Vergaderverslagen

Op deze pagina vindt u de verslagen terug van overleggen tussen het bestuur van HP6 en Poort6 en de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Vanwege het Coronavirus vergaderen wij niet in een ruimte, maar via internet (Teams). Omdat we elkaar dus niet fysiek zien duurt het langer voordat de verslagen zijn getekend. 

Archief:
Klik hier om een vergaderverslag te lezen uit de voorgaande jaren.

Algemene Ledenvergaderingen: