Nieuws

Beperking invloed WOZ in puntenstelsel uitgesteld--

11 oktober 2021

18 augustus 2021


De regeling die de invloed moet beperken van de WOZ-waarde op de maximaal toegestane huurprijs, is uitgesteld tot in elk geval 1 januari 2022.

Dat is op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Die verzocht vlak voor het zomerreces minister Ollongren om de ingangsdatum van het ‘Besluit inzake maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering’ uit te stellen tot januari 2022.

Maximaal 33 procent van het puntentotaal
Het besluit moet ervoor gaan zorgen dat de WOZ-waarde van een woning beperkt meetelt bij het bepalen van de maximaal toegestane huurprijs. De invloed van de WOZ-waarde zou beperkt worden tot maximaal 33 procent van het totale aantal (woningwaarderings)punten, die de maximaal toegestane huur bepalen.

Regeling al begin 2019 aangekondigd
Deze regeling zou aanvankelijk in oktober 2021 ingaan. Het was al in februari 2019 aangekondigd door de minister als onderdeel van een pakket aan maatregelen voor de woningmarkt.

Significante effecten in de G4
Sinds de invoering van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel in 2015 zijn woningen veel makkelijker in de vrije sector te verhuren en zijn de maximaal toegestane huurprijzen voor veel woningen gestegen. Dat had significante effecten in met name de G4, zo bleek uit onderzoek door ABF in 2019.

Afname aantal sociale huurwoningen
Latere inwerkingtreding van de regeling betekent dat een (onbegrensd) aandeel WOZ-punten, met name in de grote steden, leidt tot een toenemende mogelijkheid tot liberalisatie van huurprijzen. En ook tot een afname van het aantal huurwoningen met een gereguleerd contract, zo schrijft minister Ollongren in een schriftelijk overleg met de VVD-fractie over dit onderwerp(externe link) (6 juli 2021).

Politieke spelletjes
Volgens voormalig Woonbonddirecteur Paulus Jansen is het uitstel van de regeling te danken aan ‘politieke spelletjes’ van de VVD, zo laat hij in online magazine Stadszaken.nl(externe link) weten: ‘Als deze regeling ingaat, betekent dat lagere huren voor zo’n 20 duizend huurders, en mogen nog eens 20 duizend andere woningen niet worden geliberaliseerd. Alleen de echte huisjesmelkers zijn voor behoud van het oude systeem.’

Niet controversieel, wel uitgesteld
Eerder had VVD-Kamerlid Koerhuis al geprobeerd om de regeling als ‘controversieel’ te laten bestempelen. Vlak voor de vakantieperiode stuurde Koerhuis een waslijst aan vragen over de regeling naar de minister. Volgens Jansen wil de VVD de regeling opnieuw als wisselgeld inzetten bij de kabinetsformatie. Na het zomerreces volgt een tweeminutendebat over de inwerkingtreding van de regeling.

Bron: woonbond.nl

Wisselend beeld huurverhoging--

3 mei 2020

Veel huurders kijken vanuit de onzekere situatie door de Coronacrisis met een schuin oog naar de aankomende huurverhoging. Die gaat bij de ene verhuurder onveranderd door, bij de andere maken ze pas op de plaats.

Bij corporaties ligt de gemiddelde huurverhoging dit jaar op 2,5%, blijkt uit cijfers van corporatiekoepel Aedes. Net onder inflatie. 

Uitstel huurverhoging

Diverse corporaties kiezen vanwege de Coronacrisis voor uitstel van de jaarlijkse huurverhoging. Zoals Wooncompagnie, Woonstichting Den Helder,  HW wonen, De Goede Woning, Woonmensen, Ons Huis, Woonbedrijf ieder1, Rentree, Veluwonen, IJsseldal Wone, De Marken en Deltawonen.

Huurakkoord dempt huurstijging bij woningcorporaties

Veel corporaties verhogen de huren wel. Eind 2018 sloten we een Sociaal Huurakkoord met corporaties, waardoor de ruimte om de huur te verhogen werd beperkt. Dit heeft geleid tot een huurverhoging die gemiddeld onder inflatie ligt. Aangezien verhuurders de prijzen van sociale huurwoningen wettelijk met 5,1% of 6,6% konden laten stijgen, heeft het huurakkoord hier een duidelijk dempende werking gehad. Toch blijven de betaalbaarheidszorgen voor veel huurders groot. Dat blijkt ook wel uit de de hoge bezoekcijfers van onze online check voor huurverlaging een huurbevriezing.

Huurverlaging en huurbevriezing

In het Sociaal Huurakkoord is ook afgesproken dat huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of verlaging kunnen krijgen. De online check die de Woonbond hiervoor opstelde is in korte tijd duizenden keren bezocht.

Commerciële huursector

Bij veel commerciële aanbieders gaat de huurverhoging door. Zo verhoogt Vesteda de huurprijzen voor hun sociale woningen met inflatie (2,6%). Hun vrije sector woningen verhogen ze 1% boven de inflatie van februari/maart komt daarmee op 2,6/2,4%. Naar verluidt stelt Bouwinvest de huurverhoging wel uit.

Bronvermelding: Woonbond