onderhoudsklacht(en) eerst schriftelijk bij je verhuurder. Weigert je verhuurder om de klacht(en) te verhelpen? Schakel de Huurcommissie in. Bij ernstige gebreken kan de Huurcommissie de huur verlagen.  Lees meer in onze vraagbaak.

Bron: woonbond.nl

Beperking invloed WOZ in puntenstelsel uitgesteld--

18 augustus 2021


De regeling die de invloed moet beperken van de WOZ-waarde op de maximaal toegestane huurprijs, is uitgesteld tot in elk geval 1 januari 2022.

Dat is op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Die verzocht vlak voor het zomerreces minister Ollongren om de ingangsdatum van het ‘Besluit inzake maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering’ uit te stellen tot januari 2022.

Maximaal 33 procent van het puntentotaal
Het besluit moet ervoor gaan zorgen dat de WOZ-waarde van een woning beperkt meetelt bij het bepalen van de maximaal toegestane huurprijs. De invloed van de WOZ-waarde zou beperkt worden tot maximaal 33 procent van het totale aantal (woningwaarderings)punten, die de maximaal toegestane huur bepalen.

Regeling al begin 2019 aangekondigd
Deze regeling zou aanvankelijk in oktober 2021 ingaan. Het was al in februari 2019 aangekondigd door de minister als onderdeel van een pakket aan maatregelen voor de woningmarkt.

Significante effecten in de G4
Sinds de invoering van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel in 2015 zijn woningen veel makkelijker in de vrije sector te verhuren en zijn de maximaal toegestane huurprijzen voor veel woningen gestegen. Dat had significante effecten in met name de G4, zo bleek uit onderzoek door ABF in 2019.

Afname aantal sociale huurwoningen
Latere inwerkingtreding van de regeling betekent dat een (onbegrensd) aandeel WOZ-punten, met name in de grote steden, leidt tot een toenemende mogelijkheid tot liberalisatie van huurprijzen. En ook tot een afname van het aantal huurwoningen met een gereguleerd contract, zo schrijft minister Ollongren in een schriftelijk overleg met de VVD-fractie over dit onderwerp(externe link) (6 juli 2021).

Politieke spelletjes
Volgens voormalig Woonbonddirecteur Paulus Jansen is het uitstel van de regeling te danken aan ‘politieke spelletjes’ van de VVD, zo laat hij in online magazine Stadszaken.nl(externe link) weten: ‘Als deze regeling ingaat, betekent dat lagere huren voor zo’n 20 duizend huurders, en mogen nog eens 20 duizend andere woningen niet worden geliberaliseerd. Alleen de echte huisjesmelkers zijn voor behoud van het oude systeem.’

Niet controversieel, wel uitgesteld
Eerder had VVD-Kamerlid Koerhuis al geprobeerd om de regeling als ‘controversieel’ te laten bestempelen. Vlak voor de vakantieperiode stuurde Koerhuis een waslijst aan vragen over de regeling naar de minister. Volgens Jansen wil de VVD de regeling opnieuw als wisselgeld inzetten bij de kabinetsformatie. Na het zomerreces volgt een tweeminutendebat over de inwerkingtreding van de regeling.

Bron: woonbond.nl